Rynek

CloudFerro opracowuje projekt satelitarnego monitoringu upraw

Polski dostawca usług chmurowych, realizuje projekt Agrotech, który ma na celu stworzenie systemu klasyfikacji użytkowania ziemi i wykrywania zmian, poprzez analizę obrazów satelitarnych o średniej i bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR), z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Projekt, z którego będą mogły skorzystać agencje rolnicze, duże przedsiębiorstwa rolne oraz rolnicy indywidualni z całej Europy, współfinansowany jest ze środków unijnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

CloudFerro opracowuje projekt satelitarnego monitoringu upraw

Z satelitarnego monitoringu upraw korzysta coraz więcej firm rolniczych, organizacji państwowych i firm komercyjnych (np. towarzystwa ubezpieczeniowe czy producenci wyrobów spożywczych), które chcą podejmować rozsądne decyzje w oparciu o wiarygodne dane o stanie upraw. Główne zalety monitorowania powierzchni rolniczych w oparciu o dane przekazywane przez satelity to spójność i powtarzalność danych oraz  dokładność pomiarów.

Jak wskazują przedstawiciele CloudFerro, nowa metoda pozwoli klasyfikować pokrycie powierzchni Europy oraz rozpoznawać wybrane rodzaje upraw i ich stan, w tym na przykład fizyczne uszkodzenia. Wszystko to w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych (także wysokiej rozdzielczości) z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu uczenia maszynowego. Produkty będą przetwarzane w środowisku chmury obliczeniowej CREODIAS, bez konieczności uciążliwego i czasochłonnego pobierania dużej liczby zobrazowań satelitarnych przez użytkowników.

Pierwszym etapem projektu są badania przemysłowe, obejmujące zastosowanie nowych metod i algorytmów do pozyskania informacji o pokryciu terenu i jego użytkowaniu. Efektywne metody segmentacji obrazów satelitarnych pozwolą na skuteczniejsze, niż do tej pory, rozpoznawanie elementów powierzchni Ziemi i ich zmienności, informują specjaliści CloudFerro.

Opracowane algorytmy zostaną w drugim etapie projektu przetestowane pod kątem skuteczności pozyskiwania danych. Następnie zostanie zbudowany prototyp platformy docelowej, który w ramach prac zespołu projektowego będzie poddany testom i weryfikacji w warunkach rzeczywistych. Zgodnie z harmonogramem projektu, prototyp ma być gotowy do końca lutego 2023 roku, zaś gotowe rozwiązanie uruchomione na początku roku 2024. Prace nad projektem już trwają.

Dodajmy, że spółka CloudFerro, podpisała umowę na dofinansowanie wspomnianego projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego całkowita wartość to 8 269 036,03 zł, w tym środki NCBiR: 5 827 336,18 zł.

Przypomnijmy, że CloudFerro jest operatorem zbudowanej na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) platformy CREODIAS, oferującej bezpłatny dostęp do danych satelitarnych z obserwacji Ziemi oraz usługi chmury obliczeniowej. Na platformie tej mdostępne jest także gotowe do użycia rozwiązanie Sen4CAP (Sentinel for Common Agriculture Policy) do satelitarnego monitoringu rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to oprogramowanie open source, oferowane w modelu SaaS (software as a service). Z rozwiązania korzystają przedsiębiorstwa prywatne, organizacje i agencje płatnicze z kilkunastu krajów w Europie i na świecie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *