Cyberbezpieczeństwo

W 2023 roku 91% placówek ochrony zdrowia zaatakowano za pomocą ransomware

Tak wynika z Data Protecion Trends Raport 2023 firmy Veeam. Dodajmy, że w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 76%. Utrata danych w szpitalach czy klinikach może mieć poważne skutki i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Informacje te w większości mają też wyjątkowo wrażliwy charakter i mogą być wykorzystane do kolejnych wyłudzeń.

W 2023 roku 91% placówek ochrony zdrowia zaatakowano za pomocą ransomware

Jak wynika ze wspomnianego raportu, w ostatnim roku w najbardziej dotkliwych atakach ransomware w branży ochrony zdrowia zaszyfrowanych lub zniszczonych zostało nawet 39% danych. Jedynie 55% zasobów można było odzyskać.

Badanie Veeam wskazuje też, że w ochronie zdrowia wciąż widoczna jest tzw. luka dostępności i ochrony danych. 77% placówek dostrzega tzw. protection gap, czyli lukę między tym, ile danych mogą stracić bez negatywnych skutków dla działalności, a tym jak często tworzone są kopie zapasowe informacji. 88% uważa, że w ich placówkach występuje luka dostępności, czyli różnica między koniecznym czasem przywrócenia działalności w wypadku awarii, a możliwościami działu IT. Wartości te zmniejszyły jednak się w ciągu ostatniego roku – w 2022 na lukę dostępności i ochrony wskazywało odpowiednio 96% i 93%. W tym roku w branży spodziewane jest też zwiększanie budżetów na ochronę danych o prawie 8%.

Poza dostaniem się danych w niepowołane ręce, placówki musza brać pod uwagę także ryzyko bezpowrotnej utraty zasobów, ale też konsekwencji prawnych oraz finansowych związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem wrażliwych informacji. Kluczowe znaczenie ma odpowiednia i niezawodna strategia. Jak wskazują eksperci, podstawowym środkiem ochrony powinno być regularne tworzenie kopii zapasowych informacji, z których przynajmniej jedna powinna być fizycznie odizolowana od sieci i niezmienialna. Dzięki temu, nawet jeśli atak na placówkę się powiedzie, backup nie będzie mógł zostać zaszyfrowany i możliwy będzie szybki powrót jednostki do działania.

Pełna treść raportu na temat trendów w ochronie danych w 2023 roku jest dostępna na stronie https://vee.am/DPR23.

[1] cez.gov.pl/pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *