RynekPolecane tematy

Pandemia nie zaszkodziła rynkowi fuzji i przejęć – wzrosły wyceny przejmowanych spółek

Pomimo trwającej dekoniunktury gospodarczej średnie wyceny przejmowanych na świecie firm wzrosły w 2020 roku, wynika z najnowszego raportu Bain & Company. Według wyliczeń autorów badania, średnia cena zakupu spółki odpowiadała 14-krotności jej zysku EBITDA – rok wcześniej była to 13-krotność zysku. I tak, więcej niż rok wcześniej inwestorzy musieli zapłacić za przedsiębiorstwa z sektora technologicznego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego oraz mediów cyfrowych. Zmniejszyły się z kolei wyceny spółek z sektora handlu detalicznego i energetyki.

Pandemia nie zaszkodziła rynkowi fuzji i przejęć – wzrosły wyceny przejmowanych spółek

Najważniejsze informacje

  • W trzecim i czwartym kwartale 2020 roku łączna wartość transakcji na świecie wzrosła o ponad 30%.
  • Jak wskazują eksperci Bain & Company, powodem utrzymania się wysokich wycen w wielu branżach jest wysoka podaż kapitału.
  • „Menedżerowie w coraz większym stopniu upatrują w przejęciach sposobu na utrzymanie wzrostu przedsiębiorstw. W czasach podwyższonej niepewności i zawirowań powinni rozważyć dostosowanie swojej strategii fuzji i przejęć. Może to oznaczać rozszerzenie zakresu działalności akwizycyjnej na przykład przez tworzenie funduszy typu corporate venture capital, wchodzenie w partnerstwa czy też nabywanie mniejszościowych pakietów" - wskazuje Jacek Poświata, partner zarządzający Bain & Company.
  • Coraz większego znaczenia nabiera inwestowanie zgodnie z zasadami ESG (Environmental, Social, and Governance), czyli przejmowanie spółek realizujących strategię zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska.
  • W centrum zainteresowania inwestorów pozostają obecnie spółki i aktywa, których przejęcie umożliwia poszerzenie umiejętności i wejście w nowe obszary działalności.
  • Jednym z motorów wzrostu rynku fuzji i przejęć będzie w tym roku branża technologiczna. Już w drugiej połowie 2020 roku wartość i wolumen transakcji M&A w tym sektorze osiągnął rekordowy poziom.

Ubiegły rok nie zapowiadał się dobrze – w pierwszych miesiącach pandemii rynek fuzji i przejęć właściwie zamarł. Jednak już w drugiej połowie 2020 roku inwestorzy powrócili na rynek. W efekcie, w trzecim i czwartym kwartale łączna wartość transakcji na świecie wzrosła o ponad 30%. Jak wynika z globalnego badania przeprowadzonego przez Bain & Company, wśród 300 uczestników rynku ten pozytywny trend prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych miesiącach – około połowa respondentów spodziewa się zwiększonej aktywności na rynku w 2021 roku.

Jak wskazują eksperci Bain & Company, powodem utrzymania się wysokich wycen w wielu branżach jest wysoka podaż kapitału. Przyczyniają się do tego rządowe pakiety stymulacyjne, utrzymujące się od dłuższego czasu niskie stopy procentowe, wzrost oszczędności gospodarstw domowych, jak również rekordowo wysokie środki na inwestycje zgromadzone przez fundusze private equity.

„To był rok wielkich niepewności i zawirowań, ale także ogromnych niespodzianek. Wzrost średnich wycen przejmowanych spółek w wielu sektorach to na pewno spore zaskoczenie dla wielu uczestników rynku” – komentuje Jacek Poświata, partner zarządzający Bain & Company. „Wyniki naszej ankiety pokazują również, że menedżerowie w coraz większym stopniu upatrują w przejęciach sposobu na utrzymanie wzrostu przedsiębiorstw. W czasach podwyższonej niepewności i zawirowań powinni rozważyć dostosowanie swojej strategii fuzji i przejęć. Może to oznaczać rozszerzenie zakresu działalności akwizycyjnej na przykład przez tworzenie funduszy typu corporate venture capital, wchodzenie w partnerstwa czy też nabywanie mniejszościowych pakietów” – dodaje.

Prognozy dla rynku fuzji i przejęć na 2021 rok

Eksperci firmy doradczej podkreślają, że pandemia koronawirusa zintensyfikowała trendy, które od kilku lat można było obserwować na rynku fuzji i przejęć. Coraz większego znaczenia nabiera inwestowanie zgodnie z zasadami ESG (Environmental, Social, and Governance), czyli przejmowanie spółek realizujących strategię zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska. Jednocześnie spadło zainteresowanie transakcjami ponadregionalnymi na korzyść rynku krajowego i regionu.

Według prognoz autorów raportu, jednym z motorów wzrostu rynku fuzji i przejęć będzie w tym roku branża technologiczna. Już w drugiej połowie 2020 roku wartość i wolumen transakcji M&A w tym sektorze osiągnął rekordowy poziom.

W centrum zainteresowania inwestorów pozostają obecnie spółki i aktywa, których przejęcie umożliwia poszerzenie umiejętności i wejście w nowe obszary działalności. Dotyczy to zwłaszcza takich sektorów jak ochrona zdrowia, technologia oraz dobra konsumpcyjne, wskazują eksperci. Zauważają także, iż z powodu wprowadzanych obostrzeń oraz ograniczenia możliwości podróżowania, nastąpiło także przyspieszenie digitalizacji samych procesów transakcji – inwestorzy szybko zaadaptowali się do zdalnego przeprowadzenia badania due diligence spółek, finalizowania transakcji a następnie prowadzenia procesu integracji.

Według prognoz autorów raportu, jednym z motorów wzrostu rynku fuzji i przejęć będzie w tym roku branża technologiczna. Już w drugiej połowie 2020 roku wartość i wolumen transakcji M&A w tym sektorze osiągnął rekordowy poziom. Konsolidacja będzie również postępować w sektorze handlu detalicznego za sprawą chęci zwiększania skali działalności oraz potrzebą dalszej cyfryzacji usług. Można się też spodziewać dalszych przejęć w sektorze bankowym po tym jak wyceny wielu spółek usług finansowych spadły za sprawą pogarszających się wyników i słabszych wskaźników kapitałowych, a konsolidacji sprzyjają regulatorzy – podsumowują eksperci.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *