InfrastrukturaRynek

Polacy najchętniej kupują usługi dostępu do internetu u małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych

Udział sektora MŚP w rynku stacjonarnych usług dostępu do Internetu nieustannie rośnie i na koniec 2021 roku osiągnął rekordowe 38% – tak wynika z raportu firmy doradczej Audytel pt. „Stan rynku telekomunikacyjnego. Rola sektora MŚP”. W czasie pandemii, w latach 2020-2021, na 900 tys. sprzedanych usług, aż 530 tys. (59%) stanowiły te oferowane przez mniejszych dostawców. Jednocześnie wciąż ponad 3,1 mln gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu – podkreślają analitycy.

Polacy najchętniej kupują usługi dostępu do internetu u małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych

Z badania przeprowadzonego przez Audytel wynika, że operatorzy usług telekomunikacyjnych mierzą się obecnie z coraz większymi wyzwaniami. Do największych należą: niski poziom cen, nasycenie sprzedaży usług, a także konkurencja ze strony dostawców OTT. Na to nakładają się duże potrzeby inwestycyjne – w 2021 roku brakowało zasięgu NGA w 21,8% gospodarstw domowych (3,1 mln), głównie w obszarach wiejskich.

“Przy tych wszystkich wyzwaniach sektor MŚP radzi sobie bardzo dobrze. I dzieje się tak pomimo licznych trudności w procesie inwestycyjnym oraz minimalnym uwzględnieniu MŚP w finansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pomimo niewielkiego udziału w projektach POPC, mali i średni operatorzy inwestują w światłowodowe technologie dostępowe i z sukcesem je sprzedają” – komentuje Grzegorz Bernatek, Lead TMT Analyst w Audytel S.A.

Sektor MŚP odpowiada za ponad połowę inwestycji

Twórcy raportu podkreślają, że cyfryzacja przyśpieszyła w ogromnej mierze dzięki mniejszym operatorom i realizowanym przez nich, głównie ze środków własnych, inwestycjom, bowiem w ostatnich trzech latach prawie milion gospodarstw domowych kupiło łącza FTTH od firm z sektora MŚP. Warto dodać, że byli to głównie klienci zamieszkujący obszary wiejskie i miasteczka, czyli tam, gdzie internet mobilny nie zapewnia wystarczającej jakości niezbędnej do komfortowej pracy i nauki zdalnej. Co ciekawe, na tych terenach efekty inwestycji dużych operatorów, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, były niewielkie. Szacuje się, że na 3,2 mln adresów z dostępem światłowodowym, zaledwie około 20% to wynik dofinansowywanych programów POPC.

Ogółem, w latach 2016-2020, operatorzy z sektora MŚP objęli swoim zasięgiem 1,8 mln na 3,2 mln wszystkich punktów adresowych. Oznacza to, że mali i średni operatorzy odpowiadają za 56% inwestycji światłowodowych w ostatnich 5 latach. Audytel szacuje łączną wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez nich w tym okresie na poziomie 4,2 – 6,9 mld zł w zależności od tego czy zostaną uwzględnione koszty przyłączy czy też nie.

Liczba usług MŚP wyraźnie zwiększyła się w okresie pandemii, co jest dowodem na efektywne działania inwestycyjne i sprzedażowe – uważają analitycy. W 2021 roku udział MŚP w liczbie usług Internetu stacjonarnego osiągnął wspomniane już 38%. Obecnie, w efekcie zrealizowanych inwestycji, 60% zakończeń budynkowych sieci światłowodowych należy do operatorów MŚP. W 9,8 tys. miast w Polsce (55% miast) zakończenia światłowodowe firm MŚP stanowią ponad 80% wszystkich zasięgów światłowodowych.

Autorzy analizy zwracają również uwagę na dużą rolę inwestycji realizowanych przez mniejszych operatorów dla lokalnych społeczności. Według szacunków firmy doradczej, na każde 1000 zł przychodów MŚP, aż 13,66 zł wraca do samorządów w postaci podatku CIT. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku dużych operatorów, gdzie do samorządów wraca ponad 3 razy mniej pieniędzy – zaledwie 42 gr na każdy 1000 zł. Z danych Audytela wynika ponadto, że podobnie jest z zyskiem z działalności telekomunikacyjnej. W przypadku mniejszych operatorów wraca on do lokalnych społeczności średnio stanowiąc 6,4% procent przychodów w latach 2018-2020. Tymczasem duże firmy w tym okresie sumarycznie notowały stratę. Mali i średni operatorzy mają również większy wpływ na zmniejszenie poziomu bezrobocia. Według analiz Audytela, sektor MŚP przeznaczył 16,4% przychodów na zatrudnienie, podczas gdy duzi operatorzy 11,5%.

Dotacje zgarniają duzi operatorzy

Niestety, jak już wspomniano, w całej Polsce wciąż ponad 3,1 mln gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu. Z wyliczeń Audytela wynika, że operatorzy z sektora MŚP mają potencjał do budowy ponad 300 tys. zakończeń światłowodowych rocznie i to bez dostępu do finansowania ze środków publicznych. W przypadku, gdyby to dofinansowanie otrzymali, ten potencjał byłby znacząco większy. To ważna informacja w kontekście planowanych inwestycji – Polska ma bowiem otrzymać na budowę sieci szerokopasmowych 2 mld euro – 1,2 mld euro z KPO na podłączenie adresów tam, gdzie nie ma sieci szerokopasmowych i 0,8 mld euro z FERC (Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy) na modernizacje istniejących sieci szerokopasmowych. W obu programach mają powstać sieci umożliwiające podłączenie do Internetu o prędkości co najmniej 100 Mbps, z możliwości rozwoju do sieci gigabitowych.

Jednak, jak podkreślają analitycy Audytel, publiczne pieniądze trafiły do tej pory przede wszystkim do największych rynkowych graczy. Najwięcej środków z naborów II-IV działania 1.1 POPC uzyskali: Inea i Fibee (33%), Nexera (16,9%), Orange (14,3%) oraz Netia (12,3%). Operatorzy z sektora MŚP otrzymali zaledwie 18,5% środków.

To wartość nieproporcjonalna w stosunku do udziałów w rynku, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mali i średni operatorzy są liderem pod względem budowy sieci światłowodowych w mniejszych miastach i obszarach wiejskich. W 9,8 tys. miast w Polsce (55% miast) zakończenia światłowodowe firm MŚP stanowią ponad 80% wszystkich zasięgów światłowodowych, podsumowują twórcy badania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *