Branża ITRynek

Spółka Fabrity nabyła 51% udziałów w Panda Group

Poznańska Panda Group dołącza do Grupy Fabrity, uzupełniając jej kompetencje o usługi i rozwiązania z zakresu e-commerce, oparte przede wszystkim o platformę Adobe Commerce (do niedawna Magento). Cena nabycia pakietu większościowego w spółce Panda Group to 2,0 mln zł.

Spółka Fabrity nabyła 51% udziałów w Panda Group

Spółka Fabrity, należąca do Grupy Fabrity Holding, nabyła 51% udziałów w spółce Panda Group od dwóch jej założycieli i menedżerów. Dotychczasowi wspólnicy zachowują łącznie 49% udziałów i będą aktywnie zaangażowani w pracę nad rozwojem spółki, a Szymon Niedziela pozostaje na stanowisku prezesa zarządu, poinformowali przedstawiciele Fabrity. Jednocześnie zapowiedziano wzmocnienie zespołu menedżerskiego, głównie w obszarze rozwoju biznesu i obsługi klienta, czego wyrazem jest dołączenie do zarządu Mai Rutkowskiej, dotychczasowej dyrektor w Fabrity.

“Dzięki nabyciu udziałów w Panda Group kompetencje Fabrity poszerzą się o tworzenie i rozwój rozwiązań e-commerce. Z naszej perspektywy inwestycja w Panda Group jest atrakcyjną alternatywą wobec rozwoju tego rodzaju biznesu w sposób organiczny – pozwala nam na szybsze zwiększenie przychodów w specyficznym segmencie usług i uzyskanie dostępu do kompetentnego i doświadczonego zespołu technicznego. Jesteśmy również przekonani, że dzięki wkładowi Fabrity, głównie w zakresie poszerzenia kompetencji sprzedażowych, dostępu do nowych klientów i rynków, jesteśmy w stanie pozytywnie wpłynąć na tempo wzrostu wspólnej inwestycji. Dla inwestorów natomiast oznacza to przyspieszenie wzrostu i budowy wartości Grupy” – skomentował Tomasz Burczyński, prezes zarządu Fabrity Holding S.A.

Cena nabycia pakietu większościowego w spółce Panda Group to 2,0 mln zł z możliwą wypłatą dodatkowej kwoty w wysokości do 2,1 mln zł, pod warunkiem spełnienia określonych celów biznesowych w okresie dwóch lub trzech najbliższych lat (Earn-Out).

Obecnie przychody Panda Group kształtują się na poziomie około 6 mln zł rocznie, a założyciele spółki wraz z Fabrity planują znaczące wzrosty w najbliższych latach. Struktura transakcji ma charakter motywacyjny i w odpowiedni sposób została powiązana z osiągnięciem założonych celów biznesowych.

“Finansujemy zakup udziałów Panda Group ze środków własnych spółki Fabrity, dzięki czemu transakcja ta nie wpłynie na procedurę skupu akcji własnych giełdowej spółki Fabrity Holding, na który – zgodnie z podjętą już uchwałą Walnego Zgromadzenia – przeznaczymy 7,7 mln zł. Nie przewidujemy również scenariusza dodatkowego finansowania Panda Group ze strony Grupy Fabrity Holding, gdyż spółka ta posiada wystarczające środki własne” – powiedział Artur Piątek, wiceprezes zarządu Fabrity Holding S.A.

Inwestycja w Panda Group to pierwsza tego typu transakcja Grupy Fabrity, która posiada już znaczne doświadczenie transakcyjne z ostatnich lat, ale w roli sprzedającego. Przypomnijmy, w czerwcu 2022 roku zbyła udziały w spółce Oktawave (kupującym była Netia z Grupy Polsat Plus), a we wrześniu 2023 roku w spółkach segmentu marketingowego, K2 Create i K2 Precise (kupującym była Grupa Altavia/Kamikaze). W efekcie tych transakcji Fabrity Holding jest obecnie grupą działającą wyłącznie w segmencie technologicznym – usług i rozwiązań IT.

Fabrity planuje kontynuować działania związane z poszukiwaniem szans rozwoju poprzez akwizycje. W obszarze zainteresowań Grupy są podmioty z segmentu usług i rozwiązań IT, które mogą pozytywnie wpłynąć na poszerzenie kompetencji biznesowych i technologicznych lub na poszerzenie bazy klientów na wybranych rynkach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *