BiznesBranża IT

SAP zainaugurował nowy program warsztatów biznesowo-technologicznych

W ramach inicjatywy Mode-2 Garage opracowywane będą działające, prototypowe rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom biznesowym klientów. Trwające 5 dni roboczych warsztaty będą realizowane w oparciu o metodologię design thinking. Następnie, rozwiązania takie będą mogły stać się podstawą do stworzenia w pełni funkcjonalnych rozwiązań wykorzystujących technologie SAP. To pierwsza tego typu inicjatywa SAP w regionie Europy Wschodniej.

SAP zainaugurował nowy program warsztatów biznesowo-technologicznych

Celem warsztatów Mode-2 Garage ma być stworzenie podstawowych, opartych na technologiach SAP, wersji rozwiązań w innowacyjny sposób odpowiadających na zdefiniowane wcześniej oczekiwania biznesowe. Celem prac będzie też m.in. weryfikacja użyteczności biznesowej wybranych projektów zgłoszonych do programu. Szczególny nacisk ma zostać położony na innowacyjność koncepcji oraz ich potencjał dla cyfrowej transformacji biznesu.

I tak, w ramach warsztatów Mode-2 Garage tworzone mają być rozwiązania MVP (Minimal Viable Product) stanowiące pierwszą, roboczą i zawierającą podstawową funkcjonalność wersje produktów spełniających indywidualne, uprzednio określone wymagania projektowe. W pracach mają brać udział zarówno eksperci SAP, jak i przedstawiciele firmy uczestniczącej w projekcie w danym tygodniu. „Inicjatywa, którą chcemy realizować wspólnie z klientami jest odpowiedzią na rzeczywistość, w której firmowe IT musi działać z dwiema prędkościami. Rolą zespołów IT w firmach jest z jednej strony zapewnienie jak najtańszego, najszybszego i najbardziej efektywnego działania infrastruktury IT, a więc jej optymalizacja, automatyzacja i standaryzacja. Drugi obszar odpowiedzialności zespołów IT to z kolei tematy innowacyjne, odpowiadające na konieczność rozwoju biznesu w dzisiejszych realiach. W ramach inicjatywy Mode-2 Garage chcemy zajmować się właśnie takimi innowacjami – nie muszą być to rzeczy wielkie, ważne, aby były innowacyjne, wartościowe i ciekawe” – mówi Tomasz Niebylski, szef działu wsparcia sprzedaży w SAP Polska.

Wedle zapowiedzi, do udziału w programie Mode-2 Garage kwalifikowane będą przemyślane inicjatywy odpowiadające na dobrze zdefiniowane problemy biznesowe. „Naszym celem jest wsparcie firm, które chcą szybko dokonać weryfikacji swoich pomysłów. Chcemy też wspólnie tworzyć wartościowe innowacje, które będą miały realny wpływ na funkcjonowanie organizacji naszych klientów i życie ich konsumentów. Wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie pomożemy zoperacjonalizować kreatywne koncepcje, jednocześnie wykorzystując zasoby i rozwiązania SAP, które pomogą w pilotażowym wdrożeniu powstałych produktów lub usług” – podkreśla Tomasz Kołodziejak, lider projektu Mode-2 Garage w Polsce.

Zgłoszone inicjatywy będą oceniane m.in. pod kątem możliwości zbudowania realnej innowacji, celowości w kontekście potrzeb biznesowych oraz zdefiniowania sponsora projektu, dzięki czemu – w razie powodzenia warsztatów – na podstawie opracowanego modelu MVP możliwe będzie zbudowanie w pełni funkcjonalnego rozwiązania wdrożonego w firmie na zasadach komercyjnych. „W ciągu 5 dni chcemy zbudować prototyp, fundament końcowego rozwiązania odpowiadającego na konkretny problem biznesowy. Chodzi o to żebyśmy tutaj wspólnie inicjowali pewne innowacyjne projekty, które spotkają się z zainteresowaniem i aprobatą osób odpowiadających za poszczególne obszary biznesowe w konkretnych firmach” – dodaje Tomasz Niebylski.

Do inicjatywy przystąpił tez szereg partnerów SAP. Będą oni uczestniczyć w poszczególnych warsztatach m.in. w roli ekspertów dziedzinowych i technicznych, a także – dostawców niezbędnych rozwiązań komplementarnych względem oferty SAP.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *