BiznesCloud computing

Co może zahamować rozwój firm w 2022 roku?

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w najnowszym raporcie firm Polcom i Intel pt. „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” – zwłaszcza w kontekście inwestycji oraz zasobów ludzkich i finansowych. Również na przestrzeni ostatnich kilku tygodni pojawiły się nowe czynniki, które mogą niepokoić przedsiębiorców i budzić ich obawy związane z prowadzeniem działalności. Jak podkreślają autorzy badania, na pewno jednak inwestycje w nowe technologie wpływają w znaczący sposób na jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa i należy je wykorzystywać jako swego rodzaju siłę napędową w biznesie.

Co może zahamować rozwój firm w 2022 roku?

Obecnie – ze względu na rosnącą skalę cyberataków spowodowaną m.in. wojną w Ukrainie – poważnym wyzwaniem dla firm stało się odpowiednie zabezpieczenie danych. Ze wspomnianego raportu wynika, że podobnych zagrożeń, związanych z różnego rodzaju atakami hakerskimi, jak choćby  coraz częstszymi atakami typu ransomware, obawiają się managerowie działów IT.  Nawet 62% z nich wskazało ten czynnik jako potencjalny hamulec wzrostu firmy.

“Oprogramowanie ransomware jest coraz bardziej powszechne, a atakujący za cel wybierają m.in. kluczowe sektory gospodarki – branżę finansową, sektor rolniczy czy służbę zdrowia. Ransomware jawi się ostatnio jako złożony przestępczy przemysł, bo atakujący korzystają z coraz to nowszych metod wpływania na ofiary, a ich przychody mogą sięgać nawet milionów złotych” – mówi Marcin Pepaś, dyrektor Działu Wdrożeń i Wsparcia Sprzedaży w Polcom.

Jak wskazują twórcy analizy, działy IT powinny więc skupić się na działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego, które ma realny wpływ na zachowanie ciągłości działania firmy czy obsługę klientów. Wśród zadań spoczywających na pracownikach IT jest nie tylko zapobieganie zagrożeniom, identyfikacja luk czy wykonywanie okresowych testów systemu, ale i ograniczenie skutków incydentów w razie ich pojawienia się oraz szybkie odtworzenie infrastruktury, dodają specjaliści.

Rok 2021 był rekordowy i to nie tylko pod względem liczby incydentów. Niestety, przewidywania na rok 2022 nie napawają optymizmem i zakładają jeszcze większą aktywność cyberprzestępców. To z kolei będzie miało odzwierciedlenie w budżetach firm na 2022 na ochronę przed cyberzagrożeniami.

Rosnący dług technologiczny

Odpowiadając na pytanie o to, co może hamować rozwój firm, 65% respondentów wskazało na przestarzałe systemy i technologie, a więc rosnący dług technologiczny. Kolejne 63% ankietowanych zwróciło z kolei uwagę na niewystarczający poziom finansowania. Firmy mają świadomość, że przed nimi naprawdę niełatwy czas. Giełdowe załamania sprawiają, że oszczędności topnieją, a przed nami możliwe jeszcze m.in. dalsze podwyżki cen paliw, gazu, prądu czy żywności. Do tego ryzyko wzrostu rat kredytów czy spowolnienie wzrostu wynagrodzeń również może wpłynąć na działalność firm, które poszukiwać będą oszczędności.

Brak wymaganych środków finansowych na cyfryzację i nowe technologie tylko sankcjonuje istniejący stan rzeczy, a wieloletnie opóźnienia w tej kwestii negatywnie oddziałują na bieżące funkcjonowanie działów IT. Na przykład, choć sama migracja do chmury wymaga sprecyzowanego planu, przygotowań i środków, to jest to proces przynoszący wiele długofalowych korzyści, takich jak oszczędność środków inwestycyjnych czy większa elastyczność biznesowa, podkreślają autorzy badania. Dodają, że dobrze zaprojektowana i solidna platforma chmurowa może bardzo łatwo usprawnić sposób prowadzenia firmy.

“Obecnie trudno osiągnąć sukces bez podniesienia wagi ciągłego poszukiwania technologii, które zmniejszą koszty inwestycyjne i zwiększają wartość biznesową” – uważa Robert Czarniewski, CFO, wiceprezes Polcom. “Motorem do zmiany stanu rzeczy związanego z długiem technologicznym może być chmura. Aż 67% ankietowanych w naszym badaniu uważa, że będzie ona lub już jest głównym motorem zmian technologicznych IT” – dodaje.

Braki kadrowe w IT

W opinii 76% uczestników badania również braki kadrowe w sektorze IT mogą stanowić jeden z najważniejszych czynników hamujących rozwój firm w tym roku. Co jest tego powodem? Problem wynika zarówno z niedoboru specjalistów na rynku, jak i z rosnących kosztów wynagrodzeń. Jak się okazuje, najbardziej krytycznie menedżerowie IT odnoszą się właśnie do dostępności środków przeznaczanych na wynagrodzenia. Tylko co piąty menedżer IT nie ma powodów do narzekań. Ponad połowa z nich przyznaje, że posiada niewystarczające zasoby finansowe na zatrudnienie potrzebnych specjalistów. To jedno z głównych wyzwań, z którymi menedżerowie IT będą musieli zmagać się w najbliższym czasie, czytamy w raporcie.

Do innych czynników, które mogą hamować rozwój przedsiębiorstw w 2022 roku, ankietowani zaliczyli również regulacje prawne i branżowe (56% wskazań), kłopoty z zapewnieniem ciągłości działania systemów i aplikacji (45%) oraz decentralizację danych (28%).

Jak wskazują twórcy raportu, to cloud computing pozwala na szybszy time to market, a także płynne dostosowanie się do wymogów regulatorów, tj. KNF czy norm i regulacji, np. RODO czy PCI DSS. Firmy mogą dzięki temu skoncentrować się na kluczowych wyzwaniach biznesowych, a kwestie zarządzania infrastrukturą IT powierzyć specjalistom na zewnątrz.

W badaniu respondenci wskazali wiele obszarów, których przeniesienie do chmury pozwala poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstw – są to np. systemy ERP i HR (43%), aplikacje biurowe (42%), systemy CRM (36%), rozwiązania i narzędzia do ochrony danych (38%).

Przedsiębiorcy mają więc świadomość ograniczeń i blokad, które mogą stanąć im na drodze do rozwoju firmy, ale wiedzą też, jak się bronić. Nie sposób zabezpieczyć się przed wszystkim, bo sytuacja jest bezprecedensowa. Jednak inwestycje w outsourcing, usługi typu Security Operations Center oraz chmurę obliczeniową mogą znacząco podnieść jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, podsumowują twórcy raportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *