Zmiany kadrowe

Adam Sobczak nowym szefem Centralnego Ośrodka Informatyki

Powołała go na to stanowisko Anna Streżyńska, minister cyfryzacji. Jego zastępcą została Monika Jakubiak. Adam Sobczak zastąpił na tym stanowisku Nikodema Bończę-Tomaszewskiego.

Adam Sobczak nowym szefem Centralnego Ośrodka Informatyki
Adam Sobczak, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

Adam Sobczak to współtwórca i prezes zarządu spółki Cenatorium będącej komercyjnym dostawcą aktualnych danych o transakcjach na rynku nieruchomości. Jest też współzałożycielem portalu zbiórek charytatywnych – Siepomaga.pl. Współwłaściciel spółki INPLUS, działającej na rynku opracowań planistycznych i obsługi inwestycji infrastrukturalnych. Ekspert w zakresie rozwoju biznesu opartego o praktyczne zastosowanie innowacji i wynalazków. Pasjonat i znawca otwartych technologii przestrzennych pozwalających na obrazowanie procesów ekonomicznych i społecznych, etc.” – można przeczytać na stronach COI.

Adam Sobczak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Studiował także na wydziale Gospodarki Przestrzennej oraz Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2002 r. uzyskał dyplom MBA na University of New Brunswick. Ukończył również studium doktoranckie SGH. Posiada też uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek skarbu państwa. W latach 2008-2011 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o.

Adam Sobczak nowym szefem Centralnego Ośrodka Informatyki
Monika Jakubiak COI

Monika Jakubiak piastowała funkcje kierownicze w spółkach grupy kapitałowej PGNiG oraz spółkach grupy kapitałowej Vatenfall. “Nadzorowała wdrożenie systemów ERP wspierających aktywność operacyjną tych spółek oraz stworzyła pierwszą i największą organizację typu shared services w sektorze elektroenergetycznym w Polsce” – podają przedstawiciele COI. Monika Jakubiak jest magistrem ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Dysponuje też uprawnieniami biegłego rewidenta.

Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie w związku z jej powołaniem do kierownictwa COI doszło do “nieporozumień” pomiędzy poprzednim dyrektorem Centrum a Anną Streżyńską.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *