Zmiany kadrowe

Dariusz Śpiewak z ZUS do Ministerstwa Finansów

Po 5 latach w zarządzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został Przewodniczącym Rady Informatyzacji Ministerstwa Finansów. Zmiana nastąpiła w listopadzie 2014 r. W zarządzie ZUS Dariusz Śpiewak rozpoczął pracę w listopadzie 2009 r.

Dariusz Śpiewak z ZUS do Ministerstwa Finansów

Rada Informatyzacji Ministerstwa Finansów została powołana w 2009 roku, a pod koniec sierpnia 2014 r. dokonano zmian w zarządzeniu ją powołującą. Dariusz Śpiewak został jednocześnie Pełnomocnikiem Ministra Finansów ds. Informatyzacji. Kierowanej przez niego Radzie Informatyzacji MF podlegają:  Departament Strategii Systemu Informacyjnego, Departament Informatyzacji Usług Publicznych, Departament Służby Celnej, Departament Administracji Podatkowej, Departament Kontroli Skarbowej, Departament Polityki Podatkowej oraz Departament Finansów i Księgowości.

Przez 5 lat w ZUS Dariusz Śpiewak doprowadził m.in. do dywersyfikacji dostawców zajmujących się rozwojem Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Dziś KSI ZUS rozwija trzech dostawców. Wdrożono także Platformę Usług Elektronicznych. Za jej pośrednictwem można załatwić wiele spraw, które wcześniej wymagały wizyty w jednostce ZUS. Platforma stać się ma także bazą dla rozwoju wielu przyszłych usług elektronicznych dla płatników, ubezpieczonych, świadczeniobiorców i lekarzy, a także tych skierowanych do innych instytucji. PUE jest też dowodem zmian w Zakładzie.

Dokładna nazwa stanowiska Dariusza Śpiewaka w Ministerstwie Finansów to: radca ministra ds. kontroli zarządczej w systemach informatycznych. Wśród jego obowiązków znajdą się: koordynowanie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów i jednostkach podległych, w obszarach IT, w tym inicjowanie działań dotyczących wdrażania systemów lub narzędzi zarządzania w tym obszarze; nadzorowanie zadań dotyczących tworzenia lub aktualizacji wytycznych i dobrych praktyk w zakresie zarządzania strategicznymi systemami informatycznymi; przeprowadzanie analiz i proponowanie rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania mechanizmów zarządczych dotyczących systemów informatycznych w Ministerstwie Finansów i jednostkach podległych; proponowanie rozwiązań systemowych dotyczących ujednolicenia i doskonalenia informacji zarządczych, w tym niezbędnych do zarządzania ryzykiem w obszarze IT; opracowywanie na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa ekspertyz, analiz, ocen i opinii dotyczących problematyki związanej z informatyzacją resortu, a także współpraca w tym zakresie z Radą Informatyzacji Resortu.

Ciekawe, czy pierwszym projektem, który będzie musiał dokończyć będzie wdrożenie “automatycznego” rozliczania naszych podatków?

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *