PracaProgramowaniePolecane tematy

W Polsce działa już ponad 1000 ośrodków outsourcingowych

Dynamika rozwoju polskiego sektora usług związanych z outsourcingiem procesów biznesowych w ostatnich latach sięgała niemal 20 proc. Takie tempo rozwoju ma zostać zachowane także w nadchodzących latach.

W Polsce działa już ponad 1000 ośrodków outsourcingowych

Z analiz Walter Herz wynika, że w Polsce ulokowanych jest już ponad 1000 centrów usług wspólnych lub ośrodków outsourcingu procesów biznesowych. Już teraz w polskim sektorze PBO/SSC pracować ma ponad 200 tys. osób. Najwięcej centrów świadczących nowoczesne usługi biznesowe jest zlokalizowanych w Warszawie. Według informacji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiiZ) na warszawskim rynku działa już 160 centrów usług wspólnych. Pomimo mniejszej liczby centrów usługowych, to w Krakowie na potrzeby sektora PBO/SSC zatrudnionych jest najwięcej, bo ponad 50 tys. osób. Eksperci podkreślają jednak, że centrów BPO lub SSC w Polsce systematycznie przybywa. Obecnie takie ośrodki działają już w ponad 40 polskich miastach. Największa liczba centrów usługowych działa kolejno w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Katowicach. W naszym kraju obsługiwana jest znacząca liczba największych, światowych instytucji finansowych i banków.

Z analiz Walter Herz wynika jednocześnie, że zlokalizowane w Polsce centra usługowe coraz częściej odpowiadają za obsługę zaawansowanych procesów biznesowych wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Mowa tu m.in. o procesach związanych z obsługą finansową, raportowaniem zarządczym oraz analityką biznesową. Przekłada się to na systematyczny wzrost popytu sektora usług biznesowych na kompetencje inżynierskie, programistyczne i analityczne, a także te, związane z finansami i księgowością.

Przykładowo, w zeszłym roku, tylko w Warszawie, swoje centra kompetencyjne uruchomiły firmy Luxoft, GFT, czy William Demant. Poszukiwani byli m.in. programiści i analitycy. W Krakowie działa zaś największe na świecie Globalne Centrum Usług Wspólnych firmy ABB. Ośrodek zatrudniający 2 tys. osób świadczy usługi z zakresu finansów, zarządzania łańcuchem dostaw, IT oraz HR. W stolicy Małopolski swoje centrum kompetencyjne posiadają też m.in. związane z branża IT firmy Epam Systems i Delphi Poland.

Przeczytaj również
Deloitte: Tylko 26% polskich firm jest gotowych zakończyć pracę w trybie zdalnym

Z kolei we Wrocławiu w zeszłym roku powstało m.in. centrum kompetencyjne świadczącej usługi doradztwa IT firmy Red Embedded Consulting oraz podobny ośrodek realizujący procesy finansowe, zakupowe, kadrowe i kompleksowe wsparcie IT koncernu 3M. Swoje wrocławskie centrum badawczo-rozwojowe rozwija też firma Infor. W ciągu najbliższych dwóch lat pracę w nim znajdzie ponad 250 specjalistów ds. IT.

Sektor BPO/SSC rozwija się także w Trójmieście. Pod koniec 2016 roku do gdańskiego centrum kompetencyjnego firmy Intel przeniesiona została m.in. obsługa istotnych procesów biznesowych, realizowanych wcześniej w Rosji i Czechach. Według ekspertów Walter Herz rozszerzenie trójmiejskiego ośrodka planuje również Lufthansa Systems Poland, a także Nordea IT i Thomson Reuters. W zeszłym roku powstało też gdańskie centrum usług wspólnych koncernu Quad/Graphics. Pracę znalazło w nim 100 grafików i informatyków. W Poznaniu powstaje natomiast m.in. centrum kompetencyjne zapewniające obsługę procesów z zakresu IT oraz finansów dla koncernu Rockwool. Zwiększenie zatrudnienia w poznańskim biurze zapowiadają także przedstawiciele firmy Sii. Z informacji Walter Herz wynika również, że dynamicznie rozwija się też centrum usług biznesowych GSK IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.