Zmiany kadrowePolecane tematy

Agnieszka Jankowska przewodniczącą Rady ds. Cyfryzacji

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał dr. Agnieszkę Jankowską na przewodniczącą Rady do spraw Cyfryzacji. W jej skład weszły także: Katarzyna Szymielewicz, dr Bianka Siwińska oraz dr hab. Katarzyna Kopczewska.

Agnieszka Jankowska przewodniczącą Rady ds. Cyfryzacji
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Rada jest ciałem doradczym, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Od członkiń i członków tego organu oczekuje się również nowych pomysłów z obszaru cyfryzacji, które mogą być realizowane przez ministerstwo oraz przygotowywania projektów, rozwiązywania problematycznych kwestii oraz przedstawiania dogodniejszych rozwiązań. Na dwuletnią kadencję członkinie i członkowie Rady powoływani są przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

„Zależy nam na efektywnej współpracy z najlepszymi na rynku ekspertami i ekspertkami. Cieszę się, że 4 wspaniałe specjalistki, znane ze swojego zaangażowania, wiedzy i profesjonalizmu, zgodziły się dołączyć do Rady. Jestem pewien, że pod kierownictwem dr Agnieszki Jankowskiej będzie ona intensywnie pracowała na rzecz realizacji kluczowych obszarów cyfrowego rozwoju Polski. Wierzę, że nowe członkinie Rady pomogą nam rozpoznawać przyszłość oraz szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie” – skomentował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dr Agnieszka Jankowska od niemal dwóch lat pełni funkcję wiceprezes zarządu Fundacji Digital Poland. Od 2020 roku jest także członkinią rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. W marcu 2023 roku dołączyła natomiast do grona Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Nowa szefowa Rady do spraw Cyfryzacji ma duże doświadczenia w sektorach komercyjnym i publicznym. Zdobywała je m.in. w General Electric Poland, a obecnie pracuje w T-Mobile Polska. Szczególnie intensywnie działa w zakresie komunikacji elektronicznej i polityki cyfrowej. Od 2005 roku pełniła funkcję rzeczniczki prasowej Ministra Rozwoju, a następnie Dyrektorki Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju. Wcześniej przez blisko 6 lat pracowała w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła też Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Funkcję przewodniczącej Rady pełnić będzie społecznie, nie pobierając wynagrodzenia.

„Zależy mi na tym, aby prace Rady przynosiły konkretne efekty w postaci rekomendacji, dokumentów analitycznych i eksperckich. Rada będzie think-tankiem dla Ministerstwa i będzie dawała jego kierownictwu realne wsparcie we wszystkich obszarach prac. Cieszę się, że nowe kierownictwo Ministerstwa stawia na profesjonalną organizację prac i bardzo dziękuję za zaufanie” – powiedziała Agnieszka Jankowska.

Nowe członkinie Rady

Katarzyna Szymielewicz jest prawniczką, działaczką społeczną i publicystką. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, która – jako jedyna organizacja w Polsce – kompleksowo zajmuje się problematyką praw człowieka i nowych technologii. W latach 2012-2020 była wiceprzewodniczącą europejskiej sieci European Digital Rights. Od 2019 prowadzi podcast Panoptykon 4.0. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies.

Dr Bianka Siwińska to naukowczyni, aktywistka i menadżerka. Jest prezeską Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Perspektywy Women in Tech, działających na rzecz rozwijania potencjału kobiet w nowych technologiach.
Jest twórczynią Pespektywy Women in Tech Summit – największego wydarzenia dla kobiet w technologiach w Europie oraz inicjatorką akcji „Dziewczyny na politechniki!”, w której w ciągu 15 lat wzięło udział 250 000 licealistek. Dzięki temu udział kobiet na uczelniach technicznych wzrósł o 10%. Jest też twórczynią programu IT for SHE, który uznany został przez Komisję Europejską za najlepsze działanie na rzecz kobiet w technologiach w EU. Jej praca doktorska dotyczyła dyseminacji innowacji w polityce publicznej państwa. Studiowała i prowadziła badania na Uniwersytecie Warszawskim, Freie Universitaet, Technische Universitaet i Humboldt Universitaet w Berlinie, Columbia University w Nowym Jorku oraz w instytucie badawczym NIFU STEP w Oslo.

Dr hab. Katarzyna Kopczewska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE UW) w Katedrze Data Science. W latach 2012-2020 prodziekan WNE UW, w kadencji 2020-2024 Senator UW, stypendystka University of Glasgow. Od 2020 roku jest członkinią Naukowej Rady Statystycznej przy Prezesie GUS. W 2023 roku została nagrodzona przez prezesa GUS Odznaką Honorową za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. W pracy badawczej zajmuje się modelowaniem geoprzestrzennym i rozwijaniem metod ilościowych, w szczególności statystyki i ekonometrii przestrzennej oraz przestrzennego uczenia maszynowego. Działa również na rzecz otwartego oprogramowania obliczeniowego R – jako dydaktyk i autorka książek wydanych w Polsce i zagranicą.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *