Aplikacje

10 funkcji, które powinna posiadać bezpieczna aplikacja do wideokonferencji

W czasie pandemii wzrosło znaczenie pracy zdalnej i hybrydowej, a w związku z tym kluczowe stały się wirtualne wideokonferencje. Z badania przeprowadzonego przez firmę Metrigy wynika, iż 82% z badanych przedsiębiorstw korzysta obecnie z aplikacji do wideokonferencji podczas wszystkich lub większości spotkań, a prawie 87% uważa je za kluczową lub ważną część działalności biznesowej.

10 funkcji, które powinna posiadać bezpieczna aplikacja do wideokonferencji

Przejście na zdalny lub hybrydowy model pracy spowodowało wzrost zapotrzebowania na aplikacje do wideokonferencji, blisko 87% organizacji uważa teraz wideo za jedną z głównych technologii umożliwiających efektywne prowadzenie działalności biznesowej. „Firmy zwykle wykorzystują chmurowe aplikacje do wideokonferencji i współpracy, do wielu różnych zadań – od wewnętrznych spotkań personelu po spotkania z klientami. Rozwiązania cloudowe muszą często spełniać wymogi prawne związane z poufnością, prywatnością i bezpieczeństwem. Aby skutecznie wykorzystywać te aplikacje do zwiększania zaangażowania pracowników i klientów, szefowie działów IT muszą zagwarantować bezpieczeństwo spotkań online” – podkreśla Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający Avaya Polska.

Rosnąca popularność technologii umożliwiających prowadzenie wirtualnych spotkań w formie wideo wywołała potrzebę zadbania o bezpieczeństwo. Kluczowe są ochrona treści udostępnianych podczas spotkań online oraz historii tych spotkań. Skuteczne zabezpieczenia pomogą ochronić firmę przed nieuprawnionym dostępem do wideokonferencji oraz utratą danych, takich jak: zapisy rozmów, współdzielone treści i nagrania.

Jakie cechy powinna posiadać aplikacja do wideokonferencji, aby mogła zostać uznana za bezpieczną? Specjaliści z firmy Metrigy wymieniają 10 następujących funkcji:

  1. Kontrola dostępu do spotkań i uwierzytelnianie użytkowników,
  2. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe,
  3. Szyfrowanie danych podczas ich przechowywania i przesyłania w oparciu o zarządzanie kluczami szyfrowania (Enterprise Key Management – EKM),
  4. Prywatne spotkania i wirtualna przestrzeń do współpracy,
  5. Bezpieczeństwo oparte na rolach,
  6. Zabezpieczenia podczas spotkań,
  7. Polityka prywatności dostawcy usług,
  8. Przechowywanie danych,
  9. Kontrola dostępu do nagrywania,
  10. Elastyczność wyboru urządzenia końcowego i obsługa standardu WebRTC.

Dlaczego te cechy są tak ważne? Aplikacje wykorzystywane przez przedsiębiorstwa są narażone na szereg niebezpieczeństw, przed którymi muszą ochronić firmę. Chodzi między innymi o: uczestnictwo w spotkaniu nieupoważnionych osób, wycieki zapisów rozmów, utrata danych, także tych wrażliwych. W obszarach takich, jak wymiar sprawiedliwości czy telemedycyna ważne jest także zapewnienie ochrony prywatności pracowników. Niepokojący jest fakt, iż 41% organizacji korzysta z dwóch lub więcej różnych aplikacji do konferencji i współpracy, co powoduje trudności w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Warto dodać, że wraz ze wzrostem odsetka osób pracujących zdalnie lub hybrydowo, będzie rosło ryzyko nieumyślnego udzielania dostępu do spotkań, treści i prywatnych danych uczestników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *