Rynek

Zamówienia publiczne i obsługa procesu inwestycyjnego w Kancelarii IMP

Kancelaria IMP wzmacnia swoją praktykę w obszarze zamówień publicznych oraz kompleksowej obsługi projektów infrastrukturalnych rozpoczynając współpracę z Agnieszką Witkiewicz-Ciesielską oraz Pawłem Trojanem.

Zamówienia publiczne i obsługa procesu inwestycyjnego w Kancelarii IMP
Ireneusz Piecuch, założyciel oraz Partner Zarządzający w Kancelarii IMP

Olbrzymia większość kompleksowych projektów inwestycyjnych kończy się niezgodnie z założonym harmonogramem lub planowanym budżetem. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Od niezrozumienia samej istoty procesu, braku osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kontraktem, poprzez problemy z kulturą firmy a kończąc na braku kompetencji w zakresie sprawnego zarządzania zmianą w projekcie” – komentuje założyciel oraz Partner Zarządzający w Kancelarii IMP.

Obowiązujący w Polsce system zamówień publicznych, zamiast ułatwiać, niejednokrotnie utrudnia pomyślne przeprowadzenie inwestycji. Co bardzo istotne, sama znajomość przepisów ustaw, obowiązujących w tym obszarze, nie jest wystarczającym warunkiem dla osiągnięcia sukcesu. Należy bowiem pamiętać, że większość kontraktów infrastrukturalnych,  realizowanych w reżimie zamówień publicznych oraz korzystających ze środków finansowania z UE jest realizowanych w oparciu o FIDIC, czyli Warunki Kontraktowe dla Budowy.

Dopiero zatem połączenie wiedzy prawnej, wiedzy branżowej oraz odpowiedniej praktyki stwarzają szansę na osiągnięcie sukcesu. Z tych wszystkich przyczyn, cieszymy się że do naszego zespołu zdecydowało się dołączyć dwóch fantastycznych prawników” – mówi Ireneusz Piechuch.

Zamówienia publiczne i obsługa procesu inwestycyjnego w Kancelarii IMP
Agnieszka Witkiewicz-Ciesielska

Agnieszka Witkiewicz-Ciesielska jest radcą prawnym, absolwentką WPiA UW. Ukończyła też studia w Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Agnieszka posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi kompleksowych projektów infrastrukturalnych od momentu otrzymania zapytania ofertowego aż do momentu ich rozliczenia. Zajmowała się też obsługą konsorcjów podczas realizacji wielomilionowych inwestycji infrastrukturalnych, oraz wspierała największe firmy developerskie przy realizacji ich projektów. Co ciekawe – a dla nas niezmiernie ważne – Agnieszka pracowała także jako redaktor w Dzienniku Gazeta Prawna, pisząc głównie o tematyce podatkowej. Pasjonatka tematyki związanej z sukcesją rodzinną oraz łączenia twardych umiejętności z miękkimi, chociażby w zakresie coachingu i mentoringu potencjalnych sukcesorów.

Zamówienia publiczne i obsługa procesu inwestycyjnego w Kancelarii IMP
Paweł Trojan

Paweł Trojan to prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych, obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii. W swojej karierze pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, był także specjalistą w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP. Od 2010 r. do 2019 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016. Autor dziesiątek publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Zadaniem Agnieszki i Pawła będzie doradzanie naszym klientom w obszarze zamówień publicznych oraz kompleksowych procesów inwestycyjnych, a także reprezentowanie ich w ewentualnych postępowaniach odwoławczych oraz przed sądami” – mówi Ireneusz Piecuch. “Mówi się, że firma jest tak silna jak jej najsłabsze ogniwo. Z naszego doświadczenia bardzo często ogniwem tym bywa umiejętność sprawnego poruszania się w obszarze realizacji złożonych procesów inwestycyjnych, zwłaszcza takich które poddane są przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. Jest to szczególnie istotne nie tylko przy inwestycjach branżowych ale także przy inwestycjach wspierających proces transformacji cyfrowej, kiedy przedmiotem zamówienia są rozwiązania zapewniające transfer innowacyjnych technologii. Wzmocnienie zespołu Kancelarii w tym obszarze bardzo dobrze wpisuje się w naszą strategię oferowania wsparcia w całym procesie prowadzania transformacji – od momentu budowania strategii, poprzez realizację konkretnych inwestycji aż po wprowadzanie na rynek nowych usług i produktów” – dodaje.

Kiedy poznałam Irka okazało się, że mamy ze sobą sporo wspólnego, mimo, że nasze ścieżki zawodowe nigdy się nie zetknęły. Irek był w Radzie Nadzorczej PKP PLK, ja pracowałam nad wieloma projektami kolejowymi, w tym realizowanymi dla PKP PLK. Ważne jest dla mnie również biznesowe doświadczenie Irka, które gwarantuje sukces w kompleksowej obsłudze i zrozumieniu projektów. Ja byłam dziennikarką, Irek sam sporo pisze i oczekuje od swoich współpracowników dużej aktywności w tym obszarze. Kancelaria IMP angażuje się w projekty społeczne, a to dla mnie niezmiernie ważne” – komentuje dołączenie do zespołu Agnieszka Witkiewicz-Ciesielska.

Krajowa Izba Odwoławcza to organ mający swoją historię i specyfikę, którą trzeba poznać, jeśli chce się przygotować skuteczną strategię argumentacji w konkretnym postępowaniu przed KIO. Kancelaria IMP, a w szczególności praktyczna wiedza członków zespołu tej Kancelarii świetnie współgrają z moim dotychczasowym doświadczeniem i stwarzają możliwość dostarczania rozwiązań obejmujących zarówno wiedzę techniczno-biznesową jak i prawno-procesową“ – powiedział Paweł Trojan.

Kancelaria IMP to zespół doświadczonych prawników i konsultantów stanowiących stały zespół kancelarii, oraz grona prawników współpracujących. To także, IMP Legal Grid – czyli sieć współpracujących kancelarii polskich specjalizujących się w określonych dziedzinach prawa oraz szybko rosnąca sieć kancelarii zagranicznych współpracujących z IMP w różnych krajach europejskich.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *