Branża ITRynek

SSK S.A. wydzieli podstawową działalność i połączy się z innym podmiotem

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A podjął uchwałę dotyczącą wyboru opcji strategicznej, polegającej na połączeniu SSK S.A. z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności spółki do nowo powołanego podmiotu.

SSK S.A. wydzieli podstawową działalność i połączy się z innym podmiotem

Decyzja o wyborze opcji strategicznej do realizacji w bieżącym roku poprzedzona została analizą wariantowych opcji (firma informowała o niej w grudniu 2019 r.) oraz konsultacjami z głównymi akcjonariuszami spółki. Zarząd SSK S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego „Działu Realizacji Projektów i Usług IT”, poprzez jego przeniesienie na rzecz nowo powołanego podmiotu. Wycena wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu. Obecnie żadne decyzje związane z wyborem konkretnego podmiotu do udziału w realizacji wybranej opcji strategicznej nie zostały podjęte.

Najkorzystniejsze rozwiązanie

Zarząd SSK S.A. uważa, że wybór tej opcji strategicznej będzie najkorzystniejszy dla dalszego rozwoju spółki i wzrostu jej wartości. „Podejmując decyzję o wyborze opcji strategicznej kierowaliśmy się przede wszystkim oceną prawdopodobieństwa szybkiego, bardziej dynamicznego wzrostu w najbliższych 2-3 latach, który umożliwiłby wypracowywanie dodatnich wyników finansowych, a co za tym idzie oczekiwanych zysków. Motywacją do podjęcia ostatnich decyzji była m.in. analiza możliwości zwiększenia rentowności dotychczasowej działalności w aktualnej strukturze organizacyjnej m.in. w kontekście istotnych zmian na rynku rozwiązań IT w ostatnich dwóch latach oraz dynamicznie rosnących wynagrodzeń specjalistów tej branży” – wyjaśnia Bogusław Bartoń, prezes zarządu Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Jak czytamy w komunikacie spółki, przewidywany proces przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powołanego podmiotu powinien zająć około 6 miesięcy. Z kolei cały proces związany z połączeniem winien zakończyć się jesienią 2020 roku.

Nowy segment biznesowy

Po trzech kwartałach 2019 r. spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,290 tys. zł, osiągając przy tym zysk EBITDA w wysokości 94 tys. zł. W sierpniu br. firma poinformowała o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA przez notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Po przeprowadzonych transakcjach podmiot ten posiada 209.000 szt. akcji SSK S.A. stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Jest to tym samym drugi inwestor finansowy, który pojawił się w akcjonariacie Spółki. Pierwszym z nich był fundusz kapitałowy ABS Investment, który ujawnił się w akcjonariacie SSK S.A. w lipcu 2017 r.

Na początku 2019 r. spółka rozpoczęła działania handlowe w nowym segmencie biznesowym związanym z usługami ochrony danych. Oferta SSK S.A. obejmuje m.in. wdrażanie systemów kontroli dostępu do danych, przygotowywanie rozwiązań oraz procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych, a także dostarczanie wiedzy i usługi na temat trwałego kasowania oraz bezpiecznej utylizacji nośników. Firma przeprowadza także audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz świadczy usługi doradcze w procesie wdrażania polityk bezpieczeństwa i szkoleniowe w zakresie ochrony firmowych danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *