AplikacjeRynek

Nowe funkcjonalności Microsoft Teams na nowy rok szkolny

Wraz z nowym rokiem szkolnym specjaliści Microsoft wprowadzili ponad 20 nowych funkcji w platformie Teams dla edukacji. Producent chce w ten sposób wesprzeć wychowawców, uczniów i ich rodziców przy podjęciu ewentualnej zdalnej nauki.

Nowe funkcjonalności Microsoft Teams na nowy rok szkolny

Jak informują przedstawiciele koncernu, wspomniane aktualizacje mają pomóc: prowadzić angażujące zajęcia online; zapewnić bezpieczeństwo uczniów poprzez kontrolę spotkań i pokoi; w łatwy sposób wdrażać i zarządzać platformą Teams w szkole lub instytucji; wykonywać większą ilości zadań z Assignments w Teams; zaangażować i zachęcać do współpracy uczniów oraz zadbać o dobre warunki społeczne i emocjonalne uczniów poza zajęciami.

  • Prowadzenie angażujących zajęć online

Możliwość wyboru opcji widoku i sposobu zaangażowania podczas zajęć online

Specjaliści Microsoft wprowadzili możliwość wyboru różnych opcji wyświetlania klasy, zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym. Dzięki opcji widoku „Large Gallery” (siatka 7×7), nauczyciele mogą teraz zobaczyć wszystkich uczniów naraz. Tryb „Razem” ma ułatwić wspólne dyskusje, a dynamiczny widok pozwolić śledzić treści lub przemawiające osoby. Z kolei jeśli uczeń zaloguje się z urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android, będzie mógł na swoim ekranie zobaczyć więcej osób w siatce 2×4 lub 3×3.

Aktualizacja Raportu Obecności

Nauczyciele wkrótce będą też dysponowali nową opcją pobierania raportów obecności po zakończeniu lekcji (dostęp do niego będzie miał tylko organizator spotkania). Raport obecności pozwoli im monitorować uczestnictwo i zaangażowanie uczniów – wskazują przedstawiciele firmy i podkreślają, że funkcja ta nie jest domyślna, musi zostać włączona przez administratora IT.

Współpraca wizualna w czasie rzeczywistym, z kontrolą aktywności uczestników

O nowe funkcjonalności wzbogaciła się też cyfrowa tablica w Microsoft Teams – ma szybszy czas ładowania, notatki sticky notes, możliwość dodawania tekstu oraz plików za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Nowe opcje pozwalają uczniom, którzy nie mają dostępu do urządzeń dotykowych, uczestniczyć w sesjach z wykorzystaniem tablicy, a nauczycielom zaprezentowania tablicy bez udostępniania jej uczniom do edycji.

Więcej uczniów dołączy do lekcji i wykładów

Spotkania w Microsoft Teams dostępne są obecnie dla maksymalnie 300 uczestników. Przedstawiciele koncernu zapowiadają, że końca 2020 roku liczba ta zwiększy się do nawet 1000 uczniów. Usługa będzie również wspierać prezentacje dla maksymalnie 20 tys. osób.

Pokoje do współpracy

Nauczyciele, którzy zechcą podzielić uczniów na mniejsze grupy dyskusyjne od października będą mogli korzystać z wirtualnych pokoi do współpracy. Jak wskazują specjaliści Microsoft, istnieje możliwość przydzielenia do nich uczniów w sposób losowy lub ręczny, a także przenoszenia ich pomiędzy pokojami, wysyłania ogłoszeń do każdej z grup oraz sprowadzenia wszystkich uczniów jednocześnie do głównej lekcji.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolę spotkań i pokoi

Więcej kontroli przed, w trakcie i po zajęciach online

Dzięki technologii Hard Audio Mute nauczyciele mają obecnie więcej kontroli nad dyskusjami. I tak, organizator spotkania będzie mógł wyciszyć wszystkich uczestników bezpośrednio z panelu Uczestnika i kontrolować możliwości uczniów do samodzielnego wyciszania się.

Administratorzy IT mogą z kolei kontrolować czas dołączenia uczniów do spotkania. Dzięki temu będą one lepiej zabezpieczone, a interakcje między uczniami będą odbywać się zgodnie z planem. Poczekalnia daje wychowawcom kontrolę nad tym, kiedy uczniowie są przyjmowani na zaplanowane spotkanie.

Nauczyciele mogą usuwać wpisy uczniów

Jeżeli uczeń umieszcza nieodpowiednie treści na wielu kanałach, nauczyciel może je usunąć przy pomocy kilku kliknięć – zapewniają przedstawiciele producenta

  • Łatwe wdrażanie i zarządzanie platformą Teams w szkole lub instytucji

Łatwiejsze zarządzanie dla wszystkich użytkowników

Korzystając z polityki przydzielania grupowego, administratorzy IT mogą zaoszczędzić czas i zmniejszyć złożoność zarządzania grupami studentów lub wydziałów.

Więcej kontroli nad tworzeniem i zarządzaniem klasami

Dzięki School Data Sync (SDS) możliwe jest ponownie automatyczne tworzenie klas. Administratorzy mogą tworzyć też grupy M365. Co istotne, nawet jeśli klasy są tworzone automatycznie, edukatorzy zachowują nad nimi pełną kontrolę. Z kolei interfejs API Early Class Access daje dodatkową kontrolę administratorom IT nad obsługą i tworzeniem zespołów wraz z nauczycielami, informują specjaliści Microsoft.

  • Wykonywanie większej ilości zadań z Assignments w Teams

Przeglądanie nadchodzących zadań

Wkrótce zarówno nauczyciele, jak i uczniowie ponownie będą mogli zobaczyć nadchodzące zadania w poszczególnych lub wszystkich klasach – wystarczy odwiedzić stronę Assignments (Zadania) na pasku aplikacji po lewej stronie.

Szybki podgląd

Dodatkowo, gdy nauczyciel doda link jako źródło zadania, studenci będą mogli zobaczyć podgląd miniaturek przed kliknięciem.

Większa elastyczność i ustawienia dla nauczycieli

Funkcja anonimowego oceniania uczniów (Anonymous Grading) tymczasowo ukrywa nazwiska i awatary studentów, przedstawiając losową listę studentów – nauczyciele mogą w ten sposób uniknąć nieświadomej stronniczości w ocenianiu.

Kolejne udogodnienie związane jest z faktem, iż nauczyciele mogą obecnie zarządzać zestawem ćwiczeń w zakładce Zadania. Możliwe jest ustawienie domyślnych terminów, preferencji dotyczących procesu dodawania nowego ucznia do klasy lub zmienianie miejsca, w którym będą wysyłane powiadomienia o ćwiczeniu. Zmiany ustawień będą miały zastosowanie do nowych zadań utworzonych po zapisaniu ustawień – informują specjaliści Microsoft.

Obsługa większej liczby języków

Zadania (Assignments) w Microsoft Teams obsługują obecnie nowe języki – chorwacki, estoński, grecki, węgierski, indonezyjski, łotewski, litewski, rumuński, słoweński, ukraiński oraz wietnamski.

Dodatkowe usprawnienia

Wprowadzono zmiany poprawiające czytelność oraz obsługę aplikacji rozpoczynając od uproszczonych określeń i odświeżenia ikon. Zadania (Assignments) będą mogły też wrótce obsługiwać większe rozmiary plików (do 500MB) i więcej niż 10 załączników jednocześnie – zapewniają przedstawiciele producenta. Pojawić się mają również ulepszenia interfejsu użytkownika klasy, które poprawią szybkość przeglądania i tworzenia ćwiczeń dla klas do 200 uczniów..

  • Zaangażowanie i zachęcenie uczniów do współpracy

Materiały klasy dostępne w systemie Android

Eksperci Microsoft wyszli z założenia, że uczniowie powinni mieć dostęp do podstawy programowej niezależnie od tego z jakiego urządzenia korzystają, dlatego aby nauka była bardziej sprawiedliwa, folder Class Materials jest teraz dostępny w systemie Android.

Więcej powodów by świętować ukończenie zadania

W nowym roku szkolnym uczniowie będą mieli jeszcze więcej motywacji do dotrzymywania terminów i osiągania lepszych rezultatów, dzięki nowym animacjom – uważają przedstawiciele producenta.

  • Dbanie o dobre warunki społeczne i emocjonalne uczniów poza zajęciami

Zbieraj refleksje na temat tego, co uczniowie czują i robią w czasie rzeczywistym

Rozszerzenie wiadomości Reflect umożliwia wychowawcom i pracownikom nawiązanie kontaktu społecznego oraz emocjonalnego z uczniami i kolegami. Dzięki szybkim pytaniom i ankietom mogą oni dzielić się swoimi odczuciami – podsumowują specjaliści Microsoft.

 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *