Sztuczna inteligencjaRynek

Ponad 3/4 firm planuje zwiększyć wydatki na IT związane z Generatywną AI

Tak wynika z ankiety Dell Technologies przeprowadzonej we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wśród 500 decydentów IT odpowiedzialnych za wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji. Większość ankietowanych (78%) określa potencjał tej technologii dla ich organizacji jako ekscytujący. Część firm ma jednak wątpliwości. 37% badanych deklaruje, że ich organizacje mają pewne lub duże obiekcje dotyczące wdrożenia Generatywnej AI.

Ponad 3/4 firm planuje zwiększyć wydatki na IT związane z Generatywną AI

Wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na produktywność może zwiększyć wartość globalnej gospodarki o kwoty rzędu od 2,6 do 4,4 biliona dolarów rocznie, w związku z tym firmy intensyfikują swoje działania w tym obszarze. Spośród tych, które wyszły poza etap pilotażowy, 87% deklaruje, że Generatywna AI jest na dobrej drodze, by przynosić znaczące wyniki, a 80% potwierdza, że w strukturach firmy działa już scentralizowane podejmowanie decyzji i/lub centra doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi zaś o sposób wdrażania, to 82% decydentów IT woli lokalne lub hybrydowe rozwiązania dla tej technologii, przy czym bezpieczeństwo, koszty i możliwość kontroli są tu najważniejszymi argumentami (37%).

“Żadna inna technologia nie osiągnęła tego, co Generatywna AI, w mniej niż rok. To rozwiązanie pobudziło wyobraźnię milionów osób i może stać się potężnym czynnikiem wpływającym na rozwój firm. Dzięki odpowiednim strategiom Generatywna AI będzie kluczem do innowacji, wzrostu i przewagi konkurencyjnej” – uważa Adrian McDonald, prezes Dell Technologies w regionie EMEA.

Wydaje się, że firmy są gotowe, by wykorzystać tę szansę – 44% respondentów twierdzi, że ich organizacje są na wczesnym lub pośrednim etapie rozwijania Generatywnej AI, a prawie połowa (49%) spodziewa się znaczących wyników w czasie od sześciu miesięcy do roku.

Z badań wynika ponadto, że ponad trzy czwarte badanych (76%) uważa, że wpływ tej technologii będzie znaczący lub oznaczający transformację organizacji (znaczący: 54%, transformacyjny: 22%). Najważniejsze obszary to wzrost produktywności, usprawnienie procesów i zmniejszanie kosztów.

Chociaż inwestycje w generatywną sztuczną inteligencję są już w toku, 37% respondentów stwierdziło, że ich organizacje podchodzą nieco lub bardzo niechętnie do takich wdrożeń. Najwięcej wątpliwości mają ankietowani z Wielkiej Brytanii, gdzie prawie połowa (49%) respondentów zgłasza obiekcje, ponad dwukrotnie więcej niż we Francji (22%). Kluczowymi barierami powodującymi wahania są bezpieczeństwo (45%), złożoność techniczna (39%) i zarządzanie danymi (38%).

Spośród osób, które korzystają z Generatywnej AI zawodowo, respondenci w Wielkiej Brytanii (46%) i Stanach Zjednoczonych (45%) deklarują, że używają jej co najmniej raz dziennie. Respondenci ze wszystkich lokalizacji zgłaszają również wyższe wykorzystanie osobistej GenAI, co sugeruje, że ITDM z obowiązkami w zakresie Generatywnej AI podnoszą swoje umiejętności w swoim prywatnym czasie. Wielka Brytania jest liderem pod względem użytku osobistego z 64% korzystających z generatywnej sztucznej inteligencji raz dziennie lub częściej, następnie Niemcy (59%), Francja (58%) i Stany Zjednoczone (54%).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *