CIO

Migracja do chmury wymaga zmian kompetencyjnych w zespołach IT

Model publicznej chmury obliczeniowej pozwala na istotne zmniejszenie typowych barier ograniczających możliwości wdrożenia oprogramowania biznesowego, uelastycznienie kosztów utrzymania zasobów, a także – pozwala ułatwić użytkownikom dostęp do narzędzi biznesowych podczas pracy poza biurem. Rodzi jednak szereg nowych ryzyk i wyzwań, które przekładają się na zmianę roli działu IT w firmie. Ta zaś najczęściej wymaga od zespołu IT zupełnie nowych kompetencji.

Migracja do chmury wymaga zmian kompetencyjnych w zespołach IT

Jednym z nowych zadań stojących przed działami IT staje się efektywne zarządzanie i konsolidacja usług opartych najczęściej na ofertach oraz rozwiązaniach różnych dostawców. Pełniąc rolę “brokera usług IT” zespół odpowiedzialny za funkcjonowanie firmowego środowiska IT musi dysponować zarówno kompetencjami technicznymi, jak i umiejętnościami miękkimi pozwalającymi na skuteczne negocjowanie warunków realizacji usług i egzekwowanie zapisów zawartych umów. Umiejętności miękkie są niezbędne także w kontekście komunikacji z użytkownikami biznesowymi, a także egzekwowania założonych polityk związanych m.in. z dostępem do aplikacji lub bezpieczeństwem danych przechowywanych i przetwarzanych w środowiskach chmurowych.

W miarę wzrostu skali wykorzystania modelu chmury obliczeniowej niezbędne stają się też umiejętności pozwalające w efektywny sposób projektować, wdrażać i administrować rozległymi środowiskami typu cloud computing, w tym także usługami infrastrukturalnymi użytkowanymi w modelu Infrastructure-as-a-Service. W dużych organizacjach potrzebne staną się m.in. kompetencje związane z tworzeniem aplikacji wykorzystujących w maksymalnym stopniu możliwości zróżnicowanych środowisk chmurowych, a także – poparte znajomością odpowiednich technologii umiejętności zabezpieczenia tego typu zasobów i danych.

Zmiany w zespołach IT firm decydujących się na szerszą migrację do środowisk chmurowych były tematem przewodnim czerwcowej konferencji zorganizowanej przez Microsoft oraz Agora IT. Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez organizatorów największe, do największych wyzwań stojących przed osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie firmowych środowisk IT w obliczu migracji do usług chmurowych jest m.in. przekonanie osób decyzyjnych po stronie biznesu do przechowania danych poza firmą, wyszukiwanie rozwiązań odpowiadających na oczekiwania biznesowe, a także – funkcjonowanie w okresie przejściowym, w którym część zasobów lokalnych jeszcze generuje koszty, część jest przeniesiona do modelu chmury, jednak skala oszczędności jest mniejsza od założonej. W roli prelegentów podczas konferencji wystąpili m.in. Małgorzata Olszewska, dyrektor ds. IT w firmie Agora oraz Piotr Bralski, CIO firmy Microsoft.

Przeczytaj również
Tylko co trzecie firmowe centrum danych odpowiada potrzebom biznesu

Przedstawiciele firmy Agora, która korzysta z usług chmurowych firmy Microsoft, podkreślali, że kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów zakładających przeniesienie części lub całości obciążeń do infrastruktury opartej na modelu cloud ma rola architekta infrastruktury. Po stronie działu IT niezbędne są też umiejętności pozwalające skonfrontować stereotypowe oczekiwania użytkowników biznesowych względem usług chmurowych z rzeczywistymi możliwościami biznesowych usług tego typu. Z kolei przedstawiciele firmy Microsoft, często na przykładzie własnej organizacji, mówili m.in. o niezbędnych zmianach w kulturze organizacyjnej firmy oraz rzeczywistej roli działu IT w kontekście zapewnienia powodzenia projektu migracji aplikacji biznesowych do chmury. Omawiano też szczegóły funkcjonowania, wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług chmurowych, centrów danych firmy Microsoft. O swoich doświadczeniach w zakresie wykorzystania usług opartych na platformie Microsoft Azure, w tym Exchange Online oraz Office 365 mówił też Krzysztof Wykręt, dyrektor ds. IT w firmie HOCHTIEF Polska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *