Branża ITRynek

Specjaliści IT szykują się na kryzys finansowy i tną wydatki

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie DataArt przez agencję sondażową Minds&Roses,  niemal 40% pracowników z branży IT uważa, że ich sytuacja materialna w najbliższej przyszłości pogorszy się. Programiści, tak jak reszta społeczeństwa, szykują się na nadchodzący kryzys finansowy i ograniczają wydatki (m.in. na rozrywkę) czy odkładają planowane inwestycje na później.

Specjaliści IT szykują się na kryzys finansowy i tną wydatki

Według wspomnianego badania, dla niemal połowy pracowników z branży IT sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a dla jednej trzeciej pozostała bez zmian. Co ciekawe, ostatnie pół roku najgorzej oceniają osoby bardziej doświadczone, a więc te, których sytuacja na rynku pracy jest względnie najlepsza. To osoby z grupy 30-39 lat, na stanowiskach middle lub senior i ze stażem w obecnej pracy powyżej pięciu lat. Jedynie co czwarty ankietowany stwierdził, że ostatnie półrocze poprawiło stan jego portfela. Byli to przede wszystkim najmłodsi specjaliści, czyli w grupie wiekowej poniżej 30 lat, na stanowiskach juniorskich oraz ze stażem pracy w obecnej firmie poniżej roku.

Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wynika, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy ich stan portfeli będzie dalej się pogarszał. Uważa tak nawet 38% ankietowanych, a kolejne 40% sądzi, że ich sytuacja materialna ani się nie pogorszy, ani nie polepszy. Tylko 22% oczekuje, że najbliższe sześć miesięcy przyniesie poprawę.

Specjaliści IT szykują się na kryzys finansowy i tną wydatki

“Jeśli w sumie niemal 80% pracowników IT uważa, że ich sytuacja materialna w przyszłości będzie co najwyżej taka sama, jak obecnie, to mamy do czynienia z sytuacją zupełnie nową dla tej branży. To wyraźne odwrócenie nastrojów, które od wielu lat były przede wszystkim optymistyczne. Branża od dawna funkcjonuje w warunkach ciągłego niedoboru specjalistów, co sprawiało, że mogli oni liczyć na częste podwyżki lub łatwą zmianę pracy na lepszą. Nie wydaje się, żeby miało się to zmienić, jednak najwyraźniej czynniki zewnętrze, takie jak wzrost cen i wzrost kosztów kredytów wydają się dla pracowników na tyle istotne, że uważają, że pracodawca nie zrekompensuje im w pełni uszczerbku w domowym budżecie” – komentuje Ryszard Permus, prezes zarządu wrocławskiego biura DataArt.

Potwierdzeniem tej tezy mogą być odpowiedzi ankietowanych na pytanie, czy otrzymali oni w tym roku podwyżkę. Otóż 52% respondentów odpowiedziało pozytywnie, a kolejne 31% dostało deklarację pracodawcy, że stanie się to jeszcze w tym roku. Jak widać, okazało się to jednak niewystarczające, żeby odmienić nastroje branży.

Branża IT spodziewa się kryzysu

Z odpowiedzi programistów wynika, że ich przewidywania na najbliższą przyszłość są zbieżne z tym, co uważa reszta społeczeństwa ankietowana przez największe ośrodki badawcze. Jak wynika z wrześniowego badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), pogorszenia sytuacji materialnej spodziewa się jedna trzecia Polaków, czyli niemal tyle samo, co wśród branży IT.

Pesymizm społeczeństwa, jak i branży IT, wynika z nadchodzącego kryzysu finansowego. Jego skutków obawia się 43% ankietowanych programistów, a kolejne 18% obawia się go bardzo. Jedynie co piąty ankietowany nie ma na ten temat zdania, a niemal tyle samo osób uważa, że kryzys nie będzie miał wpływu na ich sytuację materialną. Wśród największych optymistów wyróżniają się osoby młode, w wieku do 30 lat oraz z krótszym stażem w obecnej firmie.

Specjaliści IT szykują się na kryzys finansowy i tną wydatki

Branża w większości spodziewa się kryzysu i szykuje się na jego przyjście. I tak, niemal połowa ankietowanych zaczęła ograniczać wydatki na rozrywkę (48%) oraz odkłada więcej niż wcześniej (43%). Kolejne 39% respondentów rezygnuje z niepotrzebnych usług, takich jak platformy streamingowe, zaś 32% zdecydowała, że wstrzyma się z większymi wydatkami, takimi jak zakup samochodu lub mieszkania. Jedynie 13% ankietowanych odpowiedziało, że w ramach przygotowań do kryzysu zamierza zmienić firmę, zaś 18% będzie wnioskowało w najbliższym czasie o podwyżkę.

Specjaliści IT szykują się na kryzys finansowy i tną wydatki

Jak podkreślają autorzy badania, presje płacowe w branży będą jednak dalej silne. O ile programiści nie traktują wniosku o podwyżkę jako element przygotowania do spowolnienia, tak większość z nich uważa, że pracodawca powinien zwiększać wynagrodzenie przynajmniej o wysokość inflacji (70% ankietowanych zgodziła się z tym stwierdzeniem). Tymczasem oczekiwania wobec wzrostu cen są wśród branży bardzo wysokie. Nawet 68% programistów uważa, że będzie on znacznie wyższy niż w obecnym roku.

Badanie na zlecenie DataArt przeprowadziła agencja badawcza Minds&Roses metodą CAWI, w dniach 28 września-12 października 2022 roku, N=600.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *