Artykuł z magazynu ITwizCDOPolecane tematy

Chmura motorem zmian biznesowych i nowych rodzajów usług

Model chmury obliczeniowej otwiera drogę do optymalizacji procesów i modeli biznesowych, a w przypadku wielu firm daje także możliwość wprowadzania na rynek nowych rodzajów usług. Ułatwia też ich dystrybucję, a co ważniejsze – wykorzystanie.

Chmura motorem zmian biznesowych i nowych rodzajów usług

Za sprawą modelu chmury obliczeniowej realne stało się uniezależnienie procesów przetwarzania i możliwości dysponowania zasobami IT od ograniczeń poszczególnych elementów fizycznej infrastruktury. Stanowi to ogromną korzyść dla osób odpowiedzialnych za IT. Chmura – zwłaszcza publiczna – stanowi też sposób na istotne ograniczenie skali inwestycji niezbędnych, aby móc korzystać z rozwiązań informatycznych potrzebnych użytkownikom biznesowym.

Ułatwia również dostosowywanie skali zasobów do bieżących potrzeb, a co za tym idzie – także ponoszonych za nie opłat. Często chmura obliczeniowa pełni funkcję pośrednią w realizacji projektów związanych z analizą dużych zbiorów danych, gromadzeniem danych z infrastruktury internetu rzeczy, czy zapewnieniem wysokiej dostępności lub mobilności aplikacji. Wykorzystanie chmury obliczeniowej to źródło dodatkowych możliwości w zakresie użytkowania aplikacji i mocy obliczeniowej. Oczywiście zastosowanie usług chmurowych na szeroką skalę wymaga m.in. przygotowania i przemyślenia zasad współpracy z dostawcami, a także gruntownej analizy potrzeb i warunków proponowanych przez różnych usługodawców.

Więcej szans biznesowych i możliwości dzięki chmurze

Jednocześnie, model cloud computing pokazuje dodatkowe oblicze w kontekście dodatkowych możliwości biznesowych. Dostrzegają to zarówno kolejni dostawcy i dystrybutorzy rozwiązań IT, jak i przedsiębiorstwa, które dotąd tylko z takich rozwiązań korzystały. Rozwiązania chmurowe pozwalają na tworzenie nowych rodzajów usług, które często stanowią odpowiedź na potrzeby biznesowe wynikające z obserwowanych dziś zmian gospodarczych, rosnącej w skali globalnej konkurencyjności czy nowych potrzeb konsumentów. Przykładowo, dostępne w chmurze rozwiązania lub środowiska aplikacyjne coraz częściej stanowią fundament do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Za takim zastosowaniem zasobów chmurowych przemawia przede wszystkim elastyczność wykorzystania zasobów oraz łatwość dostępu do nich, jak również skalowalność wpływająca na koszty. Przeniesienie środowisk rozwojowych do chmury pozwala też łatwiej wykorzystać dzisiejsze, wysoce zwinne metody i architektury tworzenia aplikacji, a tym samym wpisuje się w potrzeby związane ze skróceniem cykli rozwoju oprogramowania biznesowego i koniecznością szybszej realizacji kolejnych projektów biznesowych.

Równie dobrze jednak nowe – udostępniane na podstawie koncepcji chmury obliczeniowej – rozwiązania stają się źródłem zmian biznesowych. Chmura obliczeniowa umożliwia m.in. stosunkowo łatwą komercjalizację aplikacji, rozwijanych dotąd jedynie na własne potrzeby firm, niezwiązanych wprost z branżą IT. W praktyce, środowiska chmury publicznej pozwalają organizacjom, tradycyjnie skupionym na zupełnie innych obszarach działalności, na oferowanie szerzej rozwiązań stworzonych na bazie własnych doświadczeń.

Chmura obliczeniowa umożliwia m.in. stosunkowo łatwą komercjalizację aplikacji, rozwijanych dotąd jedynie na własne potrzeby firm, niezwiązanych wprost z branżą IT. W praktyce, środowiska chmury publicznej pozwalają organizacjom, tradycyjnie skupionym na zupełnie innych obszarach działalności, na oferowanie szerzej rozwiązań stworzonych na bazie własnych doświadczeń.

Wykorzystanie wspólnej infrastruktury ułatwia zarówno rozwijanie, jak i wprowadzanie na rynek nowych usług. Daje też możliwość łatwiejszego dotarcia do szerszej grupy odbiorców. Co więcej, takie działania wspierają m.in. niektórzy dostawcy oprogramowania biznesowego. Oferują oni klientom możliwość wykorzystania istniejących, cyfrowych kanałów dystrybucji oprogramowania na potrzeby sprzedaży rozwiązań opracowanych w odpowiedzi na indywidualne potrzeby danej organizacji. W tym kontekście model chmury oznacza stworzenie relacji partnerskich, obok typowych relacji klient – dostawca. Taka współpraca dla obu stron oznacza często możliwość rozszerzenia dotychczasowego modelu działania i udostępnienia odbiorcom nowych, często innowacyjnych usług.

Perspektywa dostawcy rozwiązań

Dostępne w modelu publicznej chmury obliczeniowej usługi przetwarzania stanowią też znakomity fundament dla konsolidacji różnego rodzaju aplikacji lub usług – i oferowania ich w ramach gotowych, predefiniowanych pakietów funkcjonalnych. Tego typu usługi nie tylko ułatwiają klientom wykorzystanie odrębnych funkcji w innym modelu, lecz także komplementarnych. Stanowią też dodatkowy kanał sprzedażowy, który w naturalny sposób wspiera mechanizmy marketingowe, znane m.in. ze sklepów aplikacji dla poszczególnych platform mobilnych.

Upowszechnienie modelu chmury obliczeniowejn stwarza nowe szanse rynkowe dla pośredników i integratorów. Przykładem jest tu działalność tzw. brokerów usług cloud computing. Firmy takie pełnią funkcję pośredników pomiędzy dostawcami usług chmury publicznej a przedsiębiorstwami wykorzystującymi tego rodzaju usługi. Rolą brokerów jest m.in. koordynacja obsługi zasobów utrzymywanych nierzadko przez wielu dostawców, a także zapewnienie warstwy pośredniej, umożliwiającej klientom dowolne dysponowanie różnymi usługami oraz integrację zasobów, tak jakby stanowiły one element jednej platformy.

Chmura jako narzędzie biznesowe

Trudno dziś nazwać koncepcję chmury obliczeniowej innowacją. W podobny sposób trudno też mówić o projektach zakładających jedynie wykorzystanie zasobów IT udostępnianych w modelu chmurowym. Cloud computing jest jednak ideą, która w ogromny sposób ułatwia wdrażanie innowacji ukierunkowanych na zdynamizowanie procesów biznesowych, skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów i usług (Time-to-Market), a także wspieranie nowych kanałów interakcji z klientami lub budowanie ich lojalności.

W takim ujęciu koncepcja cloud computing staje się nie tylko sposobem na zwiększenie elastyczności i utrzymania kosztów rozwiązań IT niezbędnych do prowadzonego biznesu. Daje również możliwość rozszerzenia działalności poza typowe obszary funkcjonowania organizacji, a jednocześnie ułatwia projektowanie i udostępnianie całkiem nowych rozwiązań lub usług dla klientów. Stanowi tym samym jeden z ważniejszych czynników cyfrowej transformacji w zakresie wdrażania nowych modeli biznesowych.

KOMENTARZ EKSPERTA

Cloud szansą dla firm technologicznych
Chmura motorem zmian biznesowych i nowych rodzajów usług

Chmura jest nie tyle rewolucją, ile naturalną ewolucją tradycyjnego IT, na którą czekało wiele firm, instytucji i użytkowników końcowych. Zapewnia dostęp do najnowszych rozwiązań, bez konieczności kupna fizycznego sprzętu czy oprogramowania, a wiele opcji regulowania rozliczeń czyni ją wyjątkowo przystępną dla firm z sektora MŚP.

Cloud computing stanowi też szansę rozwoju dla firm technologicznych – wraz z nim pojawiają się nowe modele biznesowe. Przedmiotem transakcji przestaje być sprzęt, a staje się usługa. Wykorzystanie usług cloud zdecydowanie ułatwia wprowadzanie nowych rozwiązań chociażby resellerom. Do niedawna zarabiali oni głównie na sprzedaży fizycznych rozwiązań. Sporą część uzyskanego zysku pochłaniały koszty logistyczne czy magazynowania sprzętu, a przeznaczone na zakup urządzeń pieniądze nie pracowały. Sytuacja ta była szczególnie dotkliwa dla mniejszych firm. Dziś, w zależności od potrzeb i wymagań ich klientów, mają one znacznie więcej możliwości.

Reseller może np. kupić od dystrybutora odpowiednią liczbę licencji i wynająć infrastrukturę w modelu IaaS, na której zainstaluje software. Następnie oferuje go swoim klientom w postaci subskrypcji w miesięcznym abonamencie, bez ponoszenia kosztów logistyki i magazynowania. Sam software nie zmienia się pod względem funkcjonalności, zmianie ulega jedynie sposób, w jaki reseller na nim zarabia. Jeśli specjalizuje się w danym oprogramowaniu, oferując je w modelu chmurowym, może też dodać do niego autorskie usługi, jak wsparcie techniczne 24/7, co znacznie podniesie rentowność.

W przypadku usług cloud pochodzących z dystrybucji, reseller nie płaci za cały okres z góry, przez co może uruchomić je jednorazowo dla zdecydowanie większej liczby klientów – o ile licencja lub producent oprogramowania tego nie zabrania. Z punktu widzenia kontynuacji i rozwoju biznesu to wyjątkowo korzystna opcja, gdyż większa liczba partnerów daje większe bezpieczeństwo biznesowe. Reseller może zaoferować usługi swoim klientom w dowolnym modelu – przykładowo pre-paid – sam natomiast płaci za nie nawet po kilkudziesięciu dniach od uruchomienia. W niektórych przypadkach – gdy ma uruchomiony kredyt kupiecki – od włączenia usługi klientowi końcowemu do zapłaty za nią dystrybutorowi mija nawet 50 dni. Reseller może przez ten czas wykorzystać fundusze do rozwoju swojego biznesu, co w klasycznym modelu nie byłoby możliwe.

Oczywiście to tylko jedna z naprawdę wielu możliwości biznesowych, jakie daje chmura. Wiele zależy tu od elastyczności i pomysłowości resellera, a tych polskim przedsiębiorcom zdecydowanie nie brakuje.

Piotr Skórzyński, Head Of Cloud Solutions, ABC Data

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz: Usługi Cloud Computing i Data Center. Szczegóły dotyczące wydania wraz z formularzem dla osób zainteresowanych zakupem publikacji dostępne są na stronie: itwiz.pl/kiosk
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *