CIOPolecane tematy

Polski problem z licencjami

Z analiz firmy Deloitte wynika, że w polskich firmach nagminnie występuje problem złego zarządzania licencjami na wykorzystywane oprogramowanie. Nie chodzi tu jednak tylko o nadużycia.

W wielu polskich przedsiębiorstwach brak uporządkowanego podejścia do kwestii zarządzania licencjami oznacza nieefektywne gospodarowanie zasobami. Eksperci Deloitte podkreślają, że za zbędne usługi wsparcia technicznego przepłaca niemal 90% polskich przedsiębiorstw. Do grupy tej należą zarówno firmy, które opłacają usługi wsparcia dla oprogramowania, które faktycznie nie jest wykorzystywane, jak i przedsiębiorstwa decydujące się na dodatkowy, zbędny w ich przypadku support. Analitycy szacują, że największe polskie przedsiębiorstwa mogą dysponować licencjami na nieużywane oprogramowanie o wartości rzędu 11 mln zł.

Z analiz Deloitte wynika również, że dwie na trzy polskie firmy nieterminowo uiszczają opłaty licencyjne. Opóźnienia tymczasem mogą wiązać się z rozmaitymi karami finansowymi i dodatkowymi obciążeniami. Analitycy Deloitte wskazują również na fakt, że niemal w jednej trzeciej analizowanych przedsiębiorstw faktycznie używane są aplikacje nieobjęte posiadanymi przez firmę licencjami. Według szacunków łączne zaległości z tytułu licencji w największych polskich przedsiębiorstwach mogą sięgać nawet 150 mln zł.

“Część niewykorzystywanych licencji jest naturalną konsekwencją wygaszenia w firmie starych rozwiązań oraz wdrażania nowszych i bardziej nowoczesnych. Innym powtarzającym się schematem jest zakup oprogramowania na potrzeby projektów, które z różnych względów upadały we wczesnych etapach realizacji lub w ogóle nie zostały uruchomione” – czytamy w podsumowaniu badania Deloitte. Autorzy analizy podkreślają przy tym, że najbardziej kosztowne w skutkach są błędy w zarządzaniu licencjami i planowaniu zakupów oprogramowania wynikające z nieznajomości faktycznych potrzeb organizacji lub zasad licencjonowania aplikacji.Według analityków najlepszym działaniem zmierzającym do zoptymalizowania procesu zarządzania licencjami jest szczegółowy audyt.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *