Marek Łada

  • Gambity Marka Łady

    CXO HUB

    Marek Łada przez ponad 20 lat pracował w amerykańskim potentacie technologicznym i przemysłowym Honeywell, przechodząc stopniowo od ról i stanowisk…