Branża ITRynek

MSZ zaprasza firmy z sektora ICT na Warsaw Humanitarian Expo

Zapraszam wszystkie firmy sektora ICT do wzięcia udziału we współorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Warszawskich Targach Humanitarnych (Warsaw Humanitarian Expo, WHE), które odbędą się w dniach 11-13 czerwca w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

MSZ zaprasza firmy z sektora ICT na Warsaw Humanitarian Expo

Targi te są jedynym tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej i mają pomóc w dostrzeżeniu przez firmy bardzo istotnego rynku, jaki stanowi obszar pomocy humanitarnej i rozwojowej. Niestety polskie firmy tylko w minimalnym stopniu uczestniczą w tym rynku, pomimo że jest on warty wiele miliardów złotych rocznie. Same tylko instytucje systemu Narodów Zjednoczonych na realizację zamówień wydają rocznie prawie 70 mld PLN.

Sektor doradczo-administracyjny, w ramach którego ONZ klasyfikuje usługi z szeroko rozumianej branży ICT, był w 2017 r. największym pod względem wartości, segmentem zamówień organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ (wzrost wartości zakupów w tym sektorze do roku poprzedniego o ponad 30%). W roku 2017 wartość zrealizowanych zamówień na usługi komputerowe (Computer Services) wyniosła ponad 450 mln USD. Dodatkowo prawie 170 mln USD zostało przeznaczone na usługi IT (Information Technology Service Delivery), a kolejnych 100 mln USD na oprogramowanie (Software). Powyższe liczby wskazują na bardzo duży potencjał dla współpracy polskich firm teleinformatycznych z organizacjami międzynarodowymi, a obecność na Warsaw Humanitarian Expoprzedstawicieli tych organizacji umożliwi pozyskanie dodatkowych informacji dla bieżących potrzeb i preferencji zakupowych bezpośrednio u źródła.

Należy pamiętać, iż ONZ premiuje innowacyjność rozwiązań, ale przede wszystkim jest zainteresowana rozszerzaniem swojej bazy dostawców. A także, że system zamówień ONZ jest bardzo sprawnie zorganizowany, procedury są transparentne, a płatności realizowane na czas.

Podczas WHE będziecie Państwo mogli zaprezentować swoje firmy (jak również umówić spotkania b2b) osobom odpowiedzialnym za zakupy usług w ONZ i jej agendach, Unii Europejskiej, NATO, czy międzynarodowych instytucji finansowych (jak np.: Banku Światowego, EBOR, EBI). A także wziąć udział w szkoleniach na temat efektywnego uczestnictwa w projektach i przetargach przez nie organizowanych (Warsaw Procurement Forum), które poprowadzi zespół zaproszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 30 ekspertów odpowiedzialnych za działy zakupów i projektów w wybranych organizacjach międzynarodowych.

Podczas WHE zostanie także zorganizowane Miasteczko Humanitarne, w którym wezmą udział przedstawiciele polskich i zagranicznych NGO’sów, czy fundacji niosących pomoc. Organizacje pozarządowe także dokonują zakupów na potrzeby prowadzonych przez siebie akcji humanitarnych, finansowanych również ze środków publicznych.

Przy okazji zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konferencjipoświęconej relacjom pomiędzy pomocą humanitarną i rozwojową a biznesem. Dyskutowane tam będą takie tematy, jak rola innowacji, czy trendy jakie tworzą się w relacjach pomiędzy pomocą humanitarną i rozwojową a biznesem (Responsible Business for Humanitarian Emergencies).

Zachęcam Państwa do skorzystania z tej unikalnej okazji i uczestnictwa w WHE!

Program i rejestracja na: https://humanitarianexpo.com/

Wojciech Ponikiewski, Ambasador, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *