Branża ITRynek

Politechnika Śląska i Politechnika Warszawska wyróżnione przez Microsoft

Wśród 45 inicjatyw wyróżnionych w konkursie Microsoft Azure for Research znalazły się dwa projekty z Polski. Uczelnie otrzymały warte 40 tys. USD granty w postaci zasobów chmury obliczeniowej Microsoft Azure.

Politechnika Śląska i Politechnika Warszawska wyróżnione przez Microsoft

Wyróżnione projekty to: Cloud4Psi i SparkSeq. Pierwszy z nich wspiera przetwarzanie danych dotyczących trójwymiarowych struktur białek. Drugi – ma na celu opracowanie nowych algorytmów analizy DNA i RNA.

Rozwijane na Politechnice Śląskiej oprogramowanie Cloud4Psi ma, zdaniem twórców, pozwolić na szybkie identyfikowanie funkcji nowo odkrytego białka, klasyfikowanie białek w grupy, a także analizę ścieżek ewolucji poszczególnych jednostek białkowych. Docelowo możliwości Cloud4Psi mają pomóc w rozpoznaniu mechanizmów działania oraz leczeniu nieuleczalnych dziś chorób.

Z kolei stworzony na Politechnice Warszawskiej projekt SparkSeq zakłada opracowanie narzędzi pozwalających szybko analizować duże zbiory danych genomowych. Dzięki temu dane unikalne dane DNA i RNA pacjentów będą mogły być łatwo wykorzystywane w procedurach diagnostycznych. Oba rozwiązania wykorzystują możliwości środowiska chmurowego Microsoft Azure. Uczelnie, na których rozwijane są nagrodzone projekty otrzymały warte 40 tys. USD licencje na wykorzystywanie platformy Azure.

Warto dodać, że z początkiem kwietnia br. nastąpiła zmiana nazwy środowiska chmurowego firmy Microsoft. Obecna nazwa zastąpiła wykorzystywaną wcześniej – Windows Azure. Zmiana ma być wynikiem strategicznego charakteru środowiska Azure, które ma z jednej strony pełnić rolę chmury publicznej, z drugiej zaś – stanowić podstawę do rozwoju usługowych rozwiązań takich jak: Office 365, Dynamics CRM, Bing, OneDrive, Skype oraz Xbox Live.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *