BiznesPolecane tematy

Cloud computing motorem rozwoju e-commerce

Dynamiczny rozwój branży e–commerce idzie w parze z rosnącymi wymaganiami względem stojącej za takim modelem biznesowym infrastruktury IT. W dość specyficzne potrzeby branży handlu internetowego dobrze wpisują się usługi świadczone w modelu chmury obliczeniowej.

Cloud computing motorem rozwoju e-commerce

Trendy panujące na rynku e-commerce pozostają niezmienne od kilku lat. Zmieniają się jednak narzędzia wykorzystywane w tego typu działalności, a chmura obliczeniowa jest uznawana za jeden z fundamentów dynamicznego rozwoju branży handlu internetowego. Firmy działające w sektorze e-commerce systematycznie rozszerzają skalę dotarcia i funkcjonalność stosowanych platform sprzedażowych. Stawiają też m.in. na personalizację procesów sprzedażowych, integrację różnych kanałów komunikacji z nabywcami oraz połączenie sprzedaży internetowej z kanałami tradycyjnymi.

Równocześnie, firmy sektora e-commerce muszą coraz szybciej wdrażać zmiany odpowiadające rosnącym wymaganiom klientów. Oczekiwania związane z połączeniem cyfrowych kanałów sprzedaży z działalnością tradycyjnych placówek handlowych rodzą tyleż szans, co wyzwań biznesowych i technologicznych. Dla wielu firm wyzwaniem jest też dostosowanie procesów sprzedażowych m.in. do zwiększającej się stale roli technologii mobilnych. Jednocześnie w obliczu rosnącej konkurencji na rynku, coraz trudniejsze staje się skonstruowanie ciekawej oferty i komunikatu sprzedażowego. W siłę rosną również najwięksi gracze branży e-commerce, często wypierając mniejsze, lokalne firmy. Sektor e-commerce jest w szczególny sposób narażony na zagrożenia ze strony cyberprzestępców.

Warto mieć na uwadze, że szybkość działania serwisów internetowych ma duży wpływ na wskaźniki konwersji. Analizy przeprowadzone na rynku amerykańskim, m.in. przez Akamai, pokazują, że nawet 40% użytkowników rezygnuje z wizyty na stronie internetowej, jeżeli czas jej wczytywania trwa dłużej niż 3 sekundy. Niska szybkość działania platformy e–commerce ma też ogromny, negatywny wpływ na doświadczenia klientów – i może zniechęcić ich do ponownego odwiedzenia sklepu internetowego, nawet jeśli byli zadowoleni z zakupów zrealizowanych w przeszłości.

Dostępność, szybkość, bezpieczeństwo…

Z raportu firmy Gemius wynika, że zakupów online regularnie dokonuje w 2018 roku już ponad połowa (56%) polskich internautów. Raport „E-commerce w Polsce 2018. Gemius dla e-commerce Polska” pokazuje, że jako klienci doceniamy m.in. łatwość korzystania ze sklepów internetowych, ich całodobową dostępność, a także możliwość sfinalizowania transakcji w stosunkowo krótkim czasie. Transakcje w sklepach internetowych są też postrzegane jako coraz bezpieczniejsze.

To właśnie oczekiwania związane z wysoką dostępnością i bezpieczeństwem systemów sprzedaży internetowej są jednym z czynników, które znacząco wpływają na rosnące wymagania względem – odpowiedzialnej za ich funkcjonowanie – infrastruktury IT. Szczególnie istotne jest tu zapewnienie nadmiarowości zasobów, tak aby sklep internetowy nie przestał działać w obliczu dużej liczby równoczesnych transakcji. Te zaś mogą nastąpić po uruchomieniu działań promocyjnych lub wprowadzeniu oferty konkurencyjnej cenowo. W obliczu dużej konkurencji na rynku każda przerwa lub nieprawidłowość w działaniu platformy e-commerce prowadzi do utraty potencjalnego przychodu. Potrzebą biznesową jest więc zapewnienie odpowiednio nadmiarowych łączy internetowych i mocy obliczeniowej przydatnych na wypadek skokowego wzrostu zainteresowania.

Z drugiej strony – nawet bez skokowo rosnących obciążeń – istotne jest zapewnienie efektywnego działania sklepu internetowego, co nie zawsze jest trywialne, jeśli wziąć pod uwagę oczekiwane wzrosty liczby jednoczesnych użytkowników, ale też skali gromadzonych i przetwarzanych danych. Co za tym idzie, także zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Warto bowiem pamiętać, że szybkość działania serwisów internetowych ma duży wpływ na wskaźniki konwersji. Analizy przeprowadzone na rynku amerykańskim, m.in. przez Akamai, pokazują, że nawet 40% użytkowników rezygnuje z wizyty na stronie internetowej, jeżeli czas jej wczytywania trwa dłużej niż 3 sekundy. Niska szybkość działania platformy e-commerce ma też ogromny, negatywny wpływ na doświadczenia klientów i może zniechęcić ich do ponownego odwiedzenia sklepu internetowego, nawet jeśli byli zadowoleni z zakupów zrealizowanych w przeszłości.

W tego rodzaju potrzeby trafiają usługi oparte na modelu publicznej chmury obliczeniowej, które charakteryzuje m.in. niemal nieograniczona skalowalność i elastyczność. Dzieje się tak również w odniesieniu do aspektu kosztowego. Zamiast kupować sprzęt na własność – lub dzierżawić dedykowane serwery – możliwe jest zastosowanie zasobów chmury obliczeniowej jako zaplecza wykorzystywanego na potrzeby obsłużenia dodatkowego, nadmiarowego ruchu. Cloud computing może być zastosowany jako podstawa dla całej platformy e-commerce lub w modelu hybrydowym. W wielu przypadkach możliwe jest zautomatyzowanie procesów skalowania infrastruktury chmurowej.

Oczekiwania związane z wysoką dostępnością i bezpieczeństwem systemów sprzedaży internetowej są jednym z czynników, które znacząco wpływają na rosnące wymagania względem – odpowiedzialnej za ich funkcjonowanie – infrastruktury IT. Szczególnie istotne jest tu zapewnienie nadmiarowości zasobów, tak aby sklep internetowy nie przestał działać w obliczu dużej liczby równoczesnych transakcji. Te zaś mogą nastąpić po uruchomieniu działań promocyjnych lub wprowadzeniu oferty konkurencyjnej cenowo.

Nie tylko zasoby sprzętowe

Funkcjonalność usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej nie ogranicza się jedynie do warstwy infrastrukturalnej. Dostawcy usług cloud są w stanie oferować niemal gotowe zestawy usług platformowych i aplikacyjnych, które pozwalają szybko uruchomić nowoczesną platformę e-commerce lub rozbudować istniejące środowisko sprzedaży internetowej. Najwięksi, globalni operatorzy platform chmurowych oferują też rozwiązania dostosowane do trendów w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii.

Przykładowo, zastosowanie sztucznej inteligencji wsparte odpowiednio wydajną infrastrukturą i szerokimi zasobami danych otwiera nowe możliwości w zakresie konstruowania indywidualnie dopasowanych ofert sprzedażowych, także w czasie rzeczywistym. Dzięki chmurze tego rodzaju funkcjonalności są dostępne nawet dla niewielkich firm, podczas gdy w tradycyjnym modelu użytkowania mogłyby z nich korzystać jedynie największe przedsiębiorstwa. W analogiczny sposób dostępne są też usługi ułatwiające pozyskiwanie przydatnych danych biznesowych z licznych, ogólnodostępnych źródeł, a także ich integrację, analizę i wykorzystanie na potrzeby procesów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta lub planowania rozwoju działalności.

Bezpieczeństwo nie do przecenienia

Wartością usług oferowanych w modelu chmury publicznej jest też oferowany przez ich dostawców poziom bezpieczeństwa infrastruktury oraz zabezpieczeń środowiska aplikacyjnego. Trudny do podważenia jest bowiem fakt, że firmy oferujące usługi chmurowe, z racji specjalizacji i skali działania, są w stanie sięgnąć po najbardziej zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa IT, również na poziomie fizycznej konstrukcji i ochrony centrów danych. Wystarczy wymienić tu m.in. mechanizmy szyfrowania ruchu sieciowego, wykrywania nadużyć na poziomie poszczególnych aplikacji czy ochrony przed atakami rozproszonej odmowy dostępu typu DDoS (Distributed Denial of Services).

Dla większości organizacji sektora ecommerce takie technologie pozostają nieosiągalne w sposób inny niż właśnie za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Faktem jest również, że najczęściej to właśnie infrastruktura używana przez użytkowników usług chmurowych jest najsłabszym ogniwem w zakresie bezpieczeństwa środowiska IT opartego na rozwiązaniach oferowanych w modelu cloud computing. Dla firm sektora MŚP, do których zalicza się większość przedsiębiorstw sektora ecommerce, istotny jest też fakt, że to operator chmury obliczeniowej odpowiada za bieżące funkcjonowanie infrastruktury i dostępność usług.

KOMENTARZ EKSPERTA

Cloud computing motorem rozwoju e-commerceChmura oferuje wiele rozwiązań zapewniających niezrównany poziom bezpieczeństwa

Wykorzystanie chmury publicznej oraz jej wbudowanych mechanizmów i narzędzi umożliwia zbudowanie infrastruktury IT zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa, w wielu przypadkach przewyższający rozwiązania bazujące na infrastrukturze dedykowanej. Aby to osiągnąć, kluczowe jest jednak odpowiednie zaprojektowanie infrastruktury, tak aby pozwalała ona na wykorzystanie w pełni potencjału w zakresie skalowalności, wydajności i eliminacji pojedynczych punktów awarii. Aspekt ten należy uwzględnić zarówno podczas migracji istniejącej infrastruktury do chmury, jak i na etapie projektowania nowego środowiska.

Nie bez znaczenia jest również kwestia późniejszej administracji systemami opartymi na chmurze. Efektywne zarządzanie środowiskami chmurowymi wymaga określonych kompetencji i podejścia, które w wielu aspektach różnią się od administrowania tradycyjnymi systemami. Dlatego, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku, w Oktawave powołaliśmy dedykowany do tego celu zespół Premium Support. W jego skład wchodzą doświadczeni administratorzy, którzy są w stanie zaprojektować, zmigrować do chmury, a także finalnie zarządzać dowolnej wielkości infrastrukturą.

Trzeba przy tym podkreślić, że chmura oferuje wiele rozwiązań pozwalających na budowę środowisk wysokiej dostępności. Jedną z nich są subregiony, czyli fizycznie niezależne segmenty infrastruktury Oktawave (klastry), które nie współdzielą pomiędzy sobą żadnych urządzeń fizycznych. W rezultacie instancje chmury Oktawave (Oktawave Cloud Instances – OCI) oraz dyski (Oktawave Volume Storage – OVS) uruchamiane w różnych subregionach mają zdolność pracy nawet w przypadku całkowitej awarii jednego z nich.

Taka konstrukcja pozwala klientowi umieścić system lub aplikację w jednym subregionie wraz z redundantną kopią w drugim. Następnie, przy wykorzystaniu oferowanej przez Oktawave funkcjonalności równoważenia obciążeń (load balancing) użytkownicy mogą przekierować ruch do aplikacji, tak aby był obsługiwany przez dwa (lub więcej) subregionów. Innym rozwiązaniem zwiększającym stabilność działania usług w chmurze Oktawave jest Autoskaler, który pozwala zarządzać wydajnością aplikacji. Umożliwia on bowiem skalowanie naszej infrastruktury zarówno horyzontalnie – czyli dodając nowe instancje OCI poprzez klonowanie, jak i wertykalnie, czyli dodając dodatkowe procesory lub pamięć.

Wreszcie – warto wspomnieć o dodatkowych usługach udostępnianych przez dostawców chmury, które można wykorzystać przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności. Na przykład Oktawave DNS umożliwia równoległe skierowanie ruchu sieciowego do tych serwerów, które aktualnie działają prawidłowo. Serwery mogą być umieszczone w dowolnym centrum danych na świecie. Aby zrealizować to zadanie, usługa monitoruje wszystkie serwery obsługujące adres domenowy i automatycznie dostosowuje konfigurację domeny do ich stanu.

Reasumując: migracja do chmury jest istotnym krokiem podnoszącym bezpieczeństwo infrastruktury. Wymaga jednak określonej strategii. Musi ona obejmować tak istotny etap, jak projektowanie środowiska, gdyż odwzorowanie infrastruktury fizycznej w chmurze (model lift & shift) się nie sprawdzi. Wszelkie nakłady poniesione na zmiany w modelu funkcjonowania aplikacji to nie tylko kamień milowy w kwestii bezpieczeństwa, lecz także pełne wykorzystanie wszystkich zalet chmury, między innymi: niezrównanej elastyczności, pełnej kontroli kosztów oraz skalowalności.

Maciej Kuźniar, Chief Operating Officer w firmie Oktawave

Artykuł ukazał się na łamach Raportu Cloud Computing, który stanowi część wydania ITwiz nr. 11/2018.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *