Pomysł z PolskiRynek

CloudFerro realizuje innowacyjny projekt satelitarnego monitoringu upraw

Polski dostawca usług chmurowych, realizuje projekt Agrotech mający na celu stworzenie systemu klasyfikacji użytkowania ziem w Europie oraz wykrywania typów upraw, poprzez analizę obrazów satelitarnych i przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. Dzięki temu projektowi agencje rolnicze, duże przedsiębiorstwa rolne, a także rolnicy indywidualni z całej Europy, będą mogli korzystać z innowacyjnego narzędzia do monitorowania i analizy upraw. Jednocześnie CloudFerro realizuje również kilka innych, ciekawych projektów chmurowych.

CloudFerro realizuje innowacyjny projekt satelitarnego monitoringu upraw

Z satelitarnego monitoringu upraw korzysta coraz więcej firm rolniczych, organizacji państwowych i firm komercyjnych – m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe czy producenci wyrobów spożywczych – które chcą podejmować przemyślane decyzje w oparciu o wiarygodne dane o ich stanie. Głównymi zaletami monitorowania powierzchni rolniczych w oparciu o dane przekazywane przez satelity jest spójność i powtarzalność danych oraz dokładność pomiarów.

Opracowywana przez CloudFerro nowa metoda pozwolić ma na klasyfikowanie pokrycia powierzchni Europy oraz rozpoznawanie wybranego rodzaje upraw i co szczególnie ważne, ich stanu – w tym na przykład wszelkich fizycznych uszkodzeń. Wszystko to w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych – średniej i bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR) – z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu uczenia maszynowego. Produkty będą przetwarzane w środowisku chmury obliczeniowej CREODIAS, bez konieczności uciążliwego i czasochłonnego pobierania dużej liczby zobrazowań satelitarnych przez użytkowników, wskazują przedstawiciele CloudFerro.

Dodajmy od razu, że CREODIAS, której CloudFerro jest operatorem, to zbudowana na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) platforma oferująca bezpłatny dostęp do danych satelitarnych z obserwacji Ziemi oraz usługi chmury obliczeniowej. Udostępnia ona również gotowe do użycia rozwiązanie Sen4CAP (Sentinel for Common Agriculture Policy) do satelitarnego monitoringu rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to oprogramowanie open source, oferowane w modelu software as a service (SaaS). Z rozwiązania tego korzystają przedsiębiorstwa prywatne, organizacje i agencje płatnicze z kilkunastu krajów w Europie i na świecie.

Szczegóły projektu Agrotech

W projekcie Agrotech zaplanowano dwa etapy prac badawczo-rozwojowych. Pierwszy z nich obejmuje prace badawcze oraz stworzenie metod i algorytmów dla automatycznej ekstrakcji pokrycia terenu i użytkowania gruntów. Ponadto zaplanowane jest stworzenie efektywnych metody segmentacji wielospektralnych zobrazowań satelitarnych, a także metod rozpoznawania obiektów podlegających znacznej zmienności okresowej.  Mają one pozwolić na skuteczniejsze, niż dotychczas, rozpoznawanie elementów powierzchni Ziemi i ich zmienności.

Z kolei w drugim etapie, wypracowane w pierwszej części prac algorytmy, wykorzystane zostaną do stworzenia klasyfikacji wszystkich planowanych upraw oraz typów użytkowania terenu. Następnie zbudowany zostanie prototyp platformy docelowej, który zostanie poddany testom i weryfikacji w warunkach rzeczywistych.

W prace na projektem Agrotech zaangażowanych jest około 20 osób w zależności od etapu oraz aktualnych potrzeb i zadań. Są to specjaliści z różnych dziedzin, zarówno z IT, jak i nauk przyrodniczych. Pomyślna realizacja projektu zależy więc od dobrej współpracy ekspertów z komplementarnym doświadczeniem. Jak podkreślają przedstawiciele CloudFerro, dobrze dobrany zespół jest kluczowy, by osiągnąć ambitne cele projektu – już sama skala całej Europy wiąże się z wyzwaniem jednorodnego ujęcia przyrodniczego, zarówno północnej Szwecji jak i Sycylii.

„Wyzwaniem jest również możliwość szybkiego procesowania dużych zestawów danych satelitarnych. Platforma CREODIAS pozwala nam na wielokrotne testy oraz modyfikacje metodologii. Brak konieczności pobierania danych oraz brak konieczności ograniczania się przestrzennie i czasowo stanowi duży komfort w pracy badawczej” – mówi dr Sylwia Nasiłowska, Product Manager w CloudFerro. „Pomyślna realizacja projektu Agrotech jest ważna ze względu na innowacyjny efekt końcowy. Projekt ten będzie miał zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki i będzie wykorzystywał najnowocześniejsze metody i technologie” – dodaje.

Zgodnie z harmonogramem, prototyp platformy ma być gotowy do końca lutego 2023 rok. Z kolei przetestowane i gotowe do użytkowania rozwiązanie powinno zostać uruchomione na początku 2024 roku. Dodajmy, że CloudFerro, podpisało umowę na dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego całkowita wartość to 8,3 mln zł (w tym środki NCBiR: 5,8 mln zł)

Inne, ciekawe projekty chmurowe

CloudFerro realizuje obecnie również kilka innych projektów chmurowych. Całkiem niedawno, bo w lutym br., spółka podpisała umowę z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) na dostarczenie i obsługę hybrydowej infrastruktury chmurowej – Cloud Computing Elasticity. Usługa wspierać ma zapewnienie użytkownikom EUMETSAT łatwego i wydajnego dostępu do istniejących baz danych, a także nowoczesnych usług przetwarzania danych w chmurze. Nowe rozwiązania będą współpracować z istniejącymi już platformami usługowymi Big Data w EUMETSAT, zapewniając identyczne usługi wszystkim użytkownikom ze środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz podmiotów komercyjnych, a więc dostęp do danych z obserwacji satelitarnych i produktów meteorologicznych będzie można uzyskać za pośrednictwem jednej platformy.

Polski dostawca usług cloud computing realizuje również kontrakt dotyczący usługi dostarczenia systemu długookresowej archiwizacji danych satelitarnych (Long Term Archive) Europejskiej Agencji Kosmicznej. Serwis LTA gromadzi informacje pochodzące z satelitarnej obserwacji Ziemi, realizowanej w ramach unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus i liczy obecnie ponad 50 PB danych. Naukowcy, badacze i administracje rządowe z całego świata, korzystając z nich m.in. do realizacji projektów z zakresu analiz ekosystemów obszarów morskich i lądowych, ochrony środowiska, atmosfery, zmian klimatycznych, zarządzania kryzysowego czy bezpieczeństwa.

„Long Term Archive to kolejny projekt, który realizujemy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poprzednie przedsięwzięcia związane są z platformami dostępnymi online, które gromadzą dane obserwacji Ziemi oraz umożliwiają ich analizę i przetwarzanie w infrastrukturze chmurowej” – tłumaczy Przemysław Mujta, dyrektor technicznego wsparcia sprzedaży w CloudFerro. „50 PB danych, ich stały przyrost oraz umożliwienie otwartego dostępu do historycznych i aktualnych informacji z obserwacji Ziemi to spore wyzwanie, któremu sprosta tylko odpowiednio wydajna i elastyczna chmura obliczeniowa. Co ważne, dostarczana przez nas usługa zapewnia pełną zgodność z wymaganymi standardami ESA wraz z pełną, natychmiastową dostępnością zarchiwizowanych danych praktycznie w czasie rzeczywistym” – dodaje.

Infrastruktura chmurowa dostarczana przez CloudFerro do projektu LTA oparta jest na oprogramowaniu open source – OpenStack oraz CEPH, które daje dużą elastyczność i skalowalność w oparciu o dyski twarde o dużej pojemności oraz zoptymalizowane schematy replikacji danych. Zapewnia to ich pełne bezpieczeństwo oraz szybki i niezawodny dostęp, wskazują przedstawiciele Cloud Ferro.

„Cyfrowy bliźniak” Ziemi

Warto wspomnieć o jeszcze jednym istotnym projekcie realizowanym przez polską spółkę wraz z Europejską Agencją Kosmiczną. Otóż CloudFerro dostarcza usługi eksperckie dotyczące technologii chmury obliczeniowej w projekcie Digital Twin Earth Precursor, realizowanego przez tę organizację. Celem projektu jest stworzenie „cyfrowego bliźniaka” naszej planety, który odtworzy zachodzące na Ziemi procesy, umożliwiając przeprowadzanie złożonych symulacji funkcjonowania globalnych ekosystemów, które np. pozwolą na opracowanie dokładnych, długoterminowych prognoz dotyczących klimatu.

ESA prowadzi kilka równoległych projektów-prekursorów, mających na celu opracowanie modeli Digital Twin Earth, obejmujących różne dziedziny, takie jak gospodarka morska, rolnictwo czy zmiany klimatu. CloudFerro dostarcza ekspertyzę technologiczną dla jednego z nich – prekursora w zakresie obszarów leśnych. Firma zapewnia także infrastrukturę obliczeniową w celu kontynuacji projektu w ramach inicjatywy Network of Resources.

„Bazując na naszej wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu w dostarczaniu i obsłudze platform chmurowych, których łączna pamięć masowa przekracza obecnie 100 PB, jesteśmy w stanie pobierać, przechowywać, indeksować oraz rozpowszechniać dziesiątki, a nawet setki petabajtów danych. Nasze ostatnie testy wykazały, że jesteśmy w stanie dostarczyć ponad 2PB danych dziennie z naszych repozytoriów” – zapewnia Stanisław Dałek, wiceprezes i dyrektor technologii w CloudFerro.

Obecnie firma utrzymuje swoje serwerownie (łącznie ok. 2000 serwerów) w ośmiu lokalizacjach. Trzy z nich znajdują się w Polsce (m.in. w najnowszym obiekcie Netii – Data Center Mind w podwarszawskich Jawczycach), trzy w Niemczech, jedna w Wielkiej Brytanii i jedna we Włoszech. Firma posiada również własne laboratorium oraz linię produkcyjną serwerów, co zapewnia jej niezależność od zewnętrznych dostawców i pełne zrozumienie działania posiadanej infrastruktury.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 2/2022. Zamów poniżej:

Magazyn ITwiz 2/2022

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *