BiznesBranża ITRynek

Sandbox Blockchain – ruszył nabór do pierwszej w Polsce piaskownicy technologicznej

Startupy zamierzającej rozwijać usługi oparte na technologii blockchain mogą już zgłaszać swój udział w pierwszej w Polsce piaskownicy technologicznej o nazwie Sandbox Blockchain. Każda z zainteresowanych organizacji będzie mogła dzięki niej bezpłatnie przetestować swoje pomysły w bezpiecznym i wydajnym środowisku produkcyjnym. Liderem projektu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W realizację programu zaangażowały się ponadto: Operator Chmury Krajowej, IBM, PKO Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i fundacja Fintech Poland.

Sandbox Blockchain – ruszył nabór do pierwszej w Polsce piaskownicy technologicznej

Eksperci szacują, że wartość globalnego rynku rozwiązań blockchain do końca 2025 roku wyniesie 39,7 mld dol. Technologia ta postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat prognozowanego potencjału, ale na drodze do jej pełnego rozwoju stoi także sporo barier, zarówno na poziomie świadomości, jak i wymaganych zasobów – w tym niezbędnej mocy obliczeniowej czy bezpiecznego otoczenia umożliwiającego jej testowanie, wskazują specjaliści. Projekt Sandbox Blockchain jest właśnie odpowiedzią na te wyzwania.

„Blockchain ma ogromny potencjał – już teraz wykorzystywany jest komercyjnie przez banki w formie tzw. trwałego nośnika. Uruchomienie piaskownicy blockchain jest ważnym krokiem do stworzenia standardu, który pozwoli przyspieszyć wdrażanie innowacji na naszym rynku. Naszym celem jest pomoc w wykorzystywaniu technologii na tyle uniwersalnych, że pozwolą rozwijać innowacyjne rozwiązania gotowe do wdrożenia praktycznie w każdej branży” – mówi Piotr Alicki, prezes zarządu KIR.

Korzyści z technologicznej piaskownicy

Jak wskazują inicjatorzy projektu, umożliwia on obniżenie kosztów technicznych i operacyjnych na etapie opracowywania nowych rozwiązań oraz pozwala na przeprowadzanie testów weryfikujących ich jakość i wydajność. Ponadto platforma ułatwić ma dostęp do konsultacji z zakresu regulacji prawnych. Pionierski i kompleksowy program ma w swym założeniu zwiększyć innowacyjność krajowego rynku minimalizując barierę wejścia dla firm gotowych do budowania swojej oferty w oparciu o technologię blockchain.

Piaskownica umożliwia organizacjom z różnych sektorów testowanie własnych rozwiązań opartych na technologii Hyperledger Fabric (HLF), rozwijanej przez Linux Foundation. Co ważne, wybrana w projekcie Sandbox Blockchain technologia jest atrakcyjna dla międzynarodowych korporacji spełniając rygorystyczne wymogi, gwarantując możliwość weryfikacji użytkowników oraz odpowiadając na wymogi terytorialności danych – zapewniają twórcy projektu. To z kolei pozwolić ma na zaprojektowanie usług w standardzie akceptowalnym dla odbiorców o różnym charakterze, także reprezentujących silnie regulowane sektory gospodarki.

Szerokie grono partnerów

Funkcję lidera projektu pełni wspomniana już KIR, która jako hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego udostępnia środowisko testowe. Parterem technologicznym projektu jest IBM, odpowiadający za technologię Hyperledger Fabric a także Operator Chmury Krajowej, zapewniający w pełni zautomatyzowaną platformę udostępnianą na własnej infrastrukturze – Platformie Chmury Krajowej w modelu Platform as a Service. PKO Bank Polski przeprowadzi z kolei nabór startupów. Dokona on również merytorycznej oceny pomysłów oraz wesprze uczestników projektu w zakresie konsultingu biznesowego, a KNF i fundacja Fintech Poland – w kwestiach związanych z regulacjami i otoczeniem prawnym. Natomiast Fundacja KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, jako partner społeczny, pełni w projekcie funkcje koordynacyjne.

Tak szerokie grono partnerów, z różnorodnymi i bardzo silnymi kompetencjami umożliwić ma sprawne zarządzanie projektem i jego dalszy rozwój. „Dzięki temu, w ramach naszej platformy blockchain, uczestnicy będą mogli nie tylko przetestować swoje rozwiązania w przyjaznym i bezpiecznym środowisku programistycznym, ale również uzyskać bezcenne wsparcie praktyków z każdego kluczowego obszaru” – mówi Jarosław Szymczuk, prezes zarządu IBM Polska

Wypracowanie kolejnych użytecznych i powszechnie stosowanych rozwiązań opartych o blockchain jest jedynie kwestią czasu, uważają inicjatorzy programu. „Będąc liderem polskiego sektora finansowego, zaangażowaliśmy się w budowę usługi trwałego nośnika opartej o tę technologię i w ciągu dwóch lat zaoszczędziliśmy blisko 20 mln zł” – wskazuje Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego. „Poszukując kolejnych praktycznych zastosowań, uruchamiamy piaskownicę, w ramach której młode firmy współpracujące z PKO Bankiem Polskim będą mogły skorzystać z nieodpłatnych zasobów chmurowych i wsparcia biznesowego. Głęboko wierzę, że nowe technologie są podstawą współczesnego i nowoczesnego biznesu” – podsumowuje.

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

Aby zostać użytkownikiem platformy, wystarczy zaaplikować do programu za pośrednictwem formularza pod adresem https://bit.ly/39dO8pB i spełnić wymagane kryteria (czynnikiem dyskwalifikującym już na starcie, jest obecność na liście ostrzeżeń publicznych KNF). I tak, uczestnik Sandbox powinien posiadać dostęp do infrastruktury, w oparciu o którą realizowane będą komponenty nie wchodzące w zakres funkcjonalny platformy, a która będzie zawarta w zakresie projektu (np. aplikacja frontend, backend API, serwery uwierzytelniające, repozytorium dokumentów, relacyjna baza danych, systemy analityczne itd.) – wskazują organizatorzy projektu.

Ponadto, aplikujący uczestnicy powinni posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje:

  • doświadczenie z co najmniej jednym z następujących języków programowania: javascript, java, golang,
  • doświadczenie z integracją warstwy aplikacyjnej z SDK z wykorzystaniem co najmniej jednym z następujących,
  • doświadczenie w budowaniu modeli danych oraz logiki biznesowej (w tym złożonych kwerend na obiektach i atrybutach), wykorzystujących bazy danych typu klucz/wartość,
  • doświadczenie z programowaniem deterministycznej logiki biznesowej,
  • znajomość koncepcji oraz działania platformy blockchain Hyperledger Fabric,
  • znajomość koncepcji oraz działania infrastruktury klucza publicznego, w tym wykorzystania certyfikatów X.509 oraz kluczy ECDSA,
  • znajomość koncepcji oraz działania protokołu komunikacji GRPC, protokołu transportu HTTP/2, protokołu dystrybucji danych Gossip i protokołu szyfrującego TLS.

Korzystanie z platformy jest w pełni bezpłatne. Ponadto, jak zapewniają przedstawiciele PKO Banku Polskiego, jeśli dane rozwiązanie będzie wpisywało się w obecne potrzeby biznesowe Grupy PKO BP, wybranym startupom zaproponowane zostanie pilotażowe wdrożenie, za które zapłaci bank.

W PKO Banku Polskim od kilku lat rozwijany jest także autorski program współpracy ze środowiskiem startupów technologicznych pod marką „Let’s Fintech with PKO Bank Polski”. Podczas wypełniania zgłoszenia aplikacyjnego, startupy mogą wybrać, czy interesuje je tylko dostęp do Sandboxa, czy szukają również możliwości współpracy biznesowej lub zaangażowania kapitałowego po stronie banku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *