RozwiązaniaWdrożeniaRynek

W 2023 roku ID Logistics wdrożyło blisko 500 robotów

Chcąc zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy oraz wydajność operacyjną, specjalizująca się w logistyce kontraktowej firma ID Logistics wdrożyła w mijającym roku blisko 500 robotów. Proces automatyzacji centrów dystrybucyjnych spółki prowadzony jest na całym świecie, w tym w Polsce. 

W 2023 roku ID Logistics wdrożyło blisko 500 robotów
Źródło: ID Logistics

W 2021 roku Grupa ID Logistics wdrożyła globalną strategię CSR, opartą na 3 filarach ukierunkowanych na kwestie społeczne, środowiskowe i wsparcie społeczności lokalnych. Jednym z 10 celów tej strategii jest zmniejszenie częstotliwości i ciężkości wypadków w miejscu pracy o 40% do 2027 roku vs. rok 2018.

Aby zrealizować ten cel, firma stawia na innowacje, wdrażając w zarządzanych centrach dystrybucyjnych nowoczesne rozwiązania dostosowane do ich specyfiki. W to podejście doskonale wpisuje się rozpoczęty dwa lata temu program robotyzacji “Roboost”. Jego celem jest identyfikacja, testowanie i wdrażanie rozwiązań robotycznych, które poprawić mają ergonomię i warunki pracy. Tylko w 2023 roku ID Logistics wdrożył blisko 500 robotów w centrach dystrybucji w 9 krajach: Argentynie, Belgii, Brazylii, Francji, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Tajwanie i USA. Ich zadaniem jest wsparcie procesów przygotowywania zamówień, transportu, składowania oraz obsługi.

Obecnie ID Logistics przyspiesza proces robotyzacji i stawia na wykorzystanie zrobotyzowanych ramion:

  • robot Pack Mover, wdrożony w 2 magazynach we Francji, automatyzuje proces paletyzacji paczek w różnych formatach i przygotowuje do 12 palet odbiorczych. Dzięki systemowi przyssawek i kamerze przenosi paczki bezpośrednio na palety. Obsługuje do 500 paczek na godzinę, bez udziału człowieka.
  • Six Axes, robot wdrożony w USA, ułatwia paletyzację i wykorzystywany jest w procesie co-packingu. 6 osi obrotu zapewnia mu pełną elastyczność ruchu i tym samym dostosowanie do wszystkich konfiguracji magazynu. Przenosi paczki o wadze do 6 kg za pomocą urządzeń ssących, co zapobiega ich uszkodzeniu. Wykorzystywany do przygotowania jednorodnych palet, robot może obsłużyć do 2000 paczek na godzinę. Jest dostosowany do obsługi towarów dla branży dóbr konsumpcyjnych.

Zautomatyzowane rozwiązania stosowane są także w centrach dystrybucji ID Logistics w Polsce.

„W Polsce jednym z przykładów jest uruchomienie tym kwartale nowego centrum dystrybucyjnego dla produktów odzieżowych we Wrocławiu, gdzie duża cześć zadań w procesie wykonywana jest przy użyciu robotów mobilnych (AMR), które zastępują znaczną część pracy ręcznej. Od 2020 w Mszczonowie pracujemy z wózkami AGV (ReachTruck), co pozytywnie wpływa na elastyczność obsługi oraz jakość, natomiast nowoczesny sorter wykorzystywany od 2021 roku w procesie e-commerce w jednym z naszych centrów dystrybucyjnych we Wrocławiu efektywnie sortuje przesyłki dla wielu klientów w kraju i zagranicą. Podobnie działa automatyzacja wewnętrznego przepływu dla procesów odzieżowych w magazynie w Strykowie” – tłumaczy Sławomir Rodak, R&D director, ID Logistics Polska.

Wykorzystanie robotów w pracy magazynowej przynosi wiele korzyści. Wśród najważniejszych można wymienić: odciążenie pracowników od wykonywania rutynowych prac, zapobieganie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego (związanych m.in. z wykonywaniem powtarzalnych czynności) i niższy wskaźnik wypadkowości. Roboty zwiększają również bezpieczeństwo pracy i pozwalają pracownikom skupić się na wykonywaniu zadań o większej wartości dodanej.

Organizowane są też dodatkowe szkolenia i tworzone nowe stanowiska pracy, związane z nadzorem nad pracą robotów, co jest zgodne z podejściem Grupy ukierunkowanym na wsparcie rozwoju zawodowego pracowników i zachęcanie ich do nabywania nowych umiejętności. Kolejne korzyści wiążą się ze wzrostem wydajności operacji logistycznych i skróceniem czasu obsługi zamówień.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *