Rynek

CloudFerro opracowuje projekt satelitarnego monitoringu upraw

Polski dostawca usług chmurowych, realizuje projekt Agrotech, który ma na celu stworzenie systemu klasyfikacji użytkowania ziemi i wykrywania zmian, poprzez analizę obrazów satelitarnych o średniej i bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR), z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Projekt, z którego będą mogły skorzystać agencje rolnicze, duże przedsiębiorstwa rolne oraz rolnicy indywidualni z całej Europy, współfinansowany jest ze środków unijnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

CloudFerro opracowuje projekt satelitarnego monitoringu upraw

Z satelitarnego monitoringu upraw korzysta coraz więcej firm rolniczych, organizacji państwowych i firm komercyjnych (np. towarzystwa ubezpieczeniowe czy producenci wyrobów spożywczych), które chcą podejmować rozsądne decyzje w oparciu o wiarygodne dane o stanie upraw. Główne zalety monitorowania powierzchni rolniczych w oparciu o dane przekazywane przez satelity to spójność i powtarzalność danych oraz  dokładność pomiarów.

Jak wskazują przedstawiciele CloudFerro, nowa metoda pozwoli klasyfikować pokrycie powierzchni Europy oraz rozpoznawać wybrane rodzaje upraw i ich stan, w tym na przykład fizyczne uszkodzenia. Wszystko to w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych (także wysokiej rozdzielczości) z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu uczenia maszynowego. Produkty będą przetwarzane w środowisku chmury obliczeniowej CREODIAS, bez konieczności uciążliwego i czasochłonnego pobierania dużej liczby zobrazowań satelitarnych przez użytkowników.

Pierwszym etapem projektu są badania przemysłowe, obejmujące zastosowanie nowych metod i algorytmów do pozyskania informacji o pokryciu terenu i jego użytkowaniu. Efektywne metody segmentacji obrazów satelitarnych pozwolą na skuteczniejsze, niż do tej pory, rozpoznawanie elementów powierzchni Ziemi i ich zmienności, informują specjaliści CloudFerro.

Opracowane algorytmy zostaną w drugim etapie projektu przetestowane pod kątem skuteczności pozyskiwania danych. Następnie zostanie zbudowany prototyp platformy docelowej, który w ramach prac zespołu projektowego będzie poddany testom i weryfikacji w warunkach rzeczywistych. Zgodnie z harmonogramem projektu, prototyp ma być gotowy do końca lutego 2023 roku, zaś gotowe rozwiązanie uruchomione na początku roku 2024. Prace nad projektem już trwają.

Przeczytaj również
Mamy rekord inwestycji w start-upy w Polsce, ich wartość przekroczyła 2,1 mld zł

Dodajmy, że spółka CloudFerro, podpisała umowę na dofinansowanie wspomnianego projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego całkowita wartość to 8 269 036,03 zł, w tym środki NCBiR: 5 827 336,18 zł.

Przypomnijmy, że CloudFerro jest operatorem zbudowanej na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) platformy CREODIAS, oferującej bezpłatny dostęp do danych satelitarnych z obserwacji Ziemi oraz usługi chmury obliczeniowej. Na platformie tej mdostępne jest także gotowe do użycia rozwiązanie Sen4CAP (Sentinel for Common Agriculture Policy) do satelitarnego monitoringu rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to oprogramowanie open source, oferowane w modelu SaaS (software as a service). Z rozwiązania korzystają przedsiębiorstwa prywatne, organizacje i agencje płatnicze z kilkunastu krajów w Europie i na świecie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *