Branża ITBiznesRynekPolecane tematy

Cloud computing to tylko 1 proc. budżetów IT polskich firm

Prognozy PMR zakładają, że w 2016 roku wartość polskiego rynku rozwiązań oferowanych w modelu chmury publicznej wzrośnie o ponad 30 proc. do ok. 500 mln zł (384 mln zł rok wcześniej). Eksperci zauważają jednak, że udział rozwiązań oferowanych w modelu cloud computing w ramach całkowitych wydatków polskich firm na IT tylko nieznacznie przekracza 1 proc.

Cloud computing to tylko 1 proc. budżetów IT polskich firm

Z analiz, których podsumowanie znalazło się na łamach opublikowanego przez firmę analityczną PMR raportu „Rynek przetwarzania danych w chmurze 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, wynika, że w 2015 roku polski rynek rozwiązań oferowanych w modelu chmury publicznej osiągnął dynamikę wzrostu rzędu 30 proc. W 2016 tempo rozwoju tego sektora branży IT ma być podobne.

Na każde 100 zł, które polskie firmy w 2015 roku przeznaczyły na IT, tylko jedna złotówka została wydana na usługi oferowane za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

Wyjątkowo wysoka dynamika wzrostu wartości polskiego rynku rozwiązań opartych na modelu chmury publicznej wynika jednak z niskiej – także w porównaniu ze średnią światową – skali wykorzystania tego rodzaju usług. Na każde 100 zł, które polskie firmy w 2015 roku przeznaczyły na IT, tylko jedna złotówka została wydana na usługi oferowane za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Szacunki PMR zakładają bowiem, że całkowita wartość lokalnego rynku rozwiązań chmurowych tylko nieznacznie przekracza 1 proc. łącznej wartości polskiego rynku IT. W 2016 roku sięgnąć ma 1,5 proc. Jest to wartość ponad dwukrotnie niższa od średniej globalnej. Według szacunków na koniec 2016 roku wartość światowego rynku uwzględnionych w analizie rozwiązań cloud sięgnie 3,4 proc. całkowitej wartości światowych nakładów na IT.

Autorzy analizy zastrzegają jednak, że wyliczona wartość rynku nie obejmuje usług chmury prywatnej. Do oszacowanej przez PMR wartości rynku rozwiązań w modelu cloud computing nie zaliczają się też koszty usług związanych z projektowaniem, budową, wdrażaniem i uruchomieniem rozwiązań chmurowych. Dodatkowo, w przypadku segmentu SaaS wzięto pod uwagę tylko oprogramowanie biznesowe i biurowe – analiza nie objęła m.in. dostępnych w modelu cloud narzędzi do komunikacji.

Preferencje największych odbiorców IT w Polsce niezmiennie kształtuje przede wszystkim chęć posiadania własnej, fizycznej infrastruktury.

Według ekspertów niewiele wskazuje jednak, aby w kolejnych latach proporcje określające udział nakładów na rozwiązania i usługi w modelu cloud względem łącznych wydatków na IT uległy istotnym zmianom. “Czołowi dostawcy IT mający w ofercie rozwiązania chmurowe, z którymi rozmawialiśmy o sytuacji na rynku, podkreślali, że wzrosty na rynku powinny być przynajmniej dwukrotnie wyższe, jeśli chmura ma odgrywać bardziej znaczącą rolę w strukturze przychodów w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach Europy Zachodniej i zakładając, że poziom nasycenia chmurą w polskich przedsiębiorstwach będzie podążał w kierunku wspomnianych rynków, teoretycznie taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. W praktyce jednak, nie jest to obecnie scenariusz najbardziej prawdopodobny” – mówi Paweł Olszynka, analityk rynku telekomunikacyjnego i IT w firmie PMR.

Jego zdaniem nie ma jednocześnie powodów, aby w najbliższych latach oczekiwać wyraźnych spadków dynamiki rozwoju polskiego rynku usług cloud computing. Tym samym model chmury publicznej będzie jednym z czynników napędzających wzrosty na polskim rynku IT. “Jesteśmy zdania, że skala zjawiska w MŚP i wyższe wolumeny sprzedaży usług wezwą górę, natomiast duże firmy, jeśli już, zaadoptują rozwiązania chmurowe częściowo, wpasowując je w obecną infrastrukturę i wykorzystując de facto model hybrydowy” – dodaje Paweł Olszynka. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi ma być widoczny m.in. w sektorze dużych przedsiębiorstw. Z różnego rodzaju usług przetwarzania, opartych na infrastrukturze chmurowej wykorzystującej publiczną infrastrukturę korzysta dziś co czwarta (25 proc.) firma zatrudniająca co najmniej 250 pracowników. Oznacza to wzrost o 8 p.proc. w stosunku do poprzedniej edycji badania PMR.

Jednocześnie, jak podkreślają autorzy raportu, preferencje największych odbiorców IT w Polsce niezmiennie kształtuje przede wszystkim chęć posiadania własnej, fizycznej infrastruktury. W większości firm nie są planowane żadne działania o charakterze strategicznym, które miałyby związek z migracją do modelu chmury publicznej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Cloud computing to tylko 1 proc. budżetów IT polskich firm”