CDOPolecane tematy

Raport MuleSoft: Transformacja cyfrowa – wyzwania i możliwości

Zaledwie 37% organizacji dysponuje technologiami i wykwalifikowanymi pracownikami niezbędnymi do szybkiej realizacji projektów cyfrowych – wynika z raportu „The State of Business and IT Innovation”, który przygotował firma MuleSoft we współpracy z Censuswide. Ma to spore znaczenie podczas pandemii COVID-19. Zwłaszcza, że zdecydowana większość (82%) respondentów potrzebuje szybkiego i łatwego dostępu do danych, systemów informatycznych i aplikacji, aby utrzymać swoją produktywność i wydajnie pracować.

Raport MuleSoft: Transformacja cyfrowa – wyzwania i możliwości

Najważniejsze informacje

  • Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost liczby inicjatyw cyfrowych średnio o 11-23%.
  • Tylko jedna trzecia kierowników działów uważa, że ich organizacje efektywnie łączą i wykorzystują dane z różnych źródeł w celu generowania dodatkowych korzyści biznesowych.
  • Ponad połowa (51%) menedżerów jest niezadowolona z szybkości realizowania projektów cyfrowych przez działy informatyczne.
  • 60% respondentów przyznaje, że brak połączeń między systemami, aplikacjami i danymi hamuje inicjatywy w dziedzinie automatyzacji.
  • Nawet 44% ankietowanych kierowników działów stwierdza, iż działy informatyczne w ich firmach blokują innowacje.
  • Zdecydowana większość (80%) respondentów uważa, że ich organizacje skorzystałyby, gdyby dane i funkcje informatyczne były dostępne w formie gotowych modułów.

Jak wynika z badania, ponad połowa (59%) kierowników działów jest zaangażowana w szukanie, proponowanie lub tworzenie nowych sposobów świadczenia zewnętrznych usług cyfrowych, takich jak budowanie samoobsługowych portali internetowych lub aplikacji mobilnych umożliwiających kontakty z klientami. Jednak tylko 29%, czyli niespełna jedna trzecia uważa, że ich organizacje efektywnie łączą i wykorzystują dane z różnych źródeł w celu generowania dodatkowych korzyści biznesowych.

„Badania wykazały, że dane są jednym z najważniejszych zasobów, których przedsiębiorstwa potrzebują do sprawnego działania i osiągania coraz lepszych wyników. Firma musi wyposażyć każdego pracownika w narzędzia i uprawnienia potrzebne do integrowania danych i wykorzystania ich potencjału niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Umożliwi to szybką realizację kluczowych projektów, wdrażanie innowacji na dużą skalę oraz jeszcze lepsze połączenie produktów i usług” – mówi Brent Hayward, dyrektor generalny firmy MuleSoft.

W raporcie „State of Business and IT Innovation” zwrócono szczególną uwagę na następujące wyzwania i możliwości związane z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach:

Silosy danych coraz częściej spowalniają realizację inicjatyw cyfrowych

Jak wynika z raportu „Digital strategy in a time of crisis” firmy McKinsey, organizacje, które kiedyś tworzyły strategie cyfrowe na okres od roku do trzech lat, muszą teraz skalować swoje inicjatywy tak, aby mogły zostać zrealizowane w ciągu kilku dni lub tygodni. W analizie tej zwrócono uwagę na fakt, że pandemia COVID-19 spowodowała wzrost liczby inicjatyw cyfrowych średnio o 11-23%. Wskazano również konkretne czynniki utrudniające działalność przedsiębiorstw, ich rozwój oraz spełnianie oczekiwań klientów:

●  Silosy danych. Jedna trzecia (33%) ankietowanych kierowników działów twierdzi, że pandemia COVID-19 zwróciła uwagę na brak połączeń między istniejącymi systemami informatycznymi, aplikacjami i danymi, który nie pozwala na efektywną realizację projektów cyfrowych.

●  Brak wykwalifikowanych pracowników. Zdaniem 29% respondentów kolejnym czynnikiem utrudniającym realizację takich projektów jest brak pracowników wykwalifikowanych w zakresie technologii cyfrowych.

●  Przeciążone zespoły informatyczne. Ponad połowa (51%) kierowników działów przedsiębiorstw jest niezadowolona z szybkości realizowania projektów cyfrowych przez działy informatyczne.

Problemy z integracją wpływają niekorzystnie na przychody firmy i doświadczenia klientów

Ponad połowa (54%) respondentów twierdzi, że ma problemy z łączeniem różnych systemów informatycznych, aplikacji oraz danych. Jak wskazują autorzy badania, wskaźnik ten nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większe problemy z wydajnością operacyjną przedsiębiorstw. Wielu kierowników działów postrzega te problemy jako zagrożenie dla swoich organizacji oraz ich zdolności do zapewnienia klientom ujednoliconej obsługi.

●  Odseparowane systemy i silosy danych hamują rozwój. Kierownicy działów wiedzą, jakie następstwa może mieć brak połączeń między systemami, aplikacjami i danymi. Ponad połowa (59%) uważa, że wpływa on niekorzystnie na rozwój firmy i wzrost przychodów.

●  Niespójność obsługi klienta. Większość (59%) menedżerów zgodnie stwierdza, że brak połączeń między systemami, aplikacjami i danymi ma niekorzystny wpływ na doświadczenia klientów, od których zależy dziś w dużej mierze sukces przedsiębiorstwa.

  Integracja warunkiem automatyzacji. Trzy piąte (60%) respondentów przyznaje, że brak połączeń między systemami, aplikacjami i danymi hamuje również inicjatywy w dziedzinie automatyzacji. Równocześnie coraz więcej firm dąży do automatyzacji procedur biznesowych za pomocą takich funkcji, jak robotyzacja procesów.

Odblokowany potencjał danych przyspieszy procesy

Jak wskazują twórcy raportu, gdy rośnie zapotrzebowanie na inicjatywy cyfrowe, przedsiębiorstwa z różnych branż muszą działać szybciej. W analizie podkreślono potrzebę szerszego udostępnienia nowych możliwości i wyposażenia użytkowników biznesowych w narzędzia niezbędne do tego, aby szybko i łatwo odblokować potencjał danych, łączyć aplikacje i automatyzować procesy.

●  Konieczność rozszerzenia zakresu innowacji poza obszar IT. Większość (58%) respondentów uważa, że szefowie działów informatycznych przeznaczają więcej czasu na bieżącą obsługę systemów niż na wdrażanie innowacji. Co ciekawe, 44% stwierdza nawet, iż działy informatyczne w ich firmach blokują innowacje. W rozwiązaniu tego problemu pomaga model samoobsługowy, który umożliwia każdemu wykorzystanie potencjału danych. Za pomocą tego modelu dział informatyczny może wprowadzać innowacje w całym przedsiębiorstwie tak, aby nimi zarządzać, ale ich nie blokować, uważają autorzy raportu. Gdy dział informatyczny zostanie uwolniony od zadań związanych z taktyczną integracją i serwisowaniem, będzie mógł lepiej skupić się na innowacjach oraz realizowaniu kluczowych projektów.

●  Współpraca z działem informatycznym kluczem do zwiększenia innowacyjności. Ponad dwie trzecie (68%) ankietowanych uważa, że pracownicy działu informatycznego i innych działów powinni połączyć siły, aby wspólnie wdrażać innowacje w całym przedsiębiorstwie.

●  Łatwy dostęp do danych przyspiesza pracę. Zdecydowana większość (80%) respondentów uważa, że ich organizacje skorzystałyby, gdyby dane i funkcje informatyczne były dostępne w formie gotowych modułów. Wówczas kierownicy działów mogliby samodzielnie tworzyć rozwiązania cyfrowe i realizować projekty.

W badaniu MuleSoft i Censuswide wzięło udział 1739 kierowników działów z firm co najmniej średniego szczebla. Ankietę przeprowadzono przez internet we wrześniu 2020 roku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Australii, Singapurze, Hongkongu i Japonii.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *