Rynek

Rynek aplikacji mobilnych w 2020 roku wzrósł o jedną trzecią

Według analiz brytyjskiej firmy Trading Platforms w 2020 roku, częściowo na skutek pandemii COVID-19, wartość światowego rynku konsumenckich aplikacji mobilnych wzrosła o ponad 25 mld USD. Łączna wartość aplikacji mobilnych sprzedanych w minionym roku tylko poprzez platformy Apple App Store oraz Google Play sięgnęła niemal 111 mld USD.

Rynek aplikacji mobilnych w 2020 roku wzrósł o jedną trzecią

Najważniejsze informacje

  • Wartość aplikacji mobilnych sprzedanych w 2020 roku za pośrednictwem dwóch najpopularniejszych platform dystrybucji oprogramowania mobilnego na świecie przekroczyła 110 mld USD.
  • W obliczu konieczności pozostania w domu to właśnie urządzenia mobilne dla wielu osób stały się podstawowym narzędziem pozwalającym na funkcjonowanie w wielu aspektach życia.
  • Ubiegłoroczne obroty platformy App Store wyniosły 72,3 mld USD i były niemal dwukrotnie wyższe od wpływów ze sprzedaży aplikacji mobilnych poprzez platformę Google Play.
  • Liczba pobrań aplikacji z platformy Google Play w 2020 roku była o 27,9% wyższa niż przed rokiem, zaś dla platformy App Store - o 12,1%.

Zdaniem autorów analizy tak znaczące wzrosty są przede wszystkim efektem obostrzeń wprowadzonych w minimum roku w większości krajów w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Dla bardzo wielu osób społeczna izolacja oznaczała bowiem konieczność pozostania w domach, co z kolei przełożyło się na zwiększenie zainteresowania różnego rodzaju aplikacjami pozwalającymi na komunikację, pracę zdalną, rozwijanie zainteresowań lub rozrywkę.

Eksperci brytyjskiej firmy Trading Platforms zauważają, że w obliczu konieczności pozostania w domu to właśnie urządzenia mobilne dla wielu osób stały się podstawowym narzędziem pozwalającym na funkcjonowanie w wielu aspektach życia. To z kolei wpłynęło wprost na zwiększenie zainteresowania różnego rodzaju aplikacjami mobilnymi ze strony konsumentów z całego świata. W efekcie, wartość aplikacji mobilnych sprzedanych w 2020 roku za pośrednictwem dwóch najpopularniejszych platform dystrybucji oprogramowania mobilnego na świecie przekroczyła 110 mld USD.

Zdecydowanie większe przychody wygenerowały aplikacje mobilne dla platform Apple. Jak pokazują analizy Trading Platforms ubiegłoroczne obroty platformy App Store wyniosły 72,3 mld USD i były niemal dwukrotnie wyższe od wpływów ze sprzedaży aplikacji mobilnych poprzez platformę Google Play, które wyniosły ok. 39 mld USD. Dla porównania, rok wcześniej wartość aplikacji mobilnych sprzedanych za pośrednictwem platform Apple App Store oraz Google Play wyniosła odpowiednio 56 mld USD i 30 mld USD. Co ciekawe, w porównaniu z rokiem poprzednim obie platformy zanotowały w 2020 roku zbliżony, sięgający ok. 30% wzrost sprzedaży.

Rekordowa była także łączna liczba pobrań aplikacji mobilnych dla urządzeń mobilnych opartych na systemach iOS oraz Android. W 2020 roku przekroczyła ona wartość 143 mld i była o jedną czwartą (23,7%) wyższa niż przed rokiem. Warto dodać, że liczba pobrań aplikacji z platformy Google Play w 2020 roku była o 27,9% wyższa niż przed rokiem, zaś dla platformy App Store – o 12,1%.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *