Cloud computingRynekPolecane tematy

Model multicloud póki co najmniej popularny wśród firm z sektora MŚP

Jak wynika z analizy Intricately – 2022 Cloud Infrastructure Market Report – z tworzenia środowisk multicloud korzysta zaledwie 10% małych firm. Z kolei już blisko 80% dużych organizacji wykorzystuje usługi minimum dwóch dostawców cloud computingu. Mowa tu o przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 25 tys. osób. Jednak to właśnie firmy z sektora MŚP są obecnie w najbardziej aktywnej fazie cyfrowej transformacji.

Model multicloud póki co najmniej popularny wśród firm z sektora MŚP

Raport Intricately wskazuje, że spośród firm średnich, a więc tych o skali zatrudnienia pomiędzy 250 a 1000 osób, co piąta tworzy już „multikulturowe” środowiska IT w swoich organizacjach. Podobnie jest w wypadku startupów, gdzie odsetek podmiotów wybierających usługi chmurowe od więcej niż jednego dostawcy wyniósł 22%.

“Tworzenie cyfrowych środowisk pracy w modelu wielochmurowym jest kolejnym, naturalnym etapem rozwojowym digitalizacji przedsiębiorstw” – komentuje Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud. “Przede wszystkim, dostrzegają w nim one możliwość uniknięcia tzw. vendor-locka a więc ryzyka „uzależnienia się” od rozwiązań wyłącznie jednego dostawcy. Ponadto, to szansa na połączenie możliwości i technologii oferowanych przez różne usługi chmurowe i skuteczny sposób na poradzenie sobie z niedostatkiem specjalistów IT, którzy powinni zarządzać cyfryzacją wielu wewnętrznych obszarów operacyjnych” – dodaje.

Jak to wygląda w Polsce?

Zgodnie z opracowaniem Deloitte oraz PMR z 2020 roku, pośród polskich firm korzystających z rozwiązań cloud computingu, systemy IT typu multi-cloud miało na swoim „pokładzie” 16% przedsiębiorstw. Jako główne argumenty przemawiające za sięganiem po narzędzia kilku różnych dostawców, przedsiębiorcy z naszego kraju wymieniali większe bezpieczeństwo i gwarancję ciągłości funkcjonowania biznesu czy możliwość wynegocjowania lepszych cen od technologicznych partnerów.

Co ciekawe, analiza przeprowadzona przez IBM pod koniec minionego roku, prezentuje już zgoła odmienne wnioski. Wynika z niej, że dziś jedynie 7% cyfryzujących się bądź już zdigitalizowanych polskich firm używa usług chmurowych dostarczanych tylko przez jednego partnera, a blisko trzy czwarte mówi wprost, że takie ograniczanie się stanowi przeszkodę dla wydajności biznesu.

Mikro i małe przedsiębiorstwa coraz chętniej kupują usługi chmurowe

Z raportu Intricately wynika także, że obecnie na całym świecie jest niemal 12 milionów firm kupujących usługi chmurowe. Okazuje się, że zdecydowana większość z nich to mikro i małe przedsiębiorstwa. Pokazuje to, że to właśnie one – nie tylko w Polsce, ale również w skali globalnej – są obecnie w najbardziej aktywnej fazie cyfrowej transformacji.

Duże organizacje zatrudniające powyżej 1000 osób stanowią zaledwie mniej niż 1% ogółu portfela aktywnie sięgających po chmurę. Firmy z sektora MŚP, liczące powyżej 10 pracowników odpowiadają natomiast za 13,5%, zaś te najmniejsze, zrzeszające mniej niż 10 osób, to ponad 84% nabywców rozwiązań cloud computingu jakich zidentyfikowali eksperci Intricately.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *