Branża ITRynek

Będzie pomoc publiczna dla Intela?

Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do UOKiK prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku z planowaną inwestycją budowy fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem.

Będzie pomoc publiczna dla Intela?

Zgodnie z procedurą zawartą w Krajowych Ramach, Intel złożył do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. informację o projekcie utworzenia zintegrowanego zakładu produkcyjnego półprzewodników. Następnie, po wstępnej akceptacji przez PAIiH, firma złożyła do ministra cyfryzacji wniosek o udzielenie pomocy publicznej. Jak poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał projekt wniosku o podjęcie uchwały o udzielenie pomocy do opinii właściwych ministrów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pozytywnego zaopiniowania, następnie skieruje on do Rady Ministrów wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy.

“Konsekwentnie realizujemy proces, którego efektem będzie jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce związana z kluczowymi technologiami. Po złożeniu przez Intel do PAIiH informacji o projekcie, złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny do UOKiK o zamiarze udzielania pomocy publicznej” – skomentował Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Zgodnie z Krajowymi Ramami pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na jej udzielenie lub po upływie terminu, do którego Komisja Europejska powinna była podjąć taką decyzję, albo wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej dopuszczającej udzielenie pomocy, zaakceptowanej przez Intel.

Przypomnijmy, że amerykański koncern ma pod Wrocławiem postawić Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, którego budowa szacunkowo będzie kosztować w sumie ok. 20 mld zł. Z kolei pomoc publiczna wynieść ma ok. 6 mld zł.

Prenotyfikacja to postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W przypadku pomocy dla Intel (pomoc indywidualna) postępowanie prenotyfikacyjne będzie prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz Intel. W tym czasie strony postępowania mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy.

W toku takiego postępowania Polska może liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanego projektu pomocy. Ma to wpływ na lepsze przygotowanie późniejszego wniosku o notyfikację i skrócenie czasu trwania samej notyfikacji pomocy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *