InfrastrukturaBranża ITRynek

Projekt chmurowy Gaia-X zainaugurował działalność w Polsce

Regionalny hub europejskiego projektu na rzecz rozwoju technologii chmurowej Gaia-X, zainaugurował swą działalność w Polsce 2 września, podczas drugiego dnia konferencji CYBERSEC 2021 w Krynicy. Polska placówka ma pracować nad wydajną, konkurencyjną oraz bezpieczną infrastrukturą danych opartą o chmurę hybrydową. Projektem kierują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Cyfrowa Polska.

Projekt chmurowy Gaia-X zainaugurował działalność w Polsce

Misja Gaia-X opiera się na projektowaniu i wdrażaniu architektury udostępniania danych, która składa się ze wspólnych standardów ich wymiany, najlepszych praktyk, narzędzi oraz mechanizmów zarządzania danymi. Z kolei do zadań hubów krajowych należy stworzenie ekosystemu dostawców chmury, użytkowników oraz „czynnika rządowego” w danym państwie, a także wypracowywanie nowych standardów i dobrych praktyk w zakresie działania chmury obliczeniowej. Kluczem do realizacji tych celów w tym wypadku jest strona użytkownika. Wszystkie zainteresowane strony i inicjatywy muszą być zaangażowane i brać aktywny udział w pracach, podkreślali przedstawiciele polskiego hubu.

“Bardzo się cieszę, że doszło do realizacji inicjatywy, jaką jest hub Gaia-X w Polsce. Rozmowy o tym, jak inwestować w następną generację usług chmurowych w Europie rozpoczęły się już w 2019 roku. Polski hub Gaia-X to ważna inicjatywa i pierwsze tak istotne partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze usług chmurowych” – powiedział biorący udział w inauguracji hubu Gaia-X Polska Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM.

Gaia-X – przeciwwagą dla amerykańskich gigantów?

Przypomnijmy, że projekt Gaia-X powołały do życia 22 organizacje pochodzące z Niemiec i Francji (były to: Atos, Amadeus, Beckhoff, Bosch, BMW, CISPE, DE-CIX, Deutsche Telekom, Docaposte, EDF, Fraunhofer, German Edge Cloud, Institut Mines Telecom, International Data Spaces Association, Orange, 3DS Outscale, OVHcloud, PlusServer, Safran, SAP, Scaleway oraz Siemens). Inicjatywa stawiająca sobie za podstawowy cel zbudowanie europejskiego ekosystemu usług cloud computing zyskała formalne wsparcie rządów Niemiec i Francji, poparcie Brukseli, a do zaangażowania się w projekt zaproszono również firmy i instytucje rządowe z innych europejskich krajów.

Ekosystem rozwiązań Gaia-X stanowić ma również przeciwwagę dla takich platform chmurowych, jak: Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, a także chińskich dostawców. I choć przedstawiciele branży cloud z Europy nie chcą, aby nad europejskimi danymi w chmurze pieczę sprawowali Amerykanie, to tworzenie rozwiązań chmurowych na Starym Kontynencie przebiegać ma na zasadach wzajemnej współpracy z gigantami zza oceanu. Projekt ma równocześnie ułatwiać m.in. czerpanie korzyści biznesowych z danych posiadanych przez europejskie firmy, a także bezpieczne współdzielenie i rozwijanie szerzej dostępnych usług w oparciu o tego typu dane. Pierwsze rozwiązania oferowane w jego ramach mają zostać certyfikowane do użycia jeszcze w tym roku.

“Powód, dla którego dostawcy usług chmurowy w krajach UE, operatorzy infrastruktury dostarczający usługi transmisji danych – członkowie założyciele GAIA-X – postanowili uruchomić prace nad swego rodzaju niezależnością wydaje się oczywisty. Ogromne znaczenie miały wydarzenia, które są związane z bezpieczeństwem danych, sposobem ich gromadzenia i udostępniania. Dane dla państw traktowane są jako „nowa ropa”. Mają charakter strategiczny a ich znaczenie w obszarze nowych technologii stale będzie rosło” – skomentował Dariusz Śpiewak, koordynator polskiego hubu Gaia-X.

Rozwój ekosystemu Gaia-X w Europie

W krajach Unii Europejskiej obecnie tworzone są huby, których zadaniem jest szerokie promowanie dobrych praktyk funkcjonowania chmury, wspólnego określania zasad wymiany danych oraz tworzenia takich warunków, aby w ramach wzajemnego zaufania powstawały usługi do wymiany danych według określonych standardów. To wymaga koordynacji oraz komunikacji opracowanych zasad w każdym z krajów UE. Polski hub jest kolejnym, obok powołanych w maju w Luksemburgu i Słowenii.

“Ulokowanie hubu w naszym kraju to ogromna szansa, by polski biznes, nauka i administracja zyskały cenny głos w sprawie rozwoju europejskiej gospodarki danych. To również kolejny krok w kierunku budowania pozycji naszego kraju w sferze cyfrowej” – powiedział podczas inauguracji prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. “Działające w Polsce firmy zaangażowane w technologie chmurowe i korzystające z nich rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, czy Internetu Rzeczy, staną przed szansą, by uczestniczyć w kreowaniu ekosystemu dla swojej aktywności, dzielić się doświadczeniami, budować standardy dla regionu i całej Europy, ale również nawiązywać relacje biznesowe i włączać się w ambitne międzynarodowe projekty. Wszystko to z ogromną korzyścią dla polskiej branży cyfrowej i nowoczesnych technologii” – dodał.

Działalność regionalnych hubów istotna jest również ze względu na fakt, iż odnosi się do zagadnień związanych z AI, IoT, 5G, edge computingu i innych usług działających w oparciu o gromadzenie oraz przesyłanie danych. Dotyczy także chmury hybrydowej, która zapewnić ma otwarte, transparentne i bezpieczne gromadzenie oraz przetwarzanie danych.

Jak podkreślali przedstawiciele PIIT, organizacji, która w poczet członków Gaia-X przyjęta została w maju 2021 roku, projekt stara się bazować na istniejących już inicjatywach, napędzających rozwój nowych modeli biznesowych i przestrzeni danych w UE oraz jej państwach członkowskich, dlatego dołączenie do niego i wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami jest niezwykle istotna w procesie rozwijania usług krajowych.

“Każdy, kto będzie chciał realizować usługi i wpisze się w standardy definiowanie przez Gaia-X, zgodne z regulacjami UE, zaproszony jest do współpracy. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w pracach bieżących hubu Gaia-X w Polsce, tym bardziej, że daje to szansę polskim dostawcom usług na start w projektach unijnych” – podsumował Xawery Konarski, wiceprezes PIIT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *