BiznesCIO

CFO dostrzegają już wpływ technologii IT na rozwój organizacji

Badanie przeprowadzone przez firmę analityczną Gartner – “Gartner CEO and Senior Business Executive Survey” – pokazuje jednocześnie, że CIO powinni pozycjonować siebie jako strategicznych partnerów biznesu.

CFO dostrzegają już wpływ technologii IT na rozwój organizacji

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę analityczno-doradczą Gartner pokazują, że priorytety dyrektorów finansowych (CFO) uległy przesunięciu z zarządzania kosztami (-15%), na korzyść inwestycji w technologie (+9%). Ta zmiana może pozwolić dyrektorom IT (CIO) na zwiększenie budżetu IT.

W gronie 400 respondentów przeprowadzonego pod koniec 2014 roku globalnego badania “Gartner CEO and Senior Business Executive Survey”, reprezentujących wyższą kadrę zarządczą, znalazło się 65 CFO. Roczne przychody większości organizacji, które wzięły udział w badaniu, wyniosły 1 mld USD lub więcej.

W przeszłości – w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku -CFO w zbyt dużym stopniu byli zaabsorbowani zarządzaniem kosztami i w efekcie ignorowali inwestycje w nowoczesne technologie, które wpłynęłyby na poprawę wyników biznesowych”- powiedział Sanil Solanki, Research Director, Gartner.

W przeszłości – w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku -CFO w zbyt dużym stopniu byli zaabsorbowani zarządzaniem kosztami i w efekcie ignorowali inwestycje w nowoczesne technologie, które wpłynęłyby na poprawę wyników biznesowych. W tym roku priorytety dyrektorów finansowych (CFO) uległy przesunięciu z zarządzania kosztami (-15%), na korzyść inwestycji w technologie (+9%). Ta zmiana może pozwolić dyrektorom IT (CIO) na zwiększenie budżetu IT.

Zmiana priorytetów CFO obrazuje zwrot w podejściu menedżerów najwyższego szczebla (C-level) do oceny stabilności rynku i wzrost wiary w nowe możliwości biznesowe. Według Sanila Solanki, nadchodzi odpowiedni czas dla CIO, aby przedstawić nową strategię oraz plan finansowy dla IT, opracowane przy współpracy z biznesem oraz aby skupić się na tym, jak najnowsze osiągnięcia technologiczne – biznes cyfrowy oraz „Nexus of Forces” – mogą być wykorzystane w celu zwiększenia udziału w rynku, wsparcia wzrostu na nowych rynkach i poprawy jakości obsługi klienta.

Równolegle, CIO powinni również kłaść nacisk na budowanie kompetencji przywódczych oraz wiedzy biznesowej, a nie koncentrować się wyłącznie na umiejętnościach technicznych. Wyniki badania Gartnera wykazały, że tylko 16% CFO uważa CIO za jednego z trzech najważniejszych osób, z którymi pracowaliby nad planowaniem długofalowej strategii biznesowej. „Tego braku współpracy nie można tłumaczyć wyłącznie niedostatecznymi umiejętnościami” -powiedział Sanil Solanki.

Wyniki badania Gartnera wykazały, że tylko 16% CFO uważa CIO za jednego z trzech najważniejszych osób, z którymi pracowaliby nad planowaniem długofalowej strategii biznesowej. Tego braku współpracy nie można tłumaczyć wyłącznie niedostatecznymi umiejętnościami.

CIO powinni więc zacząć pozycjonować się jako strategiczni partnerzy dla biznesu oraz skupić się na trzech kwestiach:

1. Zmiana języka komunikacji.

Zamiast skupienia na kwestiach technologicznych, CIO muszą być ekspertami w obszarze strategii przedsiębiorstwa. Powinni wiedzieć, w jaki sposób mierzona jest wydajność w firmie oraz który typ wydajności (operacyjna lub finansowa) jest ważniejszy.

2. Pokazanie stosunku uzyskiwanej wartości do ceny.

CIO musi wykazać, że organizacja płaci konkurencyjną cenę za efektywność dostarczaną przez IT. Niezastosowanie się do tego dowodzi, że CIO nie potrafi skutecznie zarządzać IT, nie mówiąc już o innych dziedzinach. CIO musi rozstrzygnąć spór na własną korzyść, co pozwoli realizować kolejne cele. Niemniej jednak usuwa to tylko jedną z przeszkód.

3. Zademonstrowanie, że inicjatywy IT są skorelowane ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa.

Fundamentalną kwestią dla CIO w erze cyfrowej jest pozycjonowanie siebie jako lidera komitetu wykonawczego oraz tego, który wprowadza organizację w cyfrowy świat, poprzez kreowanie wewnątrz organizacji IT silnych liderów rozumiejących biznes, potrafiących kształtować strategie we wszystkich obszarach biznesowych” – powiedział Sanil Solanki.

Szczegółowa analiza jest dostępna w raporcie “2015 CEO Survey: CFOs Tie Tech to Growth, but Downplay the CIO’s role.”.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *