RynekPolecane tematy

Wiemy kto zostanie nowym dyrektorem generalnym Cisco

Chuck Robbins, dotychczasowy wiceprezes odpowiedzialny za globalną działalność operacyjną firmy zastąpi Johna Chambersa pełniącego funkcję dyrektora generalnego koncernu Cisco od 20 lat. Formalnie zmiana na najwyższym stanowisku wykonawczym koncernu Cisco nastąpi 26 lipca. Według zapowiedzi John Chambers będzie zaangażowany m.in. w kontakty z klientami.

Wiemy kto zostanie nowym dyrektorem generalnym Cisco

Z oficjalnych informacji wynika, że poszukiwania kandydata na stanowisko dyrektora generalnego Cisco trwały 16 miesięcy. Pod uwagę brano zarówno kandydatów wewnętrznych, jak i tych spoza organizacji. Ostateczna decyzja zapadła w piątek 1 maja. W oficjalnym komunikacie czytamy, że Chuck Robbins dysponuje wszystkimi cechami, których rada nadzorcza koncernu oczekiwała po następcy – zajmującego stanowisko dyrektora generalnego Cisco od 20 lat – Johna Chambersa. Mowa tu m.in. o zdolnościach przywódczych, kompetencjach technologicznych i sprzedażowych, a także jasno określonej wizji rozwoju firmy.

John Chambers, dotychczasowy dyrektor generalny firmy obejmie stanowisko prezesa wykonawczego koncernu Cisco. Zachowa również pełnioną od 2006 roku funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy.

Zdaniem analityków nowy dyrektor generalny Cisco będzie musiał udowodnić, że dysponuje wizją strategicznego rozwoju koncernu niezbędną w obliczu dynamicznych zmian rynkowych. W obliczu lub w trakcie wprowadzania stosownych zmian biznesowych stoją dziś wszyscy najwięksi dostawcy rozwiązań IT – na czele z gigantami takimi jak IBM, czy HP. Co ważne, obecnie koncern dysponuje przede wszystkim znacznymi udziałami w rynku sprzętu sieciowego – z analiz firmy Gartner wynika, że Cisco kontroluje około połowy światowego rynku tego rodzaju sprzętu i zdecydowanie wyprzedza największych rywali – firmy HP i Huawei. Wartość tego segmentu rynku jest tymczasem oceniana na – bagatela – 38 mld USD.

Wiele wskazuje na to, że kluczową rolę w kształtowaniu kierunków rozwoju oferty Cisco odgrywać ma rosnąca powszechność chmurowych środowisk obliczeniowych oraz Internetu Rzeczy. W strategię zakładającą zwiększenie elastyczności i efektywności operacyjnej globalnych struktur koncernu wpisuje się też rozpoczęta w 2011 roku restrukturyzacja obejmująca istotne zmniejszenie zatrudnienia. W ramach następujących po sobie kolejnych etapów reorganizacji zapowiedziano likwidację ok. 20 tys. miejsc pracy.

Wedle zapowiedzi dotychczasowy dyrektor generalny firmy obejmie stanowisko prezesa wykonawczego (Executive Chairman) koncernu Cisco. Zachowa również pełnioną od 2006 roku funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy. John Chambers ma także aktywnie angażować się w działalność koncernu oraz kontakty z klientami i organizacjami rządowymi z całego świata. Chuck Robbins zapowiada tymczasem, że czas pozostający do momentu faktycznego objęcia stanowiska dyrektora generalnego zamierza wykorzystać na poznanie potrzeb klientów oraz oczekiwań udziałowców Cisco.

Wyznaczony na nowego dyrektora generalnego Chuck Robbins jest związany z firmą Cisco od 1997 roku. Na przestrzeni lat odpowiadał m.in. za rozwój kanału partnerskiego, sprzedaż do sektora komercyjnego, a ostatecznie – w randze wiceprezesa – działalność operacyjną koncernu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Do czasu formalnego objęcia sterów firmy Chuck Robbins pozostanie na dotychczasowym, zajmowanym od grudnia 2012 roku, stanowisku wiceprezesa odpowiedzialnego za globalną działalność operacyjną Cisco.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *