Pomysł z PolskiStartupyRynek

Holo4Labs – innowacyjna technologia dla laboratoriów

Polski startup Holo4Labs, opracował rozwiązanie oparte na mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality), pozwalające na odciążenie laborantów oraz zdalne przeprowadzanie procedur analitycznych w laboratoriach diagnostycznych obłożonych pracą w związku z pandemią COVID-19. W czerwcu spółka z sukcesem przeprowadziła też kampanię crowdfundingu udziałowego, pozyskując od inwestorów w zaledwie 10 dni 1,2 mln zł.

Holo4Labs – innowacyjna technologia dla laboratoriów

Nagły wzrost zapotrzebowania na usługi laboratoriów diagnostycznych, którego przyczyną jest epidemia koronawirus, spowodował, że pracujący w nich laboranci nie tylko wykonują standardowe badania, ale przeprowadzają również ogromne ilości testów osób potencjalnie zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Presja czasu z jaką się spotykają, a także ponadprzeciętne obciążenie pracą zwiększają ryzyko popełnienia błędu. Wyzwaniom tym wychodzi na przeciw rozwiązanie przygotowane przez polski startup.

Spółka Holo4Labs stworzyła innowacyjne oprogramowanie laboratoryjne bazujące na najnowszej generacji goglach rozszerzonej rzeczywistości HoloLens 2 marki Microsoft, zintegrowanych z oprogramowaniem Thermo Scientific SampleManager LIMS software (Laboratory Information Management System), które służy do zarządzania informacjami oraz procesami operacyjnymi w branży laboratoryjnej. Dodajmy, że rozwiązanie Holo4Labs zostało w 2019 roku wyróżnione w kategorii Innovative Initiative of the Year, w prestiżowym konkursie Emerging Europe Awards.

Jak wskazują przedstawiciele spółki, ich rozwiązanie m.in. digitalizuje pracę laboranta, oszczędzając czas i zwiększając jego bezpieczeństwo, umożliwia także odejście od papierowych oraz analogowych procedur, ograniczając ryzyka błędów i wskazując na ewentualne zagrożenia. Co istotne, laborant pracując w goglach Microsoft HoloLens 2 w oparciu o pojawiające się hologramy, zachowuje wolne ręce do bieżącej obsługi urządzeń badawczych.

Holo4Labs – jak to dokładnie działa?

Rozwiązanie Holo4Labs działa niczym przenośny komputer, którego nieskończony ekran użytkownik zawsze ma przed oczami. Laborant korzystający z rozwiązania nie musi wprowadzać ręcznie danych do komputera, a ponadto dzięki goglom posiada podgląd do kluczowych informacji na temat próbek z dowolnego miejsca, informują przedstawiciele polskiego startupu.

„Cały proces analizy badanego materiału wspomagany jest poprzez nasze autorskie rozwiązanie. Oprogramowanie automatycznie skanuje próbkę i podpowiada laborantowi, jaki następny krok powinien wykonać. W dodatku wszystko może się odbywać pod nadzorem zewnętrznego supervisora, który będąc poza laboratorium może śledzić proces i poinstruować personel, co do warunków przeprowadzenia bardziej skomplikowanych i wieloetapowych procedu” – tłumaczy Przemysław Budnicki, CEO Holo4Labs.

Dzięki możliwości pracy zdalnej audytorów czy szefów zespołów badawczych, rozwiązanie pozwala też na znaczne przyspieszenie prac, które muszą być nadzorowane przez starszy rangą personel, zwracają uwagę specjaliści Holo4Labs. W razie potrzeby laborant może połączyć się z wybranym ekspertem, który będzie mógł dosłownie rysować po otaczającej laboranta przestrzeni dzięki hologramom wyświetlanym przed jego oczami. W ten sposób może wskazać mu kluczowe kroki procedury, udostępnić swój pulpit, czy też przesłać odpowiednie pliki. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, sama procedura procesu wprowadzania danych czy generowania raportów jest także dużo szybsza i co istotne, może odbywać się automatycznie.

„Integracja naszego rozwiązania z oprogramowaniem LIMS pozwala na przesyłanie wyników do osób upoważnionych. Korzystając z kompleksowego systemu laborant wpisuje dane bezpośrednio w interfejsie wirtualnym, a pozostałe dane są pobierane z podłączonych instrumentów laboratoryjnych i łączone w systemie. System w momencie otrzymania wyniku z urządzenia badawczego generuje raport i jeżeli jest to możliwe przesyła go do odpowiedniej osoby” – dodaje Przemysław Budnicki.

System ułatwia zarządzanie takimi obszarami, jak zdalne szkolenia, zapewnienie zgodności procedur, zarządzanie instrumentami badawczymi oraz dopuszcza pracę na wirtualnych instrumentach laboratoryjnych. Automatyzacja procesu analizy materiału umożliwia z kolei efektywniej wykorzystywać czas pracy laborantów, przyspieszając w ten sposób sam czas badania próbek, podkreślają specjaliści Holo4Labs. Pozwala to także ograniczać obecność pracowników w laboratorium do absolutnego minimum. W bardziej efektywny sposób można także wykorzystywać zasoby doświadczonych pracowników, którzy z poziomu własnego komputera mogą nadzorować pracę całych zespołów w wielu lokalizacjach.

Udany crowdfunding, w planach debiut na NewConnect

Holo4Labs powstało jako start-up w Grupie TenderHut, z której następnie zostało wydzielone jako samodzielny podmiot, tzw. corp-up. „Po kilku latach pracy i osiągnięciu kolejnych etapów milowych w rozwoju Holo4Labs, zdecydowaliśmy o wyjściu na rynek crowdfundingu i dywersyfikację struktury udziałowej. W naszej ocenie podjęliśmy tę decyzję w adekwatnym momencie: z jednej strony dysponujemy już produktem spełniającym główne założenia technologiczne, gotowym do komercjalizacji. Z drugiej, naszą intencją jest budowa niezależnego podmiotu i uwolnienie wartości rozwiązania” – tłumaczy prezes Holo4Labs.

I tak, w fazie zamkniętej firma pozyskała ponad 600 tys. zł. Z kolei na platformie Smartfunds, w ciągu 10 dni kampanii crowdfundingu udziałowego, startupowi udało się osiągnąć maksymalną zakładaną kwotę 1,2 mln zł. Oznacza to, że blisko 170 inwestorów obejmie 12% udziałów spółki przy wycenie post-money 11,2 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki mają pozwolić Holo4Labs na skalowanie produktu na rynkach zagranicznych, wprowadzenie kolejnych funkcji oraz zastosowań zwiększających jego potencjał komercyjny. Firma zakłada dwie ścieżki wyjścia z inwestycji przez inwestorów: debiut na rynku NewConnect w ciągu dwóch lat (po przekształceniu spółki z o.o. w akcyjną) lub przejęcie przez większy podmiot i odkup udziałów od inwestorów przy wyższej wycenie.

Obiecujące perspektywy

Partnerami spółki we wdrażaniu technologii są firmy Microsoft, Thermo Fisher Scientific i wspomniana już Grupa TenderHut. Organizacje te wspierają Holo4Labs w rozwoju globalnych kanałów sprzedaży oraz budowie wartości produktu i technologii. Główny partner biznesowy spółki, notowany na NASDAQ Thermo Fisher Scientific, wdrożył swoje oprogramowanie LIMS już w około 2000 firmach na całym świecie (26% rynku). Firma ta wprowadziła produkt Holo4Labs do swojej oferty  oraz rekomenduje rozwiązanie zarówno do obecnych, jak i przyszłych klientów. Model biznesowy Holo4Labs zakłada generowanie przychodów w oparciu o opłaty licencyjne, za wdrożenie oraz roczne opłaty w wysokości 18% od kwoty wdrożenia, związane z utrzymaniem oprogramowania. To ma pozwolić na stabilne skalowanie przychodu. Średnia wartość wdrożenia rozwiązania to kwota ponad 18 tys. euro.

Jak podkreślają przedstawiciele startupu, rozwiązanie Holo4Labs dedykowane jest dla całej branży laboratoryjnej – począwszy od sektora zdrowotnego, farmaceutycznego, przez sektor przemysłowy (m.in. chemia, paliwa, przemysł ciężki), spożywczy, po biobanki. „Na świecie operuje ponad 800 tysięcy laboratoriów – naszych docelowych klientów. W niedługim czasie duża część z nich przejdzie transformację cyfrową i my jesteśmy przygotowani, aby pomóc im w tej zmianie” – podsumowuje Przemysław Budnicki.

Spośród wspomnianych 800 tys. laboratoriów na świecie, firma celuje we wdrożenia do około 10 tys. jednostek. Biorąc pod uwagę dodatkowo fakt, iż według danych Allied Market Research, prognozowany CAGR wartości rynku Mixed Reality ma w latach 2017-2024 przekroczyć 75% i zakłada wzrost do 5,4 mld USD w skali świata, perspektywy, które jawią się przed polską spółką wyglądają nader obiecująco.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *