Sensor in a Shoebox

  • 5 cech nowoczesnego miasta

    “Pierwsza fala inteligentnych miast była prawdopodobnie zbyt skupiona na rozwiązaniach technologicznych” – powiedział prof. Simon Joss, profesor na kierunku Urban…