Rynek

Ruszyły konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w zakresie dwóch aktów wykonawczych w zakresie powszechnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. Konsultacje dotyczą przepisów regulujących korzystanie z KSeF oraz zasady wystawiania faktur z użyciem centralnego systemu. Nowe rozporządzenia mają obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, czyli od daty obligatoryjnego stosowania KSeF. Zapowiadane są też szerokie konsultacje nowych regulacji z przedstawicielami polskiego biznesu.

Ruszyły konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślają, że rozwiązania zawarte w projektach, która trafiły do konsultacji będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF. I tak, rozporządzenie techniczne do KSeF określa zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca 2024 roku. Projekt rozporządzenia rozszerza dotychczas obowiązujące przepisy o regulacje określające m.in. zakres danych pozwalający na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności systemu centralnego, a także faktur VAT RR; sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności, udostępnianych nabywcy w inny sposób niż w KSeF lub używanych poza tym systemem. Pojawiają się też nowe rodzaje uprawnień i metod uwierzytelnień dostępu do KSeF. Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379252

Drugim, objętym konsultacjami aktem jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Z oficjalnych informacji wynika, że projekt ten dostosowuje dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur do wprowadzonych rozwiązań KSeF. Co ważne, projekt zawiera regulacje upraszczające i ułatwiające dokumentowanie transakcji sprzedaży usług ciągłych. Projekt przewiduje także zmiany istotne w zakresie rozszerzenia obligatoryjnego stosowania KSeF od 1 stycznia 2025 roku. Projekt tego rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379251

Uwagi do projektów zmian można składać do 18 grudnia 2023 roku. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *