Branża ITCIORynek

Snowflake rozszerza możliwości platformy Data Cloud

Wprowadzone usprawnienia techniczne przekładają się też na poprawę wydajności i efektywności kosztowej rozwiązania Snowflake. Stale rozwijane są także możliwości integracji platformy Snowflake Data Cloud z różnego rodzaju środowiskami danych, także tymi, opartymi na usługach publicznej chmury obliczeniowej. Nowe funkcjonalności mają też zachęcić klientów do wykorzystania platformy Snowflake jako fundamentu dla całego środowiska danych w firmie.

Snowflake rozszerza możliwości platformy Data Cloud

Na nowości wprowadzone w ramach platformy Snowflake Data Cloud składają się m.in. mechanizmy umożliwiające przyspieszenie obsługi zapytań wymagających dostępu do rozległych zbiorów danych, a także rozwiązania wspierające optymalizację kosztów wykorzystywanej warstwy danych. I tak, w ramach – dostępnej obecnie poglądowo – usługi Query Acceleration Service możliwe staje się zautomatyzowane dostarczenie dodatkowych zasobów platformy Data Cloud na potrzeby obsługi pikowych obciązeń i bardziej wymagających zapytań. Dodatkowe możliwości optymalizacji kosztów zapewniają natomiast funkcje zautomatyzowanego raportowania, analizy korzyści oraz kosztów, a także możliwości optymalizacji środowiska danych pod kątem określonych rodzajów zapytań. Według zapewnień przedstawicieli firmy Snowflake, nowe funkcje pozwalają też łatwiej analizować długotrwałe i czasochłonne zapytania oraz identyfikować i rozwiązywać problemy związane z wydajnością, zanim będą one odczuwalne dla użytkowników końcowych.

Platforma Snowflake Data Cloud zyskała także nowe rozwiązania wspierające bezpieczną replikację danych pomiędzy różnymi środowiskami cloud computing, co – zdaniem przedstawicieli firmy Snowflake – przekłada się na nowe możliwości w zakresie zapewnienia ciągłości biznesowej organizacji polegających na rozległych zbiorach danych. “W Snowflake nieustannie dążymy do zapewnienia klientom lepszej wydajności i większej wartości dla ich biznesów. Dzięki jednemu produktowi możemy szybciej wprowadzać innowacje i ulepszenia, które dają naszym klientom ujednolicone doświadczenie w różnych chmurach i regionach. Dzięki temu mogą oni chronić swoje dane w skali chmury, działać wydajniej i współpracować globalnie na nowe sposoby, aby jeszcze lepiej wykorzystywać zasoby” – mówi Christian Kleinerman, wiceprezes firmy Snowflake odpowiedzialny za rozwój produktów.

Z kolei warstwa integracyjna Snowgrid zyskała m.in. nowe funkcje wspierające centralizację i ujednolicenie zarządzania danymi w środowiskach multi-cloud, a także udostępnianie i współdzielenie danych w warunkach pracy zdalnej. Większą elastyczność wykorzystania danych w środowiskach wielochmurowych zapewniać mają m.in. nowe mechanizmy udostępniania prywatnych lub publicznych zestawień danych, a także funkcje automatyzacji obsługi zbiorów danych, analizy transakcji biznesowych. Tego typu funkcjonalność ma stanowić odpowiedź na rosnące potrzeby organizacji biznesowych w zakresie bezpiecznego udostępniania zasobów danych zespołom rozproszonym w skali świata, a także wykorzystania różnych środowisk chmurowych w różnych regionach. Rozwiązania Snowflake zyskały też nowe funkcje wspierające monetyzację posiadanych zbiorów danych oraz tworzenie nowych modeli biznesowych skupionych na generowaniu przychodów bezpośrednio dzięki posiadanym zasobom informacyjnym.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *