Programowanie

Oracle: 1,4 mld USD na wspieranie edukacji IT w European Qualifications Framework

Komisja Europejska i organizacja Digital Europe uruchomiły inicjatywę „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” — partnerstwo obejmujące wiele podmiotów, które ma na celu zwiększanie umiejętności informatycznych na wszystkich poziomach wśród europejskich pracowników. W tym kontekście Oracle poinformował o uruchomieniu 3-letnich inwestycji o łącznej wartości 1,4 mld USD w formie pomocy bezpośredniej i pomocy rzeczowej na rzecz rozwoju edukacji IT w Unii Europejskiej.

Oracle: 1,4 mld USD na wspieranie edukacji IT w European Qualifications Framework

Obecnie już prawie 1000 instytucji edukacyjnych w Unii Europejskiej współpracuje z Oracle Academy — największym edukacyjnym programem Oracle, w ramach którego Oracle zapewnia edukację IT prawie 3,1 mln uczniów w 110 krajach. W ramach obecnego zobowiązania Oracle Academy zamierza w ciągu następnych 3 lat przeszkolić 1000 dodatkowych nauczycieli w w zakresie nauczania informatyki, Javy i baz danych, jak również dotrzeć do uczniów w 1000 dodatkowych instytucjach edukacyjnych w Unii Europejskiej.

Na początku roku firma Oracle podjęła się istotnych zobowiązań w zakresie wsparcia programów Białego Domu „CS for all” (Informatyka dla wszystkich) i „Let Girls Learn” (Edukacja dla dziewcząt). Dzisiejszy komunikat świadczy o kontynuacji naszego zaangażowania w rozwój edukacji cyfrowej i zwiększanie różnorodności w branży informatycznej” – mówi Alison Derbenwick Miller, wiceprezes Oracle Academy.

W ciągu 3 lat Oracle Academy będzie również realizować inne programy, w tym: zachęcanie do tworzenia krajowych koalicji w państwach UE, polegających na współpracy z Oracle Academy w zakresie zapewniania edukacji informatycznej nauczycielom i uczniom; tworzenie nowych programów nauczania w szkolnictwie wyższym w zakresie najnowszych technologii; dostosowanie całego programu nauczania Oracle Academy do europejskich ram kwalifikacji (EQF).

Przeczytaj również
Tworzenie oprogramowania, puszczone na żywioł kończy się zwykle tak samo

Nie przydzielamy środków dla poszczególnych krajów. Natomiast możemy podjąć współpracę z dowolnym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które zechce wziąć udział w programie. Zobowiązanie wobec UE nie zakłada przydzielania środków dla poszczególnych krajów. Stanowi ono łączny grant w postaci wkładów rzeczowych, które będą używane przez ponad 1000 instytucji w okresie 3 lat trwania zobowiązania. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie UE mogą rozpocząć lub kontynuować współpracę z nami. Chętnie dołączymy także do ewentualnej koalicji krajowej utworzonej przez Polskę” – komentuje dla ITwiz Jane Richardson, Senior Director Oracle Academy.

Dzisiejsze zobowiązanie stanowi rozszerzenie deklaracji z 2013 roku, w ramach którego firma Oracle umożliwiła uczniom w całej Europie zdobywanie umiejętności potrzebnych w XXI wieku oraz zapewniła nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego, które pozwalają im na nauczanie informatyki.

Istotne jest również nasze dodatkowe zobowiązanie do zapewnienia zgodności naszego programu nauczania z europejskimi ramami kwalifikacji – European Qualifications Framework – jako że struktura i rozwój ERK to jedne z kluczowych kwestii uwzględnionych w nowym europejskim programie na rzecz umiejętności realizowanym przez UE. Jednym z działań prowadzonych w ramach tego programu jest inicjatywa Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” – mówi Jane Richardson.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *