Programowanie

Oracle: 1,4 mld USD na wspieranie edukacji IT w European Qualifications Framework

Komisja Europejska i organizacja Digital Europe uruchomiły inicjatywę „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” — partnerstwo obejmujące wiele podmiotów, które ma na celu zwiększanie umiejętności informatycznych na wszystkich poziomach wśród europejskich pracowników. W tym kontekście Oracle poinformował o uruchomieniu 3-letnich inwestycji o łącznej wartości 1,4 mld USD w formie pomocy bezpośredniej i pomocy rzeczowej na rzecz rozwoju edukacji IT w Unii Europejskiej.

Oracle: 1,4 mld USD na wspieranie edukacji IT w European Qualifications Framework

Obecnie już prawie 1000 instytucji edukacyjnych w Unii Europejskiej współpracuje z Oracle Academy — największym edukacyjnym programem Oracle, w ramach którego Oracle zapewnia edukację IT prawie 3,1 mln uczniów w 110 krajach. W ramach obecnego zobowiązania Oracle Academy zamierza w ciągu następnych 3 lat przeszkolić 1000 dodatkowych nauczycieli w w zakresie nauczania informatyki, Javy i baz danych, jak również dotrzeć do uczniów w 1000 dodatkowych instytucjach edukacyjnych w Unii Europejskiej.

Na początku roku firma Oracle podjęła się istotnych zobowiązań w zakresie wsparcia programów Białego Domu „CS for all” (Informatyka dla wszystkich) i „Let Girls Learn” (Edukacja dla dziewcząt). Dzisiejszy komunikat świadczy o kontynuacji naszego zaangażowania w rozwój edukacji cyfrowej i zwiększanie różnorodności w branży informatycznej” – mówi Alison Derbenwick Miller, wiceprezes Oracle Academy.

W ciągu 3 lat Oracle Academy będzie również realizować inne programy, w tym: zachęcanie do tworzenia krajowych koalicji w państwach UE, polegających na współpracy z Oracle Academy w zakresie zapewniania edukacji informatycznej nauczycielom i uczniom; tworzenie nowych programów nauczania w szkolnictwie wyższym w zakresie najnowszych technologii; dostosowanie całego programu nauczania Oracle Academy do europejskich ram kwalifikacji (EQF).

Nie przydzielamy środków dla poszczególnych krajów. Natomiast możemy podjąć współpracę z dowolnym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które zechce wziąć udział w programie. Zobowiązanie wobec UE nie zakłada przydzielania środków dla poszczególnych krajów. Stanowi ono łączny grant w postaci wkładów rzeczowych, które będą używane przez ponad 1000 instytucji w okresie 3 lat trwania zobowiązania. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie UE mogą rozpocząć lub kontynuować współpracę z nami. Chętnie dołączymy także do ewentualnej koalicji krajowej utworzonej przez Polskę” – komentuje dla ITwiz Jane Richardson, Senior Director Oracle Academy.

Dzisiejsze zobowiązanie stanowi rozszerzenie deklaracji z 2013 roku, w ramach którego firma Oracle umożliwiła uczniom w całej Europie zdobywanie umiejętności potrzebnych w XXI wieku oraz zapewniła nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego, które pozwalają im na nauczanie informatyki.

Istotne jest również nasze dodatkowe zobowiązanie do zapewnienia zgodności naszego programu nauczania z europejskimi ramami kwalifikacji – European Qualifications Framework – jako że struktura i rozwój ERK to jedne z kluczowych kwestii uwzględnionych w nowym europejskim programie na rzecz umiejętności realizowanym przez UE. Jednym z działań prowadzonych w ramach tego programu jest inicjatywa Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” – mówi Jane Richardson.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *