Branża ITBiznesPolecane tematy

Nowy program wspierający innowacje polskim w sektorze ICT

Głównym założeniem programu sektorowego InnoICT jest finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie technologii teleinformatycznych. Założenia programu powstały z inicjatywy przedstawicieli polskich przedsiębiorstw sektora ICT i we współpracy z jednostkami naukowymi. Budżet programu przekracza miliard złotych.

Nowy program wspierający innowacje polskim w sektorze ICT

Projekt programu InnoICT przewiduje, że dodatkowe źródło finansowania pomoże polskim przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz ekspansji na rynki międzynarodowe. “Program pozwoli wykorzystać potencjał lokalnego rynku ICT, wspierając najbardziej innowacyjne projekty i pomagając polskim firmom w stworzeniu produktów pozwalających na konkurencję na rynkach światowych, docelowo budując nową, znaczącą pozycję Polski na rynku nowych technologii” – czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym. W ostatnim dniu września br. stosowna dokumentacja projektowa została złożona do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inicjatorami projektu są Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z KPMG. Według przedstawicieli tych organizacji impuls ze strony państwa może pozwolić na wzmocnienie oferty rynkowej polskich dostawców, a także uruchomić działania proeksportowe. „Spodziewamy się w szybkim czasie kilkuset zupełnie nowych technologii i produktów, które powstaną jako efekt nakładów badawczo-rozwojowych realizowanych dzięki programowi sektorowemu. Takie wsparcie ze strony państwa powinno dać znaczne efekty w globalnej konkurencji pomiędzy krajami” – mówi Tomasz Klekowski, prezes ZPTC Lewiatan i dyrektor regionalny na Europę Centralną i Wschodnią w firmie Intel. Według niego pośrednim efektem wsparcia w ramach programu InnoICT będzie zwiększenie skali badań prowadzonych w Polsce przez największych dostawców nowych technologii. Wsparcie dla projektu zadeklarowało też 14 uczelni i jednostek naukowych.

W szczególny sposób wspierane mają być badania obejmujące technologie dla inteligentnych miast, nowe sposoby komunikacji człowiek-maszyna, rozwój mechanizmów przetwarzania w środowiskach cloud computing, a także – technologie z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego. „Sukces polskiej gospodarki za 10-15 lat będzie zależał od poziomu jej innowacyjności. Prace nad projektem pokazały, że ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa widzą potrzebę wspólnego zaangażowania w prace badawczo-rozwojowe i potrafią efektywnie współpracować. Program sektorowy stwarza nowe możliwości dla rozwoju nowatorskich rozwiązań dla polskiej gospodarki, opartych na technologiach teleinformatycznych, które są głównym nośnikiem rozwoju świata w XXI wieku” – uważa Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów regionu Europy Środkowo-Wschodniej w firmie KPMG. W skali pięciu lat budżet programu InnoICT przekracza miliard złotych. Zdaniem inicjatorów projektu InnoICT wartość polskiego rynku IT to ok. 30 mld zł rocznie. W polskim sektorze ICT działa ponad 8 tys. przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 tys. osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *