Zmiany kadrowe

Andrzej Tarasiewicz prezesem CTPartners

Z początkiem stycznia 2015 roku stanowisko prezesa zarządu spółki CTPartners objął Andrzej Tarasiewicz. Nowy prezes zapowiada wzmocnienie oferty oraz pozycji CTPartners na rynku usług doradczych.

Andrzej Tarasiewicz prezesem CTPartners

Wedle zapowiedzi zmiany w strukturze władz CTPartners są związane z rozpoczęciem kolejnego etapu prac nad rozwojem oferty usługowej spółki należącej do grupy kapitałowej Infovide-Matrix. Nowy prezes zarządu, Andrzej Tarasiewicz ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć nakierowanych na poprawę efektywności wykorzystywania IT w biznesie. Dotąd piastował stanowisko prezesa zarządu firmy doradczej Valway. Wcześniej, przez niemal 9 lat był związany z polskim oddziałem koncernu HP.

Jako prezes zarządu CTPartners Andrzej Tarasiewicz zapowiada wzmocnienie oferty i pozycji rynkowej. „W nowym roku naszym strategicznym celem będzie dalszy rozwój oferty w nowych dla CTPartners obszarach oraz znaczne wzmocnienie obecności firmy na rynku usług doradczych. Oczekujemy, że w efekcie tych działań zwiększymy liczbę tych klientów, z którymi udało nam się zbudować relacje długofalowe oraz odnotujemy dalszy wzrost sprzedaży” – podkreśla Andrzej Tarasiewicz.

Borys Stokalski, dotychczasowy prezes zarządu CTPartners będzie kontynuować pracę na rzecz firmy CTPartners jako członek Rady Nadzorczej. „CTPartners ma dziś silną pozycję na rynku usług szkoleniowych w zakresie zarządzania IT. W 2014 spółka stała się też docenianym dostawcą wiedzy i wsparcia dla organizacji wdrażających „zwinne” metody zarządzania. Dzisiaj przed Spółką stoją kolejne wyzwania w postaci rozwoju usług wspierających decydentów odpowiedzialnych za cyfrowe transformacje firm, wokół fundamentu, jakim jest biznes szkoleniowy” – dodaje Borys Stokalski, prezes zarządu Infovide-Matrix. Na stanowisku wiceprezesa zarządu spółki pozostaje Robert Gontkiewicz.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *