BiznesPolecane tematy

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową

Trzykrotny wzrost przychodów, dwucyfrowa rentowność, 60% udział kanału online w sprzedaży, nowe kategorie produktowe, wzrost zadowolenia Klientów, zaangażowania pracowników i zrównoważony rozwój – to kluczowe cele nowej strategii biznesowej Grupy CCC – GO.25 Everything fashion. Omnichannel platform. W jej ramach Spółka planuje dalszy rozwój w modelu platformy omnichannel, która skupia funkcjonujące w Grupie szyldy (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO, DeeZee). Spółka chce być aktywnym uczestnikiem całej ścieżki zakupowej Klientów, którzy kupują w coraz bardziej złożony i wielokanałowy sposób.

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC

Przez ostatnie półtora roku pandemii rynek mocno się zmienił. Wybrane trendy przyśpieszyły, a nowe zyskują na znaczeniu. Jako Grupa dobrze przepracowaliśmy ten czas i wychodzimy z tego okresu wzmocnieni. Chcemy być jednocześnie jak najlepiej przygotowani na najbliższe lata i wykorzystać wszystkie nadarzające się szanse. Dlatego przygotowaliśmy aktualizacje strategii. Dziś, rozpoczynamy kolejny etap rozwoju, budując modową platformę omnichannel” – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Ogłoszona w styczniu 2020 r. strategia GO.22 Grupy CCC zapowiadała szereg zmian w działalności Spółki. Do  najważniejszych z nich należały: rozwój produktu i komunikacji marketingowej, inwestycje w technologię i  cyfryzację, rozwój kanałów sprzedaży online – w tym nowych narzędzi i usług dla Klientów, a także eliminacja aktywów i projektów niestrategicznych. Grupa zrealizowała zdecydowaną większość z planowanych działań. Jednocześnie pandemia znacząco zintensyfikowała realizację kierunków przyjętych wówczas przez Spółkę. W  związku z tym, po niespełna dwóch latach od publikacji, Grupa zdecydowała się na aktualizację strategii i  jej dostosowanie do zmienionego otoczenia.

Przeczytaj również
ProService Finteco wdraża usługi Microsoft 365 w publicznej chmurze obliczeniowej

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową

W ostatnich kilkunastu miesiącach transformacja zachowań konsumenckich znacząco przyśpieszyła. Preferencje zakupowe przesunęły się jeszcze mocniej w stronę cyfrowych kanałów sprzedaży i dziś Klienci oczekują jeszcze bardziej, nowoczesnej, szybkiej i spójnej dla różnych kanałów obsługi” – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. “Nasza organizacja zawsze odważnie wprowadzała zmiany i intensywnie się rozwijała. Tak jest i  tym razem – chcemy zwielokrotnić potencjał, który dziś posiadamy. Łączymy świat online z offline i dostarczamy Klientom nowe doświadczenia zakupowe” – dodaje.

Kluczowe cele i aspiracje strategiczne, które spółka zamierza osiągnąć do 2025 roku, obejmują:

  • trzykrotne zwiększenie rocznych przychodów Grupy w stosunku do roku kończącego się 31.10.2021,
  • osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA powyżej 12%,
  • udział przychodów z nowych kategorii produktowej (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,
  • ponad 60% udział kanału online w przychodach Grupy,
  • poprawę wskaźnika NPS (Net Promoter Score) o 10 punktów dla każdego szyldu/kanału w Grupie,
  • rating MSCI ESG na poziomie A+,
  • wskaźnik zaangażowania pracowników o ponad 10 p.p. ponad średnią dla sektora.

Grupa CCC ogłasza nową strategię biznesową

Wzrost biznesu, zadowolenie Klienta, rozwój produktu, dalsza cyfryzacja i zrównoważony rozwój – to główne kierunki, którymi chcemy podążać. Naszą misją jest udostępnianie mody dla każdego, wszędzie. Dzięki realizacji założonych celów chcemy stać się omnikanałową platformą modową nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tych ambicji” – zapowiada Marcin Czyczerski.

Osiągnięcie celów postawionych w nowej strategii realizowane będzie w oparciu o platformę omnichannel, której fundamenty stanowić będą:

Przeczytaj również
Migracja infrastruktury IT do data center – jak to zrobić w sposób przewidywalny i bezpieczny?

Produkt. W portfolio Grupy CCC znajdują się własne marki oraz ponad 1000 brandów zewnętrznych. Całościowo oferta produktowa pokrywa potrzeby różnych grup Klientów. Spółka stawia na rozwój nowych, poza obuwiem, kategorii produktowych. W ten sposób dąży do rozwijania unikalnego ekosystemu obiegu produktów, z wykorzystaniem zarówno kanałów full-price, jak i off-price.

Komunikacja i baza kliencka. Budowa bazy Klientów i wykorzystanie zaawansowanej analityki to  jeden z kluczowych elementów platformy omnichannel. Działania skierowane do konsumentów opierać się będą na jeszcze większej personalizacji, z uwzględnieniem wszystkich kanałów dostępu, budowaniu wartości Klienta i zarządzaniu nią w pełnym cyklu życia.

Technologia. Celem Grupy jest dalszy intensywny rozwój w obszarze technologicznym. Jego filarami będą omnikanałowe doświadczenie Klienta, nowoczesne sklepy wyposażone w  rozwiązania cyfrowe, robotyzacja i innowacje.

Łańcuch dostaw. Nowoczesna logistyka i łańcuch dostaw pozostają przewagą konkurencyjną Grupy CCC. Spółka zamierza wykorzystać pełnię potencjału w tym zakresie dzięki holistycznemu spojrzeniu end-to-end, nowym kierunkom i dywersyfikacji dostaw, rozwojowi logistyki e- commerce oraz pełnej integracji zapasu sklepowego i magazynowego.

Zrównoważony rozwój. Dynamiczne zmiany w Grupie w dalszym ciągu odbywać się będą z  uwzględnieniem odpowiedzialności za Klientów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Ekologiczne kolekcje, redukcja emisji scope 1-3, równość i różnorodność w miejscu pracy, a także przestrzeganie najwyższych standardów przez partnerów biznesowych to cele uwzględnione w  nowej strategii Spółki.

Kultura i ludzie. Proces realizacji planów i ambicji Grupy wspierać będzie kultura organizacyjna Grupy CCC. Opiera się ona na takich wartościach jak: koncentracja na kliencie, przedsiębiorczość i  zespołowość.  Cele strategiczne Spółki w tym obszarze to wzrost o 10 pkt. wskaźnika NPS we  wszystkich szyldach Grupy, trzykrotnie większy zespół FashionTech oraz wyższy poziom zaangażowania pracowników (+10 p.p. powyżej średniej dla branży).

Przeczytaj również
Czy pracownicy są chętni na powrót do biur?

Motto naszej strategii to Everything fashion, Omnichannel Platform. To podkreśla, że wypływamy na szersze wody, na większy rynek. Obok obuwia będziemy bardzo mocno rozwijać odzież i inne modowe kategorie, bo  mamy Klientów, zasoby i umiejętności do tego. „Omnichannel platform” oznacza, że łatwo dodajemy nowe kategorie, marki i produkty, dla różnych segmentów klienckich i z różnych półek cenowych. Oznacza też, że  jesteśmy wszędzie tam, gdzie Klient nas może potrzebować – bo jesteśmy mocni i w sklepach, i w świecie cyfrowym. Mamy dość unikalny, silny model biznesowy, a szanse po pandemii na zdobycie większego udziału w  rynku są ogromne” – mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy CCC.

Grupa CCC to obecnie pięć marek (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO i DeeZee), które wzajemnie się uzupełniają, pokrywając różne segmenty Klientów. Za ich pośrednictwem Grupa będzie umacniać pozycję na rynkach macierzystych, a rozwój międzynarodowy zaplanowany jest głównie dla kanału e-commerce.

Strategia Grupy CCC GO.25: Everything fashion. Omnichannel platform do pobrania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.