PracaProgramowaniePolecane tematy

W Polsce działa już ponad 1000 ośrodków outsourcingowych

Dynamika rozwoju polskiego sektora usług związanych z outsourcingiem procesów biznesowych w ostatnich latach sięgała niemal 20 proc. Takie tempo rozwoju ma zostać zachowane także w nadchodzących latach.

W Polsce działa już ponad 1000 ośrodków outsourcingowych

Z analiz Walter Herz wynika, że w Polsce ulokowanych jest już ponad 1000 centrów usług wspólnych lub ośrodków outsourcingu procesów biznesowych. Już teraz w polskim sektorze PBO/SSC pracować ma ponad 200 tys. osób. Najwięcej centrów świadczących nowoczesne usługi biznesowe jest zlokalizowanych w Warszawie. Według informacji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiiZ) na warszawskim rynku działa już 160 centrów usług wspólnych. Pomimo mniejszej liczby centrów usługowych, to w Krakowie na potrzeby sektora PBO/SSC zatrudnionych jest najwięcej, bo ponad 50 tys. osób. Eksperci podkreślają jednak, że centrów BPO lub SSC w Polsce systematycznie przybywa. Obecnie takie ośrodki działają już w ponad 40 polskich miastach. Największa liczba centrów usługowych działa kolejno w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Katowicach. W naszym kraju obsługiwana jest znacząca liczba największych, światowych instytucji finansowych i banków.

Z analiz Walter Herz wynika jednocześnie, że zlokalizowane w Polsce centra usługowe coraz częściej odpowiadają za obsługę zaawansowanych procesów biznesowych wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Mowa tu m.in. o procesach związanych z obsługą finansową, raportowaniem zarządczym oraz analityką biznesową. Przekłada się to na systematyczny wzrost popytu sektora usług biznesowych na kompetencje inżynierskie, programistyczne i analityczne, a także te, związane z finansami i księgowością.

Przykładowo, w zeszłym roku, tylko w Warszawie, swoje centra kompetencyjne uruchomiły firmy Luxoft, GFT, czy William Demant. Poszukiwani byli m.in. programiści i analitycy. W Krakowie działa zaś największe na świecie Globalne Centrum Usług Wspólnych firmy ABB. Ośrodek zatrudniający 2 tys. osób świadczy usługi z zakresu finansów, zarządzania łańcuchem dostaw, IT oraz HR. W stolicy Małopolski swoje centrum kompetencyjne posiadają też m.in. związane z branża IT firmy Epam Systems i Delphi Poland.

Z kolei we Wrocławiu w zeszłym roku powstało m.in. centrum kompetencyjne świadczącej usługi doradztwa IT firmy Red Embedded Consulting oraz podobny ośrodek realizujący procesy finansowe, zakupowe, kadrowe i kompleksowe wsparcie IT koncernu 3M. Swoje wrocławskie centrum badawczo-rozwojowe rozwija też firma Infor. W ciągu najbliższych dwóch lat pracę w nim znajdzie ponad 250 specjalistów ds. IT.

Sektor BPO/SSC rozwija się także w Trójmieście. Pod koniec 2016 roku do gdańskiego centrum kompetencyjnego firmy Intel przeniesiona została m.in. obsługa istotnych procesów biznesowych, realizowanych wcześniej w Rosji i Czechach. Według ekspertów Walter Herz rozszerzenie trójmiejskiego ośrodka planuje również Lufthansa Systems Poland, a także Nordea IT i Thomson Reuters. W zeszłym roku powstało też gdańskie centrum usług wspólnych koncernu Quad/Graphics. Pracę znalazło w nim 100 grafików i informatyków. W Poznaniu powstaje natomiast m.in. centrum kompetencyjne zapewniające obsługę procesów z zakresu IT oraz finansów dla koncernu Rockwool. Zwiększenie zatrudnienia w poznańskim biurze zapowiadają także przedstawiciele firmy Sii. Z informacji Walter Herz wynika również, że dynamicznie rozwija się też centrum usług biznesowych GSK IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *