RynekPolecane tematy

Chmura obliczeniowa w Polsce: dwukrotnie wzrosło wykorzystanie cloud computing w firmach

W 2020 roku z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 24,4% przedsiębiorstw w Polsce – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”. To prawie 7% więcej w porównaniu z rokiem 2019 (17,5%). Dodajmy, że jeszcze rok wcześniej wskaźnik ten wynosił zaledwie 11% i to nim posługiwał się Eurostat oceniając poziom adopcji chmury w Polsce na tle Unii Europejskiej. Z kolei według najświeższych danych Eurostat, europejska średnia przedsiębiorstw kupujących usługi chmurowe wynosi 36% (w 2018 roku było to 24%). Oznacza to z kolei, że potencjał polskiego rynku wciąż jest duży.

Chmura obliczeniowa w Polsce: dwukrotnie wzrosło wykorzystanie cloud computing w firmach

Najważniejsze informacje

  • W 2020 roku z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 24,4% przedsiębiorstw w Polsce.
  • Z rozwiązań cloud computing korzysta już prawie 60% dużych organizacji (zatrudniających co najmniej 250 osób).
  • Najchętniej rozwiązania chmurowe wykorzystują podmioty z sekcji informacja i komunikacja (63,5%).
  • Europejska średnia przedsiębiorstw kupujących usługi chmurowe wynosi 36%.
  • Wynik Polski (24,4%) oznacza, że nie jesteśmy już w „ostatniej” trójce państw, które wykazują najmniejsze zainteresowanie usługami chmurowymi – obecnie tworzą ją Grecja (17%), Rumunia (16%) i Bułgaria (11%).
  • Najwyższe udziały wykorzystania chmury odnotowano w Finlandii (75%), Szwecji (70%) oraz Danii (67%).

Z raportu GUS wynika, że w Polsce z rozwiązań cloud computing korzysta już prawie 60% dużych organizacji (zatrudniających co najmniej 250 osób). Jeśli chodzi o średnie przedsiębiorstwa, to chmura cieszy się popularnością wśród blisko 38%. Najmniejsze zainteresowanie tego rodzaju technologiami odnotowano za to w firmach małych, niecałe 21%, ale tych jest z kolei najwięcej co zaniża średnią. Uwzględniając natomiast rodzaj prowadzonej działalności, najchętniej rozwiązania chmurowe wykorzystują podmioty z sekcji informacja i komunikacja (63,5%). Ponadto, jak czytamy w analizie GUS, w 2020 roku spośród płatnych usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej zakupywano te, związane z udostępnieniem poczty e-mail, a także oprogramowanie biurowe. I znów były one najpopularniejsze w dużych firmach.

Chmura obliczeniowa w Polsce: dwukrotnie wzrosło wykorzystanie cloud computing w firmach

Co istotne, wynik Polski (24,4%) poprawił się także na tle innych krajów europejskich. Nie jesteśmy już w „ostatniej” trójce państw, które wykazują najmniejsze zainteresowanie usługami chmurowymi – obecnie tworzą ją Grecja (17%), Rumunia (16%) i Bułgaria (11%). Daleko nam natomiast jeszcze do krajów nordyckich, które zdecydowanie przodują w UE w wykorzystywaniu tej technologii w przedsiębiorstwach. Jak wskazują dane Eurostat ze stycznia 2021 roku, najwyższe udziały chmury odnotowano w Finlandii (75%), Szwecji (70%) oraz Danii (67%). Podobnie jak w Polsce, także w Europie chmura obliczeniowa wykorzystywana jest głównie do celów związanych z pocztą elektroniczną, ale również z przechowywaniem danych.

Chmura obliczeniowa w Polsce: dwukrotnie wzrosło wykorzystanie cloud computing w firmach

Firmy w Polsce najczęściej korzystają z udostępnianych w chmurze obliczeniowej usług: poczty elektronicznej (75%), pakietów biurowych (64%), przechowywania plików (53%), systemów wspierających zarządzanie finansami (35%), hostowania baz danych (34%). Na końcu najbardziej popularnych usług są systemy CRM w chmurze (20%) i wykorzystanie mocy obliczeniowej dostępnej w modelu cloud computing na potrzeby własnych aplikacji (15%). W Unii Europejskiej – choć średnie są wyższe – popularność poszczególnych usług jest podobna.

Chmura obliczeniowa w Polsce: dwukrotnie wzrosło wykorzystanie cloud computing w firmach

Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach

W 2020 roku odsetek przedsiębiorstw mających szerokopasmowy dostęp do Internetu przekraczał 98%, przy
czym posiadały go prawie wszystkie duże podmioty (o liczbie pracujących 250 osób i więcej), czytamy w raporcie GUS. I tak 98,6% firm posiadało dostęp do Internetu, a 78,3% – wyposażało pracowników w urządzenia przenośne umożliwiające mobilny dostęp do niego. Wartość tego wskaźnika była istotnie zróżnicowana terytorialnie, a także ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstwa. Z danych GUS wynika także, iż prawie trzy czwarte firm posiada strony internetowe.

Z kolei blisko 40% dużych przedsiębiorstw wykorzystywało w 2020 roku urządzenia lub systemy Internetu Rzeczy. A specjalistów z dziedziny ICT zatrudniało 25,2% przedsiębiorstw w Polsce – największą aktywność w tym zakresie wykazały duże podmioty. W 2020 roku wśród przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa ICT najczęściej deklarowano bieżące aktualizacje oprogramowania i uwierzytelnianie silnym hasłem (odpowiednio 83,1% i 78,0%). Audyty bezpieczeństwa systemu informacyjnego przeprowadziło 28,4% firm.

O danych GUS dotyczących wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych pisaliśmy już wcześniej tu: https://bit.ly/3cEiT8F

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *