BiznesRynek

Chmura i rozwiązania mobilne ustępują miejsca nowym technologiom?

Druk 3D, inżynieria biomedyczna, Internet Rzeczy, analiza Big Data oraz sztuczna inteligencja mają odgrywać coraz większą rolę w rozwoju sektora nowoczesnych technologii w perspektywie najbliższych dwóch lat. Obecnie głównymi trendami wyznaczającymi kierunki rozwoju branży pozostają rozwiązania mobilne oraz cloud computing.

Chmura i rozwiązania mobilne ustępują miejsca nowym technologiom?

Z przeprowadzonego przez KPMG badania „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Global Technology Innovation Insights – Fall 2014” wynika, że przewaga obecnie dominujących trendów będzie stopniowo malała. Oczekiwany jest natomiast wzrost technologii wydruku trójwymiarowego, inżynierii biomedycznej, Internetu Rzeczy, analityki Big Data oraz sztucznej inteligencji.

Badanie przeprowadzono w ubiegłym roku na grupie niemal 800 specjalistów ds. technologii z 14 krajów. I tak, o ile w zeszłorocznej edycji badania na kluczową rolę rozwiązań mobilnych w kontekście potrzeb potrzeb przemysłu, oczekiwań konsumentów oraz tworzenia nowych modeli biznesowych wskazywało 32% badanych, tak w tegorocznym badaniu odsetek ten spadł do 9%. “Także w Polsce obserwowany jest trend zmian preferencji konsumentów korzystających intensywnie z tabletów i smartfonów. Z drugiej strony polskie przedsiębiorstwa handlu detalicznego dostrzegają też korzyści z wykorzystania nowoczesnych technologii dla lepszego zrozumienia konsumentów i ich pozyskania” – mówi Jerzy Kalinowski, partner oraz szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Analogiczny, choć nieco mniejszy spadek zanotowano też w odniesieniu do modelu cloud computing. W zeszłym roku chmurę obliczeniową jako technologię kluczową wskazało 29% ankietowanych. W tym roku odsetek ten był niemal o połowę niższy (14%).

Co piąty ankietowany przez KPMG uważa, że największy potencjał w zakresie komercyjnego wykorzystania technologii IoT będzie widoczny w sektorze handlu i dystrybucji.

Szczególną pozycję wśród technologii, których znaczenie dla rozwoju gospodarki będzie rosło, odgrywać ma Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT). Autonomiczne i wzajemnie skomunikowane urządzenia mają stopniowo wkraczać w kolejne obszary zastosowania. Co piąty ankietowany przez KPMG uważa, że największy potencjał w zakresie komercyjnego wykorzystania technologii IoT będzie widoczny w sektorze handlu i dystrybucji. Dzięki integracji z przedmiotami codziennego użytku możliwa ma być m.in. automatyzacja części działań zakupowych podejmowanych przez konsumentów. Dzięki urządzeniom tworzącym Internet Rzeczy łatwiejsze będzie też pozyskiwanie informacji o klientach. Internet Rzeczy ułatwiać ma również zarządzanie inteligentnymi budynkami, a także usprawniać procesy ochrony środowiska i gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie, według badania KPMG, za największe ograniczenie w komercjalizacji innowacji technologicznych uznano kolejno: kwestie bezpieczeństwa (27% respondentów), złożoność komunikacji i brak interoperacyjności (22%) oraz ograniczoną zdolność konsumentów do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych (21%). “W tej chwili główną barierą dla akceptacji technologii cyfrowych jest sam człowiek i jego możliwości adaptacji do szybkich zmian. Pojawia się problem „przeładowania” człowieka cyfrowymi urządzeniami, aplikacjami i systemami” – dodaje Jerzy Kalinowski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *