Branża ITRynek

Sektor rządowy nie oszczędza na IT?

Według analityków w 2013 roku niemal 75% budżetów na rozwiązania teleinformatyczne w światowym sektorze rządowym wzrosło lub pozostało na poziomie niezmienionym względem roku minionego. Główne priorytety w tym sektorze to kolejno: wdrożenie i rozwój rozwiązań analityki biznesowej, modernizacja środowiska teleinformatycznego oraz usprawnienie procesów zarządzania IT. Ewentualne oszczędności dotyczyć mają głównie usług telekomunikacyjnych oraz sprzętu.

Według analityków firmy Gartner większość dyrektorów ds. informatyki ze światowego sektora rządowego twierdzi, że pomimo powszechnych nacisków na obniżanie kosztów usług IT, dysponują oni środkami na inwestycje na poziomie zbliżonym lub wyższym do tego sprzed roku. Eksperci oceniają, że tak komfortowe warunki stawiają szefów IT z sektora rządowego na dobrej pozycji do systematycznej reorganizacji i podnoszenia jakości świadczonych usług. „Deklaracje CIO z sektora rządowego pozwalają sądzić, że w wielu organizacjach dążenie do optymalizacji całkowitych kosztów działalności stało się bardziej istotne od nacisków skupionych wokół ograniczania kosztów poszczególnych usług IT. Taka sytuacja może przełożyć się na zwiększenie dynamiki inwestycji informatycznych w tym sektorze” – czytamy w raporcie analityków Gartnera. Eksperci podkreślają jednocześnie, że priorytety organizacji rządowych w zakresie IT są mocno zbliżone do tych, jakie deklarują przedstawiciele sektora komercyjnego.

Analitycy prognozują, że do 2017 roku wydatki na IT w światowych organizacjach rządowych będą rosły w tempie rzędu 1,3 proc. rocznie. Prognozowane spadki wydatków dotyczyć mają przede wszystkim usług telekomunikacyjnych oraz kosztów zakupu sprzętu. Badanie ankietowe przeprowadzono pod koniec zeszłego roku. Wzięło w nim udział niemal 400 osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie IT w agencjach rządowych z całego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *