Strefa PKO BPBiznesRynekPolecane tematy

Strategię PKO Banku Polskiego opieramy na innowacjach technologicznych

Wywiad

Z Konradem Ozdowym, menadżerem w Biurze Innowacji PKO Banku Polskiego rozmawiamy o zaangażowaniu w rozwój polskiego ekosystemu startupów; specyfice projektów znajdujących się w obszarze zainteresowania banku; dostępnych ścieżkach wsparcia; innowacjach wspierających realizację strategii w kontekście zrównoważonego rozwoju i planach rozwoju usług dodanych, także dla klientów bankowości korporacyjnej.

Strategię PKO Banku Polskiego opieramy na innowacjach technologicznych

PKO Bank Polski od lat aktywnie angażuje się we współpracę ze środowiskiem startupowym. Dlaczego?

Jesteśmy dużą organizacją nastawioną na innowacje. Staramy się ciągle poszukiwać nowych rozwiązań i technologii, które pomogą nam usprawniać procesy oraz unowocześniać nasze produkty i usługi. W ten obszar wpisują się też nasze działania podejmowane wspólnie ze startupami.

W 2025 roku będziemy obchodzili 10-lecie programu Let’s Fintech. Na przestrzeni tych lat przyjrzeliśmy się wielu inicjatywom o różnym charakterze, także wykraczającym poza tradycyjny obszar bankowości. Przeprowadziliśmy przeszło 50 programów pilotażowych, z których 50% zakończyło się sukcesem, czyli komercyjnym wdrożeniem. To całkiem dobra statystyka jak na realia świata startupów.

Współpraca PKO Banku Polskiego ze środowiskiem startupów nie ogranicza się do wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażania. Od 6 lat funkcjonuje fundusz venture capital PKO VC, który aktywnie inwestuje w inicjatywy startupowe. W ramach tego funduszu przeprowadziliśmy kilkanaście inwestycji, z tego dwie: Telemedi i Applica już zakończyły się udanym wyjściem. Ta ostatnia została nawet wyróżniona przez Polski Fundusz Rozwoju jako największa w 2022 roku udana transakcja wyjścia na polskim rynku startupowym.

Jakiego rodzaju projekty młodych firm leżą w obszarze zainteresowania Banku?

Skupiamy się na najbardziej perspektywicznych rozwiązaniach i technologiach, które jednocześnie odpowiadają wewnętrznym potrzebom banku. Naszym zadaniem jest wskazywanie poszczególnym jednostkom istniejącym w strukturze PKO Banku Polskiego – ciekawych rozwiązań, które pomogą im zrealizować założone cele.

One często wykraczają poza sam świat usług finansowych. Poszukujemy rozwiązań, które mogą zainspirować nas do stworzenia innowacji produktowych, organizacyjnych czy marketingowych. Przyglądamy się też tym pomysłom, które wpisują się w nowoczesny wizerunek marki PKO Banku Polskiego. Jesteśmy obecni w metaverse, a w ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwsze wirtualne targi pracy. Stworzyliśmy też grę VR dla uczniów szkół ponadpodstawowych do edukacji finansowej.

Startupom staramy się oferować pełną ścieżkę współpracy – od wdrożeń pilotażowych, przez komercjalizację produktów, po inwestycję kapitałową, która pozwoli wyskalować działalność na poziom międzynarodowy. Dobrym przykładem jest tu np. Autenti, polski fintech oferujący platformę do cyfrowego podpisywania i obiegu dokumentów. W warszawskiej PKO Rotundzie organizujemy także wydarzenia dla ekosystemu startupów i – szerzej – także dostawców nowych technologii, które pozwalają integrować to środowisko, i tworzyć odpowiednie relacje z bankiem.

Czy to oznacza, że na współpracę z PKO Bankiem Polskim mogą liczyć także startupy spoza obszaru FinTech?

Oczywiście! Nazwa programu „Let`s FinTech with PKO Bank Polski!” w żaden sposób nas nie ogranicza. Pierwotnie planowaliśmy skoncentrować się na startupach wyspecjalizowanych w obszarze bankowości i finansów. Z czasem jednak sami staliśmy się organizacją typu FinTech, mimo, że przeszło stuletnią. Potwierdza to choćby liczba developerów zaangażowanych dzisiaj w projekty technologiczne w banku, która zbliża nas bardziej do firmy technologicznej niż finansowej.

Obszar naszego zainteresowania pod kątem innowacji musi wykraczać poza samą bankowość. Naszą strategię opieramy na innowacjach technologicznych, ale patrząc na nie bardzo szeroko. Poszukujemy nowatorskich rozwiązań, które wpisują się m.in. w nasze plany transformacji cyfrowej, czy to na potrzeby usprawnienia istniejących procesów, rozwoju oferty, czy docierania z naszymi produktami do coraz szerszych grup odbiorców poprzez nowe kanały komunikacji.
Kolejnym obszarem są usługi dodatkowe, skierowane do klientów końcowych, które możemy udostępnić w ramach naszego serwisu iPKO i aplikacji mobilnej IKO.

Jednym z takich obszarów jest ESG…

Rzeczywiście. Projekty w tym obszarze są bardzo ciekawe i zróżnicowane, wręcz interdyscyplinarne. Choć rozwiązania typu ESG były początkowo powszechnie sprowadzane do funkcji kalkulatorów śladu węglowego, dziś wiadomo, że zasięg takich projektów jest szerszy. Obejmują obszary, takie jak nowoczesne rolnictwo (AgriTech), marketing (MarTech), kadry (HR Tech), czy ochrona środowiska (ClimateTech).

Większość spośród takich inicjatyw, nawet jeśli nie wprowadza znaczących usprawnień technologicznych, ma znaczenie dla operacji czy biznesu. Dzięki jednemu z projektów udało nam się znacząco ograniczyć ślad węglowy związany z upominkami rozdawanymi uczestnikom konferencji. Zamieniliśmy plastikowe, najczęściej jednorazowe gadżety na ciekawe, jadalne, bo w pełni roślinne, upominki.

Jakie rozwiązania PKO Bank Polski testuje wspólnie z członkami programu Poland ClimAccelerator?

Angażujemy się w szereg inicjatyw. Obecnie mamy 6 aktywnych projektów związanych z działaniami na rzecz klimatu. Cztery z nich dotyczą narzędzi pozwalających liczyć ślad węglowy. Pilotażowo, takie kalkulatory oferujemy grupie 200 klientów firmowych. Jestem przekonany, że takie narzędzia staną się standardem uzupełniającym ofertę bankowości, podobnie jak usługi księgowe oferowane do kont firmowych.

Choć unijne regulacje nałożą w 2025 roku obowiązek raportowania śladu węglowego na największe organizacje, to także małe i średnie firmy coraz częściej muszą robić takie kalkulacje. Wymagają tego ich partnerzy biznesowi. Jako bank dysponujemy rozległymi zbiorami danych i wyspecjalizowanymi zespołami, które takie informacje przetwarzają, ale sięgnięcie po gotowe rozwiązania startupów może pomóc stworzyć w tym zakresie ciekawą ofertę dla firm.

Co ważne, stawiamy na rozwiązania, które nie tylko dostarczają informacji o powiązanej z prowadzoną działalnością emisji CO2, ale także wskazują, jak ten ślad węglowy ograniczyć. Jest to o tyle istotne, że jako PKO Bank Polski chcemy wspierać przedsiębiorstwa na drodze do redukcji CO2 – niezależnie od ich wielkości – i nie tylko pokazując jak, ale także aktywnie je do tego zachęcając. Klientom firmowym, którzy będą w stanie wykazać skuteczność działań podejmowanych z myślą o ograniczeniu śladu węglowego możemy zaproponować np. korzystniejszą ofertę usług bankowych. W taki, odpowiedzialny sposób, chcemy realizować naszą misję wsparcia działań na rzecz ochrony klimatu.

Transformacja ESG jest jednym z ważnych elementów naszej strategii. Staramy się budować kulturę takich zmian w każdym aspekcie, tak w odniesieniu do naszych klientów, jak i samego banku, w tym naszych pracowników. Dlatego wprowadzamy innowacje technologiczne promujące ekologiczne postawy. Pilotażowo np. wykorzystujemy aplikację wspierającą bank w promowaniu wśród pracowników ekologicznych środków transportu. Aktywnie zachęcamy także pracowników do takich działań, poprzez różnego rodzaju benefity.

Jakie, inne kierunki innowacji są interesujące z perspektywy PKO Banku Polskiego?

Obszary naszego zainteresowania zmieniają się w czasie. Tematyka ESG jest dziś już koniecznością i standardem. Choć wciąż nas mocno interesuje, szukając innowacji spoglądamy na kolejne obszary. Z ogromnym zainteresowaniem przyglądamy się rozwiązaniom z obszaru generatywnej sztucznej inteligencji. Poszukujemy rozwiązań odpowiadających konkretnym potrzebom. Wyszukiwarki semantyczne, generowanie informacji na podstawie dowolnych danych bankowych czy generowanie kodów programistycznych to najczęściej pojawiające się pomysły na zastosowanie Gen AI.

Jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o robotyzację procesów biznesowych. Dzięki połączeniu z low code, no code, big data i sztuczną inteligencją automatyzacji podlegają coraz bardziej złożone zadania Platformy low code/no code pozwalają zespołom biznesowym banku budować narzędzia do projektowania procesów wewnętrznych i prostych aplikacji bez angażowania kompetencji IT. Nieustannie śledzimy i wdrażamy innowacje w obszarze cyberbezpieczeństwa, czyli w dziedzinie krytycznej z punktu widzenia sektora bankowego.

Kolejnym, interesującym obszarem jest dla nas elektryfikacja floty pojazdów służbowych. . Obserwujemy innowacje w tym zakresie i poszukujemy ciekawym rozwiązań m.in. na poziomie infrastruktury zasilania energią elektryczną. Chcemy, aby takie innowacje wspierały zarówno nas, spółki grupy jak i naszych klientów – w formie usług dodanych do oferty banku.

Jakiego rodzaju usługi dodane mogą pojawić się zatem w ofercie PKO Banku Polskiego?

Z pewnością będą to usługi związane ze wspomnianą już oceną śladu węglowego. Planujemy też uruchomić usługi wspierające klientów doborze właściwego finansowania unijnego i różnego rodzaju grantów. W związku z nową perspektywą finansową UE do pozyskania są znaczne środki na rozwój. Dzięki wiedzy o naszych klientach możemy im podpowiadać jakiego rodzaju programy wsparcia najlepiej pasują do ich działalności i dodatkowo wspierać ich naszymi usługami finansowymi.

W 2023 roku uruchomiliśmy Platformę Usług Dodatkowych. To rozwiązanie, które pozwala na dodanie usług zewnętrznych do naszej oferty w czasie liczonym miesiącami, a nie latami, jak to bywało w przeszłości. Obecnie rozwijamy tę platformę pod kątem obsługi usług dla IKO Biznes. O ile dotąd w dużej mierze skupialiśmy się na rozwoju oferty usług dodanych dla klientów indywidualnych, to teraz przygotowujemy się do rozszerzenia skali takich usług także dla klientów biznesowych, także korporacyjnych.

W jaki sposób wybierają Państwo inicjatywy warte zainteresowania?

Istnieją 3 ścieżki takiego procesu. Po pierwsze jako Biuro Innowacji, zapewniamy wewnętrzne usługi doradcze dla całej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Może się więc okazać, że właściciel jakiegoś procesu biznesowego przyjdzie do nas z potrzebą i zapytaniem o konkretne rozwiązania. Staramy się wówczas przeszukać rynek – a dysponujemy już bazą 6000 startupów z całego świata – pod kątem pojawiających się innowacji oraz rozwiązań i dajemy wówczas rekomendacje.

Alternatywnie, biznes przychodzi do nas z wyzwaniem, ale bez wskazania jaki produkt może okazać się potrzebny. W takim scenariuszu poszukiwanie dostępnych rozwiązań rozpoczynamy m.in. od analizy istoty wyzwania oraz metod wykorzystywanych przez konkurencję, aby potem poszukać stosownych rozwiązań na rynku.

Trzecia droga to efekt działań, które podejmujemy z własnej inicjatywy. Staramy się uczestniczyć w konferencjach branżowych i technologicznych, w Polsce i na świecie. Dużo uwagi poświęcamy właściwej komunikacji ze środowiskiem startupowym. Zachęcamy też do kontaktu z nami poprzez formularz rejestracyjny na stronie fintech.pkobp.pl. Jeśli zidentyfikujemy rozwiązanie, które naszym zdaniem ma potencjał dla banku – szukamy dla niego odpowiedniego partnera biznesowego w naszej organizacji. W odróżnieniu od funduszy inwestycyjnych – nie działamy w formie rund inwestycyjnych. Poszukujemy trwałych innowacji, co oznacza, że zawsze jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły.

Zgłoszeń, które do nas trafiają jest bardzo dużo. Ważne jest, aby zgłaszane pomysły opisać w kontekście możliwej współpracy z bankiem. Aby uzasadnić, dlaczego dana firma się do nas zgłosiła i co może dla nas zrobić. W dzisiejszych czasach zastosowania pojawiających się innowacji są czasem nieoczywiste i zaskakujące. Partnerem dla nas może okazać się choćby startup z obszaru AgriTech. Dlatego, każde zgłoszenie staramy się przeanalizować w wielu wymiarach, ale dobre zgłoszenie jest bardzo ważne – trochę jak z CV wysyłanym przez osobę szukającą pracy.

Kolejnym krokiem naszego zaangażowania jest zawsze wdrożenie pilotażowe. Co ważne, przed podpisaniem umowy, wspólnie z dostawcą ustalamy mierniki sukcesu. Założenie jest bowiem takie, że jeśli w ramach pilotażu spełnimy założone cele, to przechodzimy do skalowania i komercjalizacji projektu. Jesteśmy również świadomi tego, że nawet najprostsze rozwiązanie wymaga poświęcenia pewnego nakładu pracy. Płacimy więc za każdy zrealizowany pilotaż, niezależnie od jego efektów.

Jednocześnie porażka pilotażu z naszej, wewnętrznej perspektywy banku, nie wyklucza inwestycji kapitałowej ze strony funduszu PKO VC. Niepowodzenie wdrożenia pilotażowego może np. oznaczać, że kierunek rozwoju innowacji jest właściwy, ale nie pasuje do naszych potrzeb.

W jakim zakresie Biuro Innowacji PKO Banku Polskiego współpracuje z funduszem PKO VC?

PKO VC jest całkowicie oddzielną spółką w strukturze Grupy PKO Banku Polskiego. Łączy nas jednak zainteresowanie projektami, które w świetle bieżących trendów mają najlepsze perspektywy rozwoju. Co ważne, trendy, które leżą w obszarze naszych wspólnych zainteresowań często się przenikają. W efekcie, istnieje kilka przykładów startupów, które otrzymały wsparcie zarówno bezpośrednio ze strony banku, jak i w ramach funduszu PKO VC.

Jedną z takich organizacji jest InStreamly, startup zajmujący się usługami reklamowymi w gamingu, z którym współpracę rozpoczęliśmy od programu Let`s FinTech. Kolejnym krokiem było pilotażowe wdrożenie i komercjalizacja projektu. Równolegle, InStreamly pozyskał wsparcie ze strony funduszu PKO VC. Uważam, że taka ścieżka rozwoju jest doskonałym przykładem na to, że startup, który współpracuje z tak dużą organizacją jak nasza, ma możliwość skalowania regionalnego, a dzięki inwestycji kapitałowej może pewną nogą wychodzić na rynki zagraniczne.

O jakich przykładach innowacji, z których korzystają już klienci PKO Banku Polskiego, warto powiedzieć?

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest trwały nośnik, który stworzyliśmy wspólnie z KIR i partnerami technologicznymi. Ten projekt jest rozwijany przez PKO Bank Polski od 5 lat, zakłada wykorzystanie technologii blockchain jako fundamentu dla wybranych dokumentów udostępnianych klientom w formie cyfrowej. Zastosowanie tej technologii pozwala zagwarantować przejrzystość i wyeliminować możliwość zmiany danych lub całych dokumentów, dając gwarancję niezmienności.
To rozwiązanie ma również walory ekologiczne i jest źródłem wymiernych oszczędności. Przykładowo, zmieniając regulamin usług nie musimy wysyłać ich listownie. Wszystkie informacje możemy przekazać w formie cyfrowej, w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami. Trwały nośnik wykorzystaliśmy dotychczas 50 mln razy. Szacujemy, że pozwolił nam w ciągu 5 lat zaoszczędzić nawet 77 mln zł i uratować blisko 30 tys. drzew.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *