Zmiany kadrowe

Radosław Stępień wiceprezesem ZUS odpowiedzialnym za IT

Funkcję wiceprezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw IT zacznie pełnić w połowie lutego br. Radosław Stępień obejmie stanowisko zwolnione w listopadzie 2014 przez Dariusz Śpiewaka.

Radosław Stępień wiceprezesem ZUS odpowiedzialnym za IT

Radosław Stępień w ostatnim czasie pełnił funkcję dyrektora departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej kierował projektami w obszarze restrukturyzacji i windykacji PKO Banku Polskiego, odpowiadał za przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w 2011 roku w GUS, a także pełnił funkcje kierownicze w Banku Gospodarstwa Krajowego – zajmował m.in. stanowisko dyrektora ds. IT. Radosław Stępień doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za obszar IT oraz analiz strategicznych.

Nowy wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. IT, jako ekspert Rady Europy uczestniczył w realizacji projektów m.in. w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finasowania terroryzmu. Był też wiceprzewodniczącym informatycznej grupy roboczej organizacji Egmont Group.

Radosław Stępień jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek informatyka i ekonometria. Ukończył również podyplomowe studia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *