BiznesPolecane tematy

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową

Trzykrotny wzrost przychodów, dwucyfrowa rentowność, 60% udział kanału online w sprzedaży, nowe kategorie produktowe, wzrost zadowolenia Klientów, zaangażowania pracowników i zrównoważony rozwój – to kluczowe cele nowej strategii biznesowej Grupy CCC – GO.25 Everything fashion. Omnichannel platform. W jej ramach Spółka planuje dalszy rozwój w modelu platformy omnichannel, która skupia funkcjonujące w Grupie szyldy (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO, DeeZee). Spółka chce być aktywnym uczestnikiem całej ścieżki zakupowej Klientów, którzy kupują w coraz bardziej złożony i wielokanałowy sposób.

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC

Przez ostatnie półtora roku pandemii rynek mocno się zmienił. Wybrane trendy przyśpieszyły, a nowe zyskują na znaczeniu. Jako Grupa dobrze przepracowaliśmy ten czas i wychodzimy z tego okresu wzmocnieni. Chcemy być jednocześnie jak najlepiej przygotowani na najbliższe lata i wykorzystać wszystkie nadarzające się szanse. Dlatego przygotowaliśmy aktualizacje strategii. Dziś, rozpoczynamy kolejny etap rozwoju, budując modową platformę omnichannel” – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Ogłoszona w styczniu 2020 r. strategia GO.22 Grupy CCC zapowiadała szereg zmian w działalności Spółki. Do  najważniejszych z nich należały: rozwój produktu i komunikacji marketingowej, inwestycje w technologię i  cyfryzację, rozwój kanałów sprzedaży online – w tym nowych narzędzi i usług dla Klientów, a także eliminacja aktywów i projektów niestrategicznych. Grupa zrealizowała zdecydowaną większość z planowanych działań. Jednocześnie pandemia znacząco zintensyfikowała realizację kierunków przyjętych wówczas przez Spółkę. W  związku z tym, po niespełna dwóch latach od publikacji, Grupa zdecydowała się na aktualizację strategii i  jej dostosowanie do zmienionego otoczenia.

Przeczytaj również
Juniper Networks zbuduje nową infrastrukturę sieciową dla UPC Polska

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową

W ostatnich kilkunastu miesiącach transformacja zachowań konsumenckich znacząco przyśpieszyła. Preferencje zakupowe przesunęły się jeszcze mocniej w stronę cyfrowych kanałów sprzedaży i dziś Klienci oczekują jeszcze bardziej, nowoczesnej, szybkiej i spójnej dla różnych kanałów obsługi” – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. “Nasza organizacja zawsze odważnie wprowadzała zmiany i intensywnie się rozwijała. Tak jest i  tym razem – chcemy zwielokrotnić potencjał, który dziś posiadamy. Łączymy świat online z offline i dostarczamy Klientom nowe doświadczenia zakupowe” – dodaje.

Kluczowe cele i aspiracje strategiczne, które spółka zamierza osiągnąć do 2025 roku, obejmują:

  • trzykrotne zwiększenie rocznych przychodów Grupy w stosunku do roku kończącego się 31.10.2021,
  • osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA powyżej 12%,
  • udział przychodów z nowych kategorii produktowej (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,
  • ponad 60% udział kanału online w przychodach Grupy,
  • poprawę wskaźnika NPS (Net Promoter Score) o 10 punktów dla każdego szyldu/kanału w Grupie,
  • rating MSCI ESG na poziomie A+,
  • wskaźnik zaangażowania pracowników o ponad 10 p.p. ponad średnią dla sektora.

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową

Wzrost biznesu, zadowolenie Klienta, rozwój produktu, dalsza cyfryzacja i zrównoważony rozwój – to główne kierunki, którymi chcemy podążać. Naszą misją jest udostępnianie mody dla każdego, wszędzie. Dzięki realizacji założonych celów chcemy stać się omnikanałową platformą modową nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tych ambicji” – zapowiada Marcin Czyczerski.

Osiągnięcie celów postawionych w nowej strategii realizowane będzie w oparciu o platformę omnichannel, której fundamenty stanowić będą:

Przeczytaj również
ITwiz Partnerem Merytorycznym 5. edycji Kongresu 590

Produkt. W portfolio Grupy CCC znajdują się własne marki oraz ponad 1000 brandów zewnętrznych. Całościowo oferta produktowa pokrywa potrzeby różnych grup Klientów. Spółka stawia na rozwój nowych, poza obuwiem, kategorii produktowych. W ten sposób dąży do rozwijania unikalnego ekosystemu obiegu produktów, z wykorzystaniem zarówno kanałów full-price, jak i off-price.

Komunikacja i baza kliencka. Budowa bazy Klientów i wykorzystanie zaawansowanej analityki to  jeden z kluczowych elementów platformy omnichannel. Działania skierowane do konsumentów opierać się będą na jeszcze większej personalizacji, z uwzględnieniem wszystkich kanałów dostępu, budowaniu wartości Klienta i zarządzaniu nią w pełnym cyklu życia.

Technologia. Celem Grupy jest dalszy intensywny rozwój w obszarze technologicznym. Jego filarami będą omnikanałowe doświadczenie Klienta, nowoczesne sklepy wyposażone w  rozwiązania cyfrowe, robotyzacja i innowacje.

Łańcuch dostaw. Nowoczesna logistyka i łańcuch dostaw pozostają przewagą konkurencyjną Grupy CCC. Spółka zamierza wykorzystać pełnię potencjału w tym zakresie dzięki holistycznemu spojrzeniu end-to-end, nowym kierunkom i dywersyfikacji dostaw, rozwojowi logistyki e- commerce oraz pełnej integracji zapasu sklepowego i magazynowego.

Zrównoważony rozwój. Dynamiczne zmiany w Grupie w dalszym ciągu odbywać się będą z  uwzględnieniem odpowiedzialności za Klientów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Ekologiczne kolekcje, redukcja emisji scope 1-3, równość i różnorodność w miejscu pracy, a także przestrzeganie najwyższych standardów przez partnerów biznesowych to cele uwzględnione w  nowej strategii Spółki.

Kultura i ludzie. Proces realizacji planów i ambicji Grupy wspierać będzie kultura organizacyjna Grupy CCC. Opiera się ona na takich wartościach jak: koncentracja na kliencie, przedsiębiorczość i  zespołowość.  Cele strategiczne Spółki w tym obszarze to wzrost o 10 pkt. wskaźnika NPS we  wszystkich szyldach Grupy, trzykrotnie większy zespół FashionTech oraz wyższy poziom zaangażowania pracowników (+10 p.p. powyżej średniej dla branży).

Przeczytaj również
Algorytmy AI stają się kluczową technologią w biznesie

Motto naszej strategii to Everything fashion, Omnichannel Platform. To podkreśla, że wypływamy na szersze wody, na większy rynek. Obok obuwia będziemy bardzo mocno rozwijać odzież i inne modowe kategorie, bo  mamy Klientów, zasoby i umiejętności do tego. „Omnichannel platform” oznacza, że łatwo dodajemy nowe kategorie, marki i produkty, dla różnych segmentów klienckich i z różnych półek cenowych. Oznacza też, że  jesteśmy wszędzie tam, gdzie Klient nas może potrzebować – bo jesteśmy mocni i w sklepach, i w świecie cyfrowym. Mamy dość unikalny, silny model biznesowy, a szanse po pandemii na zdobycie większego udziału w  rynku są ogromne” – mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy CCC.

Grupa CCC to obecnie pięć marek (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO i DeeZee), które wzajemnie się uzupełniają, pokrywając różne segmenty Klientów. Za ich pośrednictwem Grupa będzie umacniać pozycję na rynkach macierzystych, a rozwój międzynarodowy zaplanowany jest głównie dla kanału e-commerce.

Strategia Grupy CCC GO.25: Everything fashion. Omnichannel platform do pobrania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *