RynekPolecane tematy

Koncern Google się dzieli, zmienia w firmę Alphabet i tworzy holding

Przedstawiciele kierownictwa koncernu oficjalnie poinformowali o wprowadzeniu zasadniczych zmian w strukutrze organizacyjnej firmy. Google stanie się częścią nowo utworzonego holdingu spółek technologicznych – Alphabet. Niespodziewane zmiany w strukturze organizacyjnej koncernu Google mogą zapowiadać początek szerszych zmian organizacyjnych i biznesowych.

Koncern Google się dzieli, zmienia w firmę Alphabet i tworzy holding

Wedle zapowiedzi nowo utworzona spółka Alphabet będzie mieć pozycję dominującą względem wielu obecnych – oraz planowanych do utworzenia – spółek zależnych Google. Co ważne, Alphabet będzie pełnić rolę nadrzędną także dla obecnej firmy Google – wedle zapowiedzi firma Alphabet zajmie miejsce dzisiejszej firmy Google na amerykańskiej giełdzie. Akcje Google zostaną automatycznie zastąpione przez identyczną ilość udziałów Alphabet i będą gwarantować posiadaczom takie same prawa.

Przedstawiciele kierownictwa dzisiejszego koncernu Google zapowiadają, że zmiana ma na celu rozdzielenie kluczowego obszaru działalności – określonego ogólnie, jako działalność na rynku reklam internetowych – od pozostałych działań firmy i jako taka ma pozwolić na większą specjalizację w poszczególnych segmentach rynku, a jednocześnie umożliwić realizację bardziej ambitnych i perspektywicznych projektów rozwojowych. Jednym z takich projektów ma być plan stworzenia autonomicznego samochodu, a tym samym wejścia na rynek motoryzacyjny. Wedle zapowiedzi Google, w ramach holdingu Alphabet, będzie odpowiadać m.in. za rozwój wyszukiwarki internetowej, a także usług takich jak: YouTube, czy Google Maps.

Nowa struktura ma umożliwić realizację bardziej ambitnych i perspektywicznych projektów rozwojowych.

W ramach holdingu skupione zostaną również spółki: wyspecjalizowana w tworzeniu nowych rozwiązań, jak Google Glass – spółka Google X, zajmująca się biotechnologią firma Calico, producent rozwiązań dla inteligentnych domów – Nest. Zgodnie z zapowiedziami wspomniane firmy będą w pełni niezależnymi podmiotami. W ramach holdingu Alphabet znajdą się również m.in. spółka oferująca usługi telekomunikacyjne i szybkiego dostęp do Internetu – Fiber, a także spółki inwestycyjne Google Ventures i Google Capital.

Zapowiadana struktura organizacyjna holdingu, którego częścią stanie się Google jest w dużym stopniu zbliżona do obecnej struktury koncernu General Electric.

Na czele nowej spółki stanie Larry Page, współzałożyciel i obecny dyrektor generalny Google. Jego miejsce na stanowisku dyrektora generalnego Google zajmie Sundar Pichai, dotąd w randze wiceprezesa odpowiedzialny za rozwój produktów firmy. Warto dodać, że wcześniej Sundar Pichai kierował m.in. rozwojem środowiska Android oraz przeglądarki Chrome. Z kolei Sergey Brin, drugi ze współzałożycieli Google, odpowiedzialny m.in. za projekty rozwojowe Google X zostanie prezesem firmy Alphabet. Natomiast Eric Schmidt, prezes zarządu Google obejmie stanowisko prezesa wykonawczego firmy Alphabet. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami pozostali członkowie zarządu i kadry kierowniczej Google obejmą analogiczne stanowiska w firmie Alphabet. Niemal pewne są jednak kolejne zmiany.

Zdaniem cytowanych przez agencję Reuters ekspertów, zapowiadana struktura organizacyjna holdingu, którego częścią stanie się Google jest w dużym stopniu zbliżona do obecnej struktury koncernu General Electric. Zakłada ona m.in., że jeden centralny podmiot nadzoruje i odpowiada m.in. za obszar finansów wielu, względnie niezależnych podmiotów. Analitycy oceniają, że nowa struktura może zapewnić także większą dyscyplinę i przejrzystość finansowania poszczególnych obszarów działalności oraz projektów rozwojowych dzisiejszego koncernu Google. Podział firmy może także pozwolić na nawiązanie szerokiej współpracy z innych podmiotami, które nie byłyby skłonne do podobnego porozumienia z Google.

Nowa struktura organizacyjna ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku. Co ważne, zapowiedziane zmiany zostały pozytywnie odebrane przez obecnych udziałowców Google. Krótko po ogłoszeniu zmian wartość akcji Google wzrosła o 7% względem ceny otwarcia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *