BiznesRynekPolecane tematy

Ambitne plany na drodze ku cyfrowej Polsce

Na początku tygodnia oficjalnie zainaugurowany został program kompleksowej cyfryzacji kluczowych obszarów funkcjonowania państwa. Za sprawą nowych technologii łatwiejszy ma być też dostęp do usług publicznych, proces załatwiania spraw urzędowych – szybszy, a polska gospodarka – bardziej innowacyjna i konkurencyjna.

Ambitne plany na drodze ku cyfrowej Polsce

Program “Od papierowej do cyfrowej Polski” wpisuje się w strategiczne plany rządu zakładające m.in. poprawę funkcjonowania oraz wykorzystania infrastruktury publicznej, zwiększenie efektywności wykonywania funkcji państwa, a także zapewnienie warunków dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. “To jest przede wszystkim nowy sposób myślenia, nowy sposób podejścia do tworzenia rzeczywistości wokół nas” – mówi, cytowany przez PAP, Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju. Realizacja strategii cyfryzacji usług publicznych nakreślona w ramach programu “Od papierowej do cyfrowej Polski” otwierać ma drogę do poprawy efektywności państwa, zapewnienia lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego i innowacyjności, a także – stworzenia licznych ułatwień dla obywateli.

Zakres prac obejmuje stworzenie centralnej platformy pośredniczącej w obiegu cyfrowych faktur dla sfery finansów publicznych, monitorowanie obiegu e-faktur, a także zbudowanie platformy chmurowej wspierającej obieg oraz rejestrację w czasie rzeczywistym e-paragonów.

Przedstawiciele rządu przekonują, że realizacja celów programu “Od papierowej do cyfrowej Polski” przyniesie wymierne korzyści zarówno dla obywateli, jak i dla państwa. Możliwe ma być m.in. zmniejszenie czasochłonności realizacji spraw urzędowych oraz ograniczenie kosztów procesów administracyjnych, zwiększenie wpływów podatkowych za sprawą ograniczenia luki w podatku VAT, a także ograniczenie szarej strefy za sprawą mniejszej ilości transakcji gotówkowych. Cyfryzacja państwa ma także pozytywnie wpłynąć na wizerunek Polski oraz zainteresowanie naszym krajem ze strony zagranicznych inwestorów.

Cyfryzacja kluczowych obszarów działania administracji ma stanowić też czynnik napędzający polską gospodarkę. Przykładowo, inicjatywy zmierzające do zwiększenia obrotu bezgotówkowego umożliwić mają obniżenie kosztów transakcyjnych w gospodarce. Działania w tym kontekście zakładają m.in. zwiększenie akceptowalności bezgotówkowych form płatności w administracji, a także poszerzenie zakresu wypłat świadczeń w formie bezgotówkowej. Efektem prac w tym obszarze ma być m.in. zmniejszenie w ciągu 5 lat obrotu pieniądzem gotówkowym do 15 proc. wszystkich transakcji (dziś jest to ok. 22 proc.) oraz zwiększenie dostępności oraz skali wykorzystania e-usług. Plany zakładają, że w 2021 roku połowa obywateli Polski będzie za pomocą kanałów cyfrowych załatwiać nawet 80 proc. wszystkich spraw. Zapowiadane jest, na przykład, wprowadzenie możliwości bezgotówkowego opłacania mandatów.

Na trzeci kwartał 2016 roku planowane jest rozpoczęcie budowy Rządowego Klastra Bezpieczeństwa. Powstać ma też centralny system wczesnego ostrzegania przed incydentami związanymi z bezpieczeństwem IT.

Co istotne, plany zakładają stworzenie taniego i wygodnego rozwiązania płatniczego na potrzeby jednostek administracji publicznej. W obszarze cyfrowych świadczeń i danin podatkowych planowane jest uruchomienie indywidualnych kont wykorzystywanych do obsługi płatności i świadczeń. Łatwiejsze ma być też wnioskowanie o świadczenia.

Z kolei za sprawą wdrożenia cyfrowych usług związanych z obsługą faktur i paragonów możliwe ma być zmniejszenie kosztów oraz przyspieszenie obiegu dokumentów w sektorze handlowym. Z informacji zawartych w oficjalnej prezentacji programu “Od papierowej do cyfrowej Polski” wynika, że szacowane oszczędności na kosztach obsługi administracyjnej zamówień publicznych dzięki wprowadzeniu e-Faktur mogą wynieść nawet 62 proc. Zakres prac w tym obszarze obejmuje m.in. stworzenie centralnej platformy pośredniczącej w obiegu cyfrowych faktur dla sfery finansów publicznych, monitorowanie obiegu e-faktur, a także zbudowanie platformy chmurowej wspierającej obieg oraz rejestrację w czasie rzeczywistym e-paragonów.

Plany zakładają stworzenie taniego i wygodnego rozwiązania płatniczego na potrzeby jednostek administracji publicznej. W obszarze cyfrowych świadczeń i danin podatkowych planowane jest uruchomienie indywidualnych kont wykorzystywanych do obsługi płatności i świadczeń. Łatwiejsze ma być też wnioskowanie o świadczenia.

Wykorzystanie nowych technologii w służbie zdrowia umożliwić ma natomiast m.in. zwiększenie dostępności usług medycznych, łatwiejszy dostęp do informacji na temat stanu zdrowia pacjentów, a także ograniczenie marnotrawstwa i zmniejszenie liczby błędów lekarskich. Możliwa ma być, przykładowo, zdalna rejestracja wizyty lekarskiej. Rozwiązania zapowiadane w obszarze e-Zdrowia wspierać będą też procesy związane z obsługą skierowań i recept. Wszyscy obywatele zyskać mają też narzędzie uznane w obszarze ochrony zdrowia – potencjalnie także w innych usługach – narzędzie identyfikacji i uwierzytelniania. Potencjalnie będzie ono mogło również pełnić rolę nośnika najważniejszych danych medycznych.

Plany zakładają także, że do 2017 roku nawet 10 mln Polaków dysponować będzie cyfrowym identyfikatorem – eID. Zapowiadane, w ramach obszaru działań związanych z cyfrową tożsamością, jest wdrożenie rozwiązań sfederalizowanego modelu identyfikacji zgodnego z rozporządzeniem eIDAS. Wdrożone rozwiązania techniczne i prawne mają być dostępne zarówno dla państwowego dostawcy usług eID, jak i dostawców komercyjnych. Docelowo eID znaleźć ma zastosowanie nie tylko w świecie cyfrowym. Za sprawą nowych technologii łatwiejszy ma być też dostęp do usług publicznych, zaś sam proces załatwiania spraw urzędowych – szybszy, dostępny niezależnie od miejsca pobytu, a w skali państwa – tańszy.

Plany zakładają, że w 2021 roku połowa obywateli Polski będzie za pomocą kanałów cyfrowych załatwiać nawet 80 proc. wszystkich spraw. Zapowiadane jest, na przykład, wprowadzenie możliwości bezgotówkowego opłacania mandatów.

Program “Od papierowej do cyfrowej Polski” obejmuje także szereg działań związanych z modernizacją architektury IT państwa, a także cyberbezpieczeństwem. Na trzeci kwartał 2016 roku planowane jest rozpoczęcie budowy Rządowego Klastra Bezpieczeństwa. Powstać ma też centralny system wczesnego ostrzegania przed incydentami związanymi z bezpieczeństwem IT. Będą to elementy działań związanych z realizacją kompleksowej strategii ochrony państwa w świecie elektronicznym, także w wymiarze politycznym.

Co ważne, planowane jest także uruchomienie inicjatyw związanych ze wsparciem dla e-Przedsiębiorczości, a także wykorzystaniem zdecentralizowanej bazy Blockchain oraz kryptowalut. I tak, w obszarze e-Przedsiębiorczości zapowiadane są działania mające na celu ujednolicenie i integrację obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw oraz ujednolicenie procesu raportowania wymaganego przez administrację publiczną, co prowadzić ma do zmniejszenia obciążeń stawianych przedsiębiorcom. W ramach obszaru związanego z obsługą mechanizmów Blockchain oraz cyfrowych walut planowane jest stworzenie rozwiązań regulacyjnych, prawnych i gospodarczych, które będą wspierać innowacyjne projekty gospodarcze, a jednocześnie pozwolą zapewnić ich bezpieczeństwo oraz nadzór prawny. Zapowiadane jest też stworzenie elektronicznych skrzynek do kontaktów obywateli z administracją.

Program “Od papierowej do cyfrowej Polski” jest formalnie realizowany przez powołany w połowie czerwca br. zespół zadaniowy. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji rozwoju usług cyfrowych na potrzeby 7 obszarów, w tym: usług publicznych, służby zdrowia, dokumentów fiskalnych oraz danin publicznych i świadczeń na rzecz obywateli. Podział kompetencji zakłada, że nadzór nad przebiegiem prac związanych m.in. z cyfryzacją usług publicznych, wdrożeniem inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID), a także zapewnieniem odpowiedniej architektury IT pozostanie w obszarze odpowiedzialności Ministerstwa Cyfryzacji. Z kolei Ministerstwo Rozwoju odpowiadać ma za nadzór nad pracami dotyczącymi m.in. zwiększenia obrotu bezgotówkowego, wprowadzenia e-Faktury i e-Paragonu. Za prace nad obszarami e-Zdrowia, e-Danin oraz e-Świadczeń oraz portal obywatel.gov.pl odpowiadać mają natomiast Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów oraz KPRM.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *